Yard. Doç. Dr. Sadriye Güneş

Yard. Doç. Dr. Sadriye Güneş   Oda: 410  Dahili tel: 16025 E-posta: sadriye.gunes@istanbul.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Bulgaristan’ın Şumnu şehrinde doğdu. Fen Lisesi ve Yüksekokul bitirdikten sonra başladığı Üniversite eğitimini göç nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. 1989 yılında yerleştiği Türkiye’de İstanbul Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim  Dalı’ndan 1994 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim  Dalı’ndan 1999 yılında Türk ve Rus Atasözleri Arasındaki Benzerlikler  başlıklı teziyle Yüksek Lisans; Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programı’ndan 2008 yılında Deyim Öğretiminin İtalyanca Çeviri Dersinde Metinleri Anlamaya Etkisi  başlıklı teziyle Doktora derecesini aldı. 1990 yılından itibaren çalıştığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’ne 1995 yılında Öğretim Görevlisi olarak atandı ve görevini 2015 yılına kadar sürdürdü. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve başladı

Yayınlar

Kitap
 • IPHRAS Interphraseologie für Studien- und Berufsmobile, AB Projesi, Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda elektronik kitap, 2015, http://www.iphras.eu/tr/imprint
Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı
 • Applications of Metaphor in teaching science in the context of an intercultural education: examples from the Permit Project”, Intercultural communicative competence across the high school curriculum: case studies drawing on insights gained from the PERMIT project, 2012, Ed. Neva Čebron, Koper: Univerzitetna Založba Annales, ISBN 978-961-6328-99-9. ss.47-64,
 • “Rus Kaynaklarına Göre 19.Yüzyılda Yaşanan Kafkas Göçlerinin Nedenleri ve Sonuçları”, 1864 Kafkas Tehciri Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün, Ed. M. Hacisalihoğlu, 2014, İstanbul: YTÜ BALKAR IRCICA, ISBN 978-975-461-508-1. B.2. ss. 271-292.
Uluslararası Kitaplarda Editörlük
 • Gelebte Mehrsprachigkeit – Living Multilingualism, Bettina Bock/Sadriye Günes/Teodora Kiryakova-Dineva (eds.),   Hamburg: Kovač, 2015, ISBN 978-3-8300-8313-9.
 • IPHRAS Interphraseologie für Studien- und Berufsmobile, AB Projesi, Türklere Almanca, Bulgarca, İngilizce, Romence, Romani ve Yunanca Öğretimi konusunda elektronik kitaplar, 2015, http://www.iphras.eu/tr/imprint
Makaleler
 • “Deyim Öğretiminin İtalyanca Çeviri Dersinde Metinleri Anlamaya Etkisi”, Dilbilim, İ.Ü. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Dergisi, 24. Sayı 2. cilt, İstanbul 2010, 2011, ss. 33-50.
 • “Yabancı Dil Öğretiminde Deyim Öğretimi: Yöntemler, Teknikler ve Uygulamalar”, Dilbilim, İ.Ü., Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Dergisi, 22. sayı 2.cilt,, İstanbul 2009, 2010, ss.59-79.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 • “Totaliter Dil Örneği Olarak Sovyet Dönemi Rusçası ve Özellikleri”, Uluslararası XI. Dil-Yazın- Deyişbilim Sempozyumu (Gönüllük ve Hoşgörü), 13-14 Ekim 2011, Sakarya Üniversitesi, 2015, 2. cilt, ss. 204-214.
 • “The Language Situation of the 1989 Settlers through the Terms of Bilingualism, Diglossia and Linguistic Interference”, Migrants across the Turkish-Bulgarian Border: Heritages, Identities and Intercultural Relations, София, ИЕФЕМ – БАН, 2012, books.google.com.tr/books?isbn=9548458411,  ss.202-210.
 • "Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası İletişimsel Edincin Kazandırılmasına Yönelik Özgün Metinlerin Kullanımı", Uluslararası IX. Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu Yaratıcılık ve Yenilik Yılında Yeni Yaklaşımlar, 15-17 Ekim 2009, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010, I.cilt 487-496.
 •  “İtalyanca Deyimlerinin Türkçeye Çevirilerinde Karşılaşan Sorunlar”, Traduction et communication interculturelle, Actes du Colloque International, Sofia, Éditions de l’Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid », 2010, ss. 235-244.
