Mediterraneo Dergisi

 

İstanbul Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içinde yer alan İspanyol Dili ve Edebiyatı ile İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarının birlikte hazırladığı Mediterráneo/Mediterraneo dergisi, hakemli bir dergi olarak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin süreli yayınları arasında yer almaktadır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı ile İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları 2005/2006 öğretim yılından itibaren Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarıyla faaliyetine yeniden ve farklı bir bakış açısıyla başlamıştır.

Bu yeni yapılanma doğrultusunda Mediterráneo/Mediterraneo dergisi, İspanyol ve İtalyan kültür, sanat ve yazın dünyasından göstergebilim, dilbilim, eğitimbilim, çeviribilim yaklaşımlı eleştirel/disiplinlerarası okumalara açık güncel araştırmalara sayfalarında yer vermeyi hedeflemektedir.

Gerek İstanbul Üniversitesi gerekse ulusal ve uluslararası diğer üniversitelerden araştırmacıların incelemelerine yer vermeyi amaçlayan dergimiz ilk hakemli sayısından bu yana bilim dünyasına katkı sağlamayı hedef edinmiştir. 

Makaleler için web sayfası: http://www.iudergi.com/tr/index.php/ispanyolitalyan/issue/current

   
04/01/2013
2175 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00