Prof.ssa Esin Gören

Prof.ssa Esin Gören  (Capodipartimento - Prof. ordinario) Ufficio: 410  Interno: 16025 E-mail: egoren@istanbul.edu.tr

Curriculum

Nata ad Istanbul, ha studiato presso la scuola Media Italiana e ha seguito la sua formazione superiore al Liceo Italiano di Istanbul. Nel 1988 si è laureata in lettere presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana della Facoltà di Lettere dell’Università di Istanbul. Nello stesso Dipartimento nel 1995 ha terminato il Master con una tesi dal titolo “L’insegnamento della lingua italiana nelle scuole secondarie a Istanbul”. Nel 2002 ha completato il suo dottorato con la tesi “Le strutture narrative nelle novelle di Luigi Pirandello”. Dal 1989 al 1995 ha insegnato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Marmara. Nello stesso periodo ha insegnato all’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul. Nel 1995 è entrata al Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana della Facoltà di Lettere dell’Università di Istanbul con l’incarico di ricercatrice. Nel 2007 è stata nominata professore associato e nel 2014 professore ordinario. Attualmente ricopre l’incarico di Capo Dipartimento.

Pubblicazioni Libri
 • Percorsi di letture intertestuali, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2007.
 • Yenidenyazmak, Dönence Yayıncılık, İstanbul, 2013.
Capitoli di libri
 • “Yorumun Sonu Var/Mı?”, Disiplinlerarası Ortam ve Yöntem Sorunları, Multilingual, İstanbul 2004, s.80-90.
 • “(Ç)Alıntı, Ödünç Alma, Etkilenme veya Kitapların Hasbihâli: Umberto Eco’da Postmodernizmin Meşrulaştırdığı Metinlerarası İlişkiler Kavramı”, Ataol Behramoğlu. Şair, Düşünür, Çevirmen, Öğretmen, Heyamola Yayınları, İstanbul, 2009, s.117-140.
 • “Da Pinocchio a Pinocchia: comparando burattino e cyborg/robot”, Variazioni Pinocchio. 7 letture sulla riscrittura del mito, Morlacchi Editore, Perugia, 2010, pp.133-151.
Editore di libri internazionali:
 • Franco Gervasio: Lights in Landscapes, Artist Ltd., İstanbul-Creativity International Arts Factory, Milano, İstanbul, June 2008.
Articoli:
 • “Luigi Pirandello ve Öykü Türü”, Mediterraneo, Rivista dei Dipartimenti di Lingua e Letteratura Italiana e Spagnola dell’Università di Istanbul, Vol.: 1, İstanbul 1998, s.1-3.
 • “Problemi affrontati nell’insegnamento dell’italiano”, Mediterraneo, Rivista dei Dipartimenti di Lingua e Letteratura Italiana e Spagnola dell’Università di Istanbul, Vol.: 1, İstanbul 1998, s.57-60.
 • “Giacomo Leopardi ve‘Düşünceler’”, Mediterraneo, Rivista dei Dipartimenti di Lingua e Letteratura Italiana e Spagnola dell’Università di Istanbul, Vol.: 2, İstanbul 2000, s.51-56.
 • “Çağdaş İtalyan Şiirinden Bir Örnek: Carmela Fratantonio”, Mediterraneo, Rivista dei Dipartimenti di Lingua e Letteratura Italiana e Spagnola dell’Università di Istanbul, Vol.: 2, İstanbul 2000, s.77-81.
 • “Anlatıdan Tiyatroya Geçiş Sorunsalı”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, Sayı:1, İstanbul 2002, s.62-73.
 • “Sorunlu Bir Coğrafyanın Yarattığı Yazar: Fulvio Tomizza”, LITERA, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 15, İstanbul 2003, s.212-222.
 • “Anlatı Dünyasını ‘Okumak’”, Sanat Çevresi, Sayı:292, İstanbul Şubat 2003, s.31-34.
 • “Anlatı Dünyasında Anlatıcının İşlevi”, Sanat Çevresi, Sayı:293, İstanbul Mart 2003, s.32-34
 • “Yazınsal Yapıtta Zaman Sorunu”, Sanat Çevresi, Sayı:294, İstanbul Nisan 2003, s.80-82.
 • “İtalyan Tiyatrosunda 1970’lerden Günümüze Bir Başkaldırı Modeli Olarak Dacia Maraini”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, Sayı:6, İstanbul 2005, s.90-104.
 • “Geçmişten Günümüze İtalyan Öykücülüğünün Gelişimi Üzerine Bir Deneme”, Eşik Cini, Sayı: 14, İstanbul Mart/Nisan 2008, s. 54-62.
Pubblicazioni da convegni internazionali
 • “L’insegnamento della lingua e letteratura italiana a Istanbul: condizionamenti, problemi, prospettive”, Traduzione e didattica. Contributi per l’insegnamento dell’italiano in Turchia, Fabio L. Grassi (a cura di), Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2009, pp.9-14.

