Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yurtdaş

img-20170629-wa0003Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı'nda, doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Anabilim Dalı'nda tamamladı. Araştırma alanları yazın çevirisi; çeviri, kültür ve ideoloji; özel alan çevirileri. Makale 2016 - Cumhuriyet Dönemi Yazın Çevirilerinde Bir Çeviri Stratejisi Olarak Yabancılaştırmanın Eksikliği: Franz Kafka'nın "Ein Landarzt" Adlı Öyküsünün Türkçeye ve İngilizceye Çevirilerinin Karşılaştırmalı İncelemesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi/Electronic Journal of Social Sciences, Cilt:15, Sayı:57, s. 380-411.
18/11/2015
2166 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00