 •   “Rusça’da Sözcük Oluşturma Süreci: Bir Yöntem Olarak Kısaltma Olgusu”, X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, 3-5 Kasım 2010, I. cilt. s.608-613.
 • “Çeviride Çevrilemeyen Öğeler: Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu  Romanının Rusça’ya Çevirisi Üzerinde  Bir İncelenme”, Uluslararası Çeviri Kolokyumu Uluslararası Diyaloğun Odağında Bütün Yönleriyle Çeviri, İstanbul Üniversitesi, 21-23 Ekim 2009, s.154-159.
 • “Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Öğrencilerinin İtalyanca Deyimlerin Türkçe’ye Çevirisinde Kullandıkları Yöntemler”, Uluslararası Çeviribilim Konferansı Bildirileri, Çeviribilimde Yeni Ufuklar. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 11-12 Mayıs 2006, 2008, s.317-326.
 •  “Similarities Between  Turkish and Russian Proverbs”, Interdisciplinarity on Translation. Proceedings of the IInd International Colloquiım on Translation, YTÜ,  2006, ed. Sündüz Ö. Kasar, İstanbul: ISIS, II. Cilt, s.293-299.
Katıldığı Uluslararası Toplantılar    
 • “Bulgarcada Türkçe Kökenli Fiiller ve Uğradıkları Biçimbilimsel Değişiklikler”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Burch International University, Bosna-Hersek, Sarayevo. 17-19 Mayıs 2013.
 • “Sovyet Dönemi Çevirmenlerinin Analırında Sözlü Çeviri Etkinliği ve Sorunları”, Uluslararası Çeviri Kolokyumu “Çeviri: Yeni Yönelişler”, YTÜ, İstanbul, 8-10 Mayıs 2013.
 • “Sovyet” ya da “Sözde” Atasözlerinin İşlevleri ve Özellikleri”, Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, 18-20 Ekim 2012.
 • “Traditional foods and drinks in Turkish cuisine”, Food and Cultural Identity: between Market, Social Sciences and Humanities, 8-18 September, Sozopol, Bulgaria, 2012.
 • “Historical Process of Turkish Culinary” ( Genç, B., Işıtman, T.), Food and Cultural Identity: between Market, Social Sciences and Humanities, 8-18 September, Sozopol, Bulgaria, 2012.
 • “Sınır Ötesi Türk-Bulgar İşbirliği” konulu tartışma paneline katılım. Migrants across the Turkish-Bulgarian Border: Heritages, Identities and Intercultural Relations, Sofia. 2-3 Dicember 2011.
 • “A Process of Intercultural Education: Reflections on the Metaforical World of the Turkish Students Participants to PERMIT Project”, The Second International Conference on Linguistic and Intercultural Education (CLIE2) Linguistic and Cultural Diversity within European Learning Communities: Cross-cultural and Trans-national Perspectives, Herceg Novi, Montenegro, 10-12 June 2010.
 • “Bulgaristan Türkleri: Bulgaristan’dan Türkiye’ye Uzanan Süreçte Yasadıkları Dil ve Kültür Sorunları”, Uluslararası 20.Yılında 89 Göçü Konferansı, YTÜ, 7-8 Aralık 2009.
 • “Data Elaboration and Presentation”, PERMIT, Second Residential Seminar, Slovenia, University of Primorska, Faculty of Human Sciences, 9-11.04.2009.
 • “Insegnare Insieme Lingua e Contenuti Letterari: Testi autentici e apprendimento del lessico”, Türkiye İtalyanca Öğretmenleri Sempozyumu: Yabancı Dil Olarak İtalyanca Öğretimi, YTÜ, BDE Bölümü. 10-11 Kasım 2005.
Katıldığı Ulusal Toplantılar
 • “Kültürlerarası Eğitim: İlgili Kavramlar”, PERMIT, III Ulusal Öğretmenler Toplantısı, İstanbul, 08.03.2009.
 • “Duygusal Zeka: Empati Kavramı”; PERMIT Projesi- Hedefler, PERMIT, II Ulusal Öğretmenler Toplantısı, İstanbul, 27.12.2008.
 • “Eylem Araştırmaları. Araştırmacı Öğretmen”, PERMIT, I Ulusal Öğretmenler Toplantısı, İstanbul, 15.11.2008.
Çeviriler
 • Antonello Folco Biagini, İtalya ve Balkan Savaşları, yayın aşamasında.
 • Fabio L. Grassi, Türk-İtalyan İlişkilerinde Az Bilinenler, İstanbul: Tarihçi Kitabevi, ISBN 978-605-4534-60-9, Ekim 2014.
 • Pietro P. Amato, “Mars’ın Adası: Avrupa Birliği’nin Akılsızca İçine Taşıdığı Çözümsüz Bir Kriz- III”, EkoAvrasya, Sayı 20, ss.88-89, www.ekoavrasya.net/dergi/dergi-20.
 • Pietro P. Amato, “Mars’ın Adası: Avrupa Birliği’nin Akılsızca İçine Taşıdığı Çözümsüz Bir Kriz- II”, EkoAvrasya, Sayı 19, ss.46-47, www.ekoavrasya.net/dergi/dergi-19.
 • Pietro P. Amato, “Mars’ın Adası: Avrupa Birliği’nin Akılsızca İçine Taşıdığı Çözümsüz Bir Kriz- I”, EkoAvrasya, Sayı 18, ss.46-47, www.ekoavrasya.net/dergi/dergi-18.