Pubblicazioni da convegni nazionali

 • · “Luigi Pirandello’nun Metinlerinde Bedenin Med-Ceziri”, Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı, (15-17 Mart 2006), Yazında ve Çeviride Beden, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, 2007, s. 91-105.
Traduzioni:
 • “Pasolini ile Trajik Sonundan Birkaç Saat Önce Yapılan Son Röportaj: Hepimiz Tehlikedeyiz”, (La Stampa, Tutti Libri eki 8 Kasım 1975’den), ...Ve Sinema, Sayı: 7, Hil Yayın, İstanbul 1989, s.53-57.
 • “Pasolini ile Trajik Sonundan Birkaç Saat Önce Yapılan Son Röportaj: Hepimiz Tehlikedeyiz”, Pier Paolo Pasolini, Hepimiz Tehlikedeyiz (Haz: Hasan Aydın), Şehir Yayınları, İstanbul 1992, s.76-86. (bis)
 • Lara Cardella, Laura’ya Dair, Telos Yayıncılık, İstanbul 1996.
 • Lara Cardella, Pantolon İstiyordum, Telos Yayıncılık, İstanbul 1999.
 • Claudio Tomati, Alma Rosé, (libretto), 2000, (messo in scena nel 2000-2001 dall’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul)
 • Stefano Benni, Pinocchia, (testo non pubblicato), 2001.
 • Luigi Pirandello, “Zavallı Hastanın Eli”, Eşik Cini, Sayı: 14, İstanbul Mart/Nisan 2008, s. 63-68.
 • Sebastiano Vassalli, “Marx’ın Ölümü”,Eşik Cini, Sayı: 14, İstanbul Mart/Nisan 2008, s. 69-72.
 • Luigi Pirandello, Dışlanmış Kadın, Everest, İstanbul, 2011.
Convegni internazionali:
 • “Rider turco”, Convegno Internazionale di Studio. Riso sorriso satira ironia. Termometri nazionali della salute, Laboratorio Internazionale della Comunicazione, Palazzo Belgrado, Udine, 22-23 Temmuz 1988.
 • “150th Anniversary of the Italian-Turkish Relations: Bilateral Relations Turkey and Italy”, I. İtalyan-Türk Forumu, Villa Piccolomini, Roma, 24-26 Kasım 2004.
 • “Primo raduno Ex Alumni”, Università per Stranieri di Perugia, 22-23 Temmuz 2006.
 • “L’insegnamento dell’italiano a Istanbul: rilevazioni, problematiche e prospettive”, 6. Settimana della lingua italiana nel mondo, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, İstanbul, 16-22 Ekim 2006.
 • “150th Anniversary of the Italian-Turkish Relations: A common vision towards the EU”, III. İtalyan-Türk Forumu, Villa Miani, Roma,7-8 Kasım 2006.
 • “What do Europeans think of Turkey and what do Turks think of Europa?”, IV. İtalyan-Türk Forumu, Conrad Hotel, İstanbul, 21-22 Kasım 2007.
 • “For a common future: Turkey, the EU and the Mediterranean”, V. İtalyan-Türk Forumu, Palazzo Cipolla, Roma, 4-5 Kasım 2008.
Citazioni in pubblicazioni nazionali e internazionali
 • İlhan Genç, “Klâsik Türk Edebiyatı Metinlerini Anlamada Modern Yaklaşımlar”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4 Fall 2007, p. 400’de Dipnot 22: Esin Gören, “Yorumun Sonu Var/Mı?”, Disiplinlerarası Ortam ve Yöntem Sorunları, İstanbul, Multilingual, 2004, s. 80-90.
 • Fabrizio Scrivano, Calvino e i corpi.Il peso dell’immateriale, Perugia, Morlacchi Editore, 2008, p. 107’de Dipnot 5 ve p.118’de bibliografya: Esin Gören, Percorsi di letture intertestuali, İstanbul, Eren.
Presentazioni
 • “Türkiye’nin AB Serüveninde İtalya ile Oluşturduğu Sosyal, Kültürel, Siyasal ve Ekonomik Temelli İşbirliği: Türk-İtalyan Forumu”, Mediterraneo, Rivista dei Dipartimenti di Lingua e Letteratura Italiana e Spagnola dell’Università di Istanbul, Vol.:4/1, İstanbul 2009, s.137-139.
 • "İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın Erasmus Değişim Programında Kapsamında Yürütülen Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği Hakkında", Mediterraneo, Rivista dei Dipartimenti di Lingua e Letteratura Italiana e Spagnola dell’Università di Istanbul, Vol.:6/1, İstanbul 2010, s.63-67.
Docente ospite:
 • Università degli Studi di Perugia (Italia), dal 14 al 18.04.2008 otto lezioni sul tema Intertestualita’ e Calvino (all’interno del programma Erasmus) per il corso di laurea.
 • Università per Stranieri di Siena (Italia), dal 19 al 22.04.2008 conferenza dal tema Intertestualita’ nell’opera di Calvino (invitata) per i dottorandi.
