Lisans Programı

  İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına hoşgeldiniz. Edebiyat dünyasına girmek üzeresiniz. Önümüzdeki dört yılı zevkli ve verimli geçireceğinizi ve bizimle olduğunuz süre boyunca tartışılacak edebi metinlerden keyif ve ilham alacağınızı umarız. İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının eğitim dili İngilizcedir. Öğrencilerimizin İngilizceye ne kadar hakim olduklarının değerlendirilebilmesi için birinci dönem başında yabancı dil yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavın sonucuna göre, dil becerilerinde daha fazla yardıma ihtiyacı olan öğrenciler, ilk iki dönemi İngilizce hakimiyetlerini geliştirmeye yönelik bir hazırlık programında geçirirler. Daha sonra Anabilim Dalımızın lisans programına dahil olurlar. İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında, ileri düzeyde İngilizce bilen öğrenciler, başlangıcından günümüze, metinler eşliğinde, İngiliz dili ve edebiyatı alanında, şiir, tiyatro, roman, kısa öykü ve eleştiri konularında öğrenim görürler. İlk yılda, İngiliz edebiyatına toplu bir bakışın yanısıra, çeşitli edebiyat metinlerine odaklanılır. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda İngiliz edebiyatının bütün dönemlerinin belli başlı edebiyat metinleri, dönemlerinin özellikleri ile birlikte bir sistem içerisinde incelenir. Eleştiri ve çağdaş eleştiri kuramları da, daha çok üçüncü ve dördüncü yıllarda verilmektedir. Anabilim dalı, İngiliz edebiyatı ve dil araştırmalarına yöneltici kapsamlı bir program izlemektedir. Tüm öğrencilerin (o dersi tekrar edenler hariç) derslere devam etmeleri beklenmektedir. Her derste yoklama alınacaktır. Anabilim Dalı duyuruları dördüncü kat koridorundaki panolarda ilan edilecektir. Her yılın (1., 2., 3. ve 4. yılların) ve her akademisyenin kendine ait bir panosu bulunmaktadır. Lütfen sizi ilgilendiren panoları her gün kontrol ettiğinizden emin olunuz. Her ders için yapılması gerekenler ve okunacak metinler derslerde duyurulacaktır. Tüm öğrencilerin derslere ilgili metinleri okumuş olarak gelmeleri beklenmektedir. Anabilim Dalımızda Yaz Okulu uygulaması bulunmamaktadır. Dönem içinde yapılan sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler ilgili derslerden bütünleme sınavlarına girmektedirler. Kopya çekmek ve intihal Anabilim Dalımızda kesinlikle hoş görülmez. Öğrencilerin ders ve sınavlarda akademik hayatın etik prensiplerine ve gereken özdisipline uygun şekilde davranmaları beklenmektedir. Bu prensiplerin ihlali durumunda mümkün olan en sert ceza uygulanacaktır. İstanbul Üniversitesi tercih ve yeni kayıt sayfaları için tıklayınız. 2015–2016 eğitim–öğretim yılında Üniversitemiz yüksek öğrenim programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerimiz, kayıtlarını e-devlet üzerinden yapabileceklerdir. Mevcut öğrencilerimiz ders kayıtlarını her dönem başında olduğu gibi İÜ Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapacaklardır. İlgili duyuru için tıklayınız. 2016 Yeni Kayıt Kılavuzu için tıklayınız. 2017 güz dönemi lisans ders programı için tıklayınız. Lisans programı ve ders içerikleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Her dersin detaylı izlencesine AKSİS ve EBS kelimelerine tıklayarak AKSİS ve EBS  üzerinden erişebilirsiniz. Derslerle ilgili daha detaylı bilgi için lütfen dersi veren öğretim üyeleriyle iletişime geçiniz. Anabilim dalı dersleri dışındaki "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi," "Türk Dili," "Güzel Sanatlar" ve "Beden Eğitimi" derslerinin programlarını ilgili bölümlerden veya buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.