Genel Bilgiler

 

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içinde yer alan İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları düzeyinde İtalyan dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü alanında eğitim veren bir bölümdür.

Lisans dersleri en az %30 İtalyanca olarak yapıldıkları  için yeterli dil becerilerine sahip olmayan öğrenciler, Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen İtalyanca Zorunlu Hazırlık sınıfında bir senelik eğitim görmek zorundadırlar. Zorunlu Hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler Lisans eğitimi görmeye hak kazanırlar.

Lisans programı sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. İlk iki yıl temel İtalyanca dil becerilerini kazandırmayı hedefleyen okuma, yazma ve konuşmaya yönelik dilbilgisi, kompozisyon ve dil çalışmaları derslerinin yanı sıra İtalyan kültür tarihi ve metin inceleme dersleri verilmektedir. 

Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise kuramsal açılımlı çeviri uygulamaları, başlangıcından günümüze İtalyan edebiyatının başlıca dönemleri, akımları ve yazarlarının ele alındığı İtalyan edebiyat tarihi, tür olarak İtalyan romanı ve öyküsünün gelişimi, günümüz postmodern kavramları bağlamında incelenen çağdaş İtalyan edebiyat metinleri, Batı dünyasında 17. yüzyıldan itibaren gelişen yazınsal eleştirinin başlıca kuramlarını tanıtıcı edebiyat eleştirisi ve eleştirel okuma çalışmaları gibi derslerle günümüzde edebiyata, sanata ve kültüre bakışı kucaklayan bir program sunmaktadır.

25/12/2012
8324 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00