Yrd. Doç. Dr. Buket Akgün

 

 

 

 

 

Oda: 442
Dahili tel: 15891
E-posta: akgun@istanbul.edu.tr
AVES sayfası: http://aves.istanbul.edu.tr/akgun/

Buket Akgün lisans derecesini (1999) ve Amerikan Çalışmaları Programı Sertifikası’nı (1999) Boğaziçi Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden almıştır. Yüksek lisans derecesini (2004) “Wonderland and Middle-earth: The Mythic Quest in the Dream/Fantasy World” başlıklı teziyle ve doktora derecesini (2011) “The Herbalist-Healer-Midwife-Witch in Contemporary English Novel” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı’ndan almıştır. Erasmus ders verme hareketliliğiyle, 3-7 Aralık 2012 tarihleri arasında, Pescara, Italya’da, Università Degli Studi “G. D’Annunzio”-Chieti’de William Shakespeare’in Macbeth‘inde, film ve edebiyat uyarlamalarında/yeniden yazımlarında cadılar ve cadılık üzerine ders vermiştir.

Buket Akgün, 2002 yılında Okutman olarak ders vermeye başladığı İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda 2014 yılından itibaren Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Diğer konuların yanı sıra mitoloji, fantastik yazın, cadılar ve cadılık üzerine dersler vermektedir. Cadılar ve cadılık, klasik metinlerin algılanması ve spekülatif kurgu üzerine makaleleri vardır.

Yayınlar

Kitap Bölümü

 • “Brave New Words: Theatre as Magic in ‘The Shakespeare Code.'” The Language of Doctor Who: From Shakespeare to Alien Tongues. Ed. Jason Barr and Camille D. G. Mustachio. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2014. 125-138. 

Makale

 • “Doris Lessing’in ‘To Room Nineteen’ (’19 Numaralı Oda’ya’) Öyküsünde Öznel Bireyselliğin Ölümü” [Death of Subjective Individuality in Doris Lessing’s “To Room Nineteen”]. Litera “Ölüm” Özel Sayısı 23.1 (2012): 65-82.

Bildiri/Konuşma

 • “Belief as a means of survival in Neil Gaiman’s American Gods.” 3rd International Conference on Myth Criticism: Myths in Crisis. The Crisis of Myth, 21-24 October 2014. Madrid, Spain.
 • “Karanlık Ana Tanrıça’nın Soyundan Gelmek: Edebiyat ve Sanatta Cadılar ve Ölüm” [Descent from the Dark Mother Goddess: Witches and Death in Literature and Art]. Ölüm Sanat Mekan III. Der. Gevher Gökçe Acar. İstanbul: Dakam, 2014. 315-329.
 • “Lancashire as a Cauldron of Witchery Popery, Popery Witchery.” III. International BAKEA Symposium of Western Cultural and Literary Studies: History, 9-11 October 2013. Gaziantep, Türkiye.
 • “Civilization Retelling the Myth of the Minotaur.” Translating Myth Conference, 5-7 September 2013. Colchester, UK.
 • “Fantastik Edebiyatta Arayış” [Quest in Fantasy Fiction]. Fantastik Edebiyat Paneli. 7 Mayıs 2013. Özyeğin Üniversitesi, İstanbul. (Konuşmanın tam metni 28 Mayıs 2013 tarihinde Radikal Blog‘daki Düş Kapanı‘nda yayınlanmıştır: http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/fantastik-edebiyatta-arayis-23571.)
 • “Kuralları Değiştirmek ve Gücü Paylaşmak: Vampir Avcısı Buffy‘de Avcı Mitinin Yeniden Tanımlanışı” [Changing the Rules and Sharing the Power: Redefining the Slayer Myth in Buffy the Vampire Slayer]. 1. Korku Anlatıları Konferansı: Yazınsal ve/veya Görsel Vampir Anlatıları, 2-3 Kasım 2009. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2012. 33-45.
 • The Penelopiad: Dislodging the Myth of Penelope as the Archetype of Faithful and Patient Wife.” 4th International IDEA Conference: Studies in English Proceedings, 15-17 April 2009. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, 2009. 36-42.
 • “Sally Potter’ın Orlando‘sundaki Baş Döndürücü Değişim Ağına Yakalanmış Eksantrik [ex-centric] Karakterler” [Ex-centric Characters Caught in  a Vertiginous Web of Transformation in Sally Potter’s Orlando]. Bahar Şenliği, 15 Mayıs 2008. İstanbul, Türkiye.
 • “The Artistic and Religious Nature of Food in ‘Christ in the House of Martha and Mary.'” Proceedings of Representations of Food in British Literature, International Symposium, 15-16 November 2007.  İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2008. 79-84.
 • Orlando: Yüzyıllar Boyu Sanatçının Arayışı” [“Orlando: The Quest of the Artist Through the Ages”]. Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı: Yazında Sanat ve Sanatçı, Sanat ve Çeviri, 8-9 Mart 2007. İstanbul: Dilta, 2007. 141-51.
 • Yüzüklerin Efendisi: Kehanetler ve Yarı Gerçeklik” [“The Lord of the Rings: Prophecies and Half-Truths”]. Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı: Yazında ve Çeviride Fantastik, 23-24 Şubat 2005. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2006. 117-24.
 • “The Battle of ‘Good’ and Evil in Robert Louis Stevenson’s ‘The Suicide Club.'” 23rd All-Turkey English Literature Conference, 24-26 April 2002: Evil in English Literature Proceedings. İstanbul: MAS, 2003. 180-87.

Çeviri

 • Cem Başeskioğlu’nun Merhamet adlı senaryosunun İngilizce’ye çevrilmesi (2007).
 • William Morris. Umudun Yolcuları [The Pilgrims of Hope]. İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2007.
 • Flannery O’Connor. “Taşralı İyi İnsanlar” [“Good Country People”]. Amerikan Edebiyatı Öykü Antolojisi. Ed. Naciye Akseki Öncül ve Esra Melikoğlu. İstanbul: Dünya Yayıncılık, 2003. 434-57.

Çalışma Alanları

 • Cadılar ve cadılık
 • Fantastik kurgu
 • Mitoloji
 • Klasik metinlerin yeniden algılanması