Premi:
 • “Ambasciatore della cultura italiana nel mondo” (Dünyada İtalyan Kültürü Elçisi), Università per Stranieri di Perugia (İtalya) 2006.
Borse di studio ricevute:
 • Borsa di studio dell’Università di Udine, Laboratorio Internazionale della Comunicazione, Certificato “Lingua e letteratura italiana contemporanea”, Udine, 1988.
 • Borsa di studio dell’Università per stranieri di Perugia, Certificato “Insegnamento diretto agli insegnanti di italiano", Perugia, 1989.
 • Borsa di studio dell’Università per stranieri di Perugia, Certificato “Lingua italiana contemporanea”, Perugia, 1989.
 • Borsa di studio dell’Università di Udine, Laboratorio Internazionale della Comunicazione, Certificato “Lingua e letteratura italiana contemporanea”, Gemona, 1990.
 • Borsa di studio dell’Università per stranieri di Perugia, Certificato “Insegnamento diretto agli insegnanti di italiano", Perugia, 1994.
 • Borsa di studio per la ricerca dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul presso l’Istituto Pirandello di Roma per la tesi di dottorato, Roma, 1997.
 • Borsa di studio per la ricerca dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, Roma, 2006.
Orario di ricevimento
Giovedì 11:00-12:00 410
  Insegnamento: Corso di laurea:
 • Comprensione scritta 1/ Comprensione scritta 2
 • Teorie di critica letteraria / Critica letteraria applicata
 • Traduzione Letteraria 1 / Traduzione Letteraria 2
Master:
 • Ricerca letteraria 1 / Ricerca letteraria 2
 • Scrittori italiani contemporanei 1/ Scrittori italiani contemporanei 2
Dottorato
 • Relazioni intertestuali nella letteratura italiana 1 / Relazioni intertestuali nella letteratura italiana 2
 • Studi di letteratura italiana
Tesi seguite Dottorato
 • L.Barbara Dell’Abate Çelebi, “Analisi semiotica di Un matrimonio in provincia, Teresa e Una donna quali fasi germinali di una trilogia femminista”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Neşe Kıldacı, “İtalyan Yazınında Komedi ve Dario Fo. Eleştirel Bir Okuma”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (in corso)
 • Cristiano Bedin, “Antonio Tabucchi'nin Porto Pim Kadını Eserinde Seyahat Kavramının Anlatısal İzdüşümleri”, İ.Ü. Sösyal Bilim Enstitüsü, 2017.
 • Deniz Dilşad Karail, “Belleğin Yazınsal Bir Anlatımı olarak Umberto Eco'nun Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi Romanı”, İ.Ü. Sösyal Bilim Enstitüsü, 2017. 
Master
 • Gökçe Aktuğ, “Italo Calvino’nun Atalarımız Üçlemesinde Fantastik Özellikler”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Melek Atak, "80'li Yıllar İtalyan Edebiyatında Korku ve Kaçış Temaları Andrea de Carlo Romanlarına Yansıması", İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Cem Öztunç, “İtalyan Yeni Gerçekçiliğinden Özyaşamöyküsel Örnekler: Primo Levi, Mario Rigoni Stern, Beppe Fenoglio”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
Cariche amministrative:
 • Capo Dipartimento, Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana nella Divisione di Lingue e Letterature Occidentali della Facoltà di Lettere dell’Università di Istanbul (2005-)
 • Membro del Gruppo di Lavoro per l’Università Turco-Italiana (2010-)
Associazioni scientifiche di cui è membro:
 • AIPI (Associazione internazionale dei professori d’italiano)
Commissioni editoriali di cui è membro:
 • Mediterraneo, Rivista dei Dipartimenti di Lingua e Letteratura Italiana e Spagnola dell’Università di Istanbul.
 • Nordicum-Mediterraneum, Icelandic E-Journal of Nordic and Mediterranean Studies.
Commissione di valutazione di cui è membro:
 • Mediterraneo, Rivista dei Dipartimenti di Lingua e Letteratura Italiana e Spagnola dell’Università di Istanbul .
 • Rivista di critica teatrale e drammaturgia, Università di Istanbul, Facoltà di lettere.
26/12/2013
1938 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00