Navisalvia 2006: Mythos

04-Navisalvia_2006Navisalvia 2006: Mythos

İÇİNDEKİLER

Faruk AKYOL

Editörün Notu

Mustafa H. SAYAR

Eskiçağ Tarihi Yazımında Mythos’ların Rolü

Meltem DOĞAN-ALPARSLAN

Hitit İnanç Sistemi ve Mitolojik Yansımaları

Hasan PEKER

Eski Mısır Mitolojisi’nden Örnekler (Yaradılış Mitosları ve Tanrılar)

Erendiz ATASÜ

Mısır ve Sümer Mitlerinin Günümüz Edebiyatında Yansımaları

Gerhard FINK

Platon’un ‘Devlet’i ve Thomas More’un ‘Ütopya’sı

Bedia DEMİRİŞ

“Mit”ten “Mitoloji”ye

Cengiz ÇAKMAK

Mythostan Logosa Yolculuk 

Ömer Naci SOYKAN

Mythologia Perennis: Süregelen Mitoloji

Cemil GÜZEY

Logos’un Mitos’u

Esin OZANSOY

Seferis ve Mitos

Erendiz ÖZBAYOĞLU

Brumalia ve Uzun Soluklu Başka Dionysos Kutlamaları

Fatmagül BERKTAY

Penelope’nin Tezgahından Dökülenler

Çiğdem DÜRÜŞKEN

Yamalı Bedenler

Gökhan YILMAZ

Siyasî İktidarın Meşruiyet Gerekçelerinden Biri Olarak Köken Miti ve Efsânevî Soylar

Sanem YAZICIOĞLU

Kahraman Yaratmak

Ayhan BIÇAK

Evren Tasavvuru

Erman GÖREN

Rhodoslu Apollonios’da Mythos’un Yeniden Okunması

E. Taçlı YAZICIOĞLU

Sözde İkonyıkıcılar ve Marka Kisvesinde Çağımız Mitoslar

 

Künye: Akyol, F. (ed.) (2009). Navisalvia: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2006-Mythos, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

 

16/10/2016
397 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00