5/1-4 (1973) [Zeki Velidi Togan’ın Hatırasına Armağan]

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00