 • Giovanna Motta, “Средиземноморската система.  Много езици, много култури, една идентичност”, LiterNet. www.liternet.bg   2010, May, n.5 (126).
Erasmus Ders Verme Hareketliliği
 • Università del Salento, Lecce (İtalya) 10.09.2013-17.09.2013 tarihleri arasında Lisans düzeyinde Problems of Technical Translation from Italian  into Turkish;  Translation of Idioms and conjunctions in Italian into Turkish: Problems and Solutions konulu 5 saatlik ders.
Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Araştırma Projeleri
 • AB Projesi: IPHRAS – Interphraseologie für Studien- und Berufsmobile (Avrupa Birliği Öğrenim ve Çalışma Hareketliliğine Yönelik Çok Dilli Frazeoloji Modülleri Tasarımı ve Online Öğretimi), Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 530962-LLP-2012-DE-KA2-KA2MP, Yürütücü/Araştırmacı,  01.01.2013 – 31.12.2014.
 • Yurt dışı kaynaklı, uluslararası katılımlı proje: “Cultural Heritage and Local Development along the Southern Border of Bulgaria” Funded by the Bulgarian National Science Fund, NBU, НБУ,  ДФНИ-МО01/0016,  translator-mediator, 21.07.2013-31.08.2013.
 • AB Projesi: "Food and Cultural Identity: between the Market, the Humanities and the Social sciences", Erasmus Intensive Program LLP, 2012-ERA-IP-8,  Bulgaria, 8-18 September, 2012. Lecturer, Students’ supervisor.
 • AB Projesi: PERMİT (Promote Education and Reciprocal  Understanding Through Multicultural Integrated Teaching - Çokkültürlü Bütünleşik Öğretim Aracılığıyla  Eğitimi ve Karşılıklı Anlayışı Teşvik Etmek) AB ve Türkiye arasında Sivil  Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi, TR0604.01-03/002, CSD/U/02, Araştırmacı/ Eğitim Koordinatörü, 01.06.2008-30.11.2009.
 • TÜBITAK, SOBAG, 3001 Baslangıç Ar-Ge Projelerı Destekleme Programı, Proje Önerilerini Değerlendirme, Dış Danışman, 2015.
 • TÜBİTAK, SOBAG, Proje danışmanı, 07.03.2014-01.03.2015.
 • TÜBİTAK, SOBAG, Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli, Panelist 2012 yılı 2. dönemi.
Katıldığı Eğitimler ve Aldığı Sertifikalar
 • Per una didattica a 360°: nuovi materiali, tecniche e tecnologie per studenti adulti e adolescenti, Workshop didattico, Edizioni Edilingua, Prof. Telis Marin. L’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, 10 Ocak 2013, 6 saat.
 • Corso di Alta Formazione per Docenti di Lingua e Cultura Italiana Presso l’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, Universita degli Studi di Padova, 2007-08 AA. 150 saat.,6 ECTS, N.2007/CAF di reg. Pos.n. 878681, 22.04.2009.
 • Türkiye İtalyanca Öğretmenlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Semineri. Didattica e Traduzione (1.Mo) Ciclo: La Didattica Della Microlingua, YTÜ, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 24-26 Şubat 2010.
 • POTRDILO, Universita del Litorale Facolta di studi Umanistici di Capodistria, Promotion of the civil society dialogue between EU and Turkey- Intercultural education within curricula design (26.01.- 11.04.2009) 5 ECTS, 0944-107/09-07.09.2009.
 • Seminario d’Aggiornamento per Insegnanti d’Italiano L2 nei Corsi di Lingua e Cultura Italiana all’Estero, 10-11.12.2006. 16 saat, Universita per Stranieri di Perugia, Istituto di cultura di Ankara, 22/980.
 • “Yabancılara İtalyanca Ögretimi”, Scuola Estiva, Dipartimento di Scienze del Linguaggio di Venezia. Laboratorio ITALS: Universita Ca Foscari, 4-22. 07.2005., (Corso base, approfondito e avanzato), 90 saat, 4 ECTS.
 • Attestato di Partecipazione al corso di aggiornamento “Apprendimento a Distanza, Apprendimento Cooperativo?”, YTÜ, 2-3.04. 2004, 11 saat.

Görüşme saatleri:

Çarşamba 11:00-12:00 410

Lisans:

 • Kültürlerarası Çalışmaları I / Kültürlerarası Çalışmaları II
 • İtalyanca Sözcük Bilimi I / talyanca Sözcük Bilimi II
 • Çeviri Kuramlarına Giriş / İtalyanca Çeviri Uygulamaları 
 • İtalyanca Dilbilim I / İtalyanca Dilbilim II
19/06/2015
2796 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00