Klasik Filoloji Seminerleri-1

kfs-1

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1

Çiğdem Dürüşken – Roma’da Entellektüelliğin Temeli: Cicero’da Humanitas Anlayışı ve Rhetorica Eğitimi

Ali Dinçol – Anadolu’da Diller ve Yazılar

Ş. Teoman Duralı – Eskiçağda Felsefe-Bilimin Ortaya Çıkışı

Bölüm 2

Şafak Ural – Kosmostan Kaosa

Cemil Güzey – Mitosun Külleri

Bedia Demiriş – Antikçağ eserleri günümüze nasıl ulaştı?

Cengiz Çakmak – Sokrates-Öncesi Düşünürlerde Tıp Sanatı

                         Bölüm 3

Belkıs Dinçol – Eski Önasya’da Müzik Aletleri

Sedef Çokay-Kepçe – Antik Yunan Vazo Resimlerinde Müzik Aletleri

Ekin Öyken – Antikçağ Yaşantısında Müzik Sanatının Yeri

 

Künye: Çoraklı, E. (ed.) (2016). Klasik Fioloji Seminerleri-1, İstanbul: Alfa Basım Yayım.

 

04/10/2016
515 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00