Akademik Özgeçmiş

Lisans- ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI, INGILIZ DILI VE EDEBIYATI, 1999-2003

Bitirme Tezi: Christian Elements in the Trilogy "Lord of the Rings"

Yüksek Lisans- ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI, INGILIZ DILI EGITIMI ANABILIM DALI, 2004-2008

Tezin Başlığı: A Comparative Study into the Effect of Using Short Story in EFL Classes on Vocabulary Instruction

Doktora - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ÇEVİRİBİLİM ANABİLİM DALI, 2009-Devam

Tez konusu: Mütercim-Tercümanlık Öğrencilerinin Özel Alan Çevirileri Bağlamında Yazılı Çeviri Edinçlerinin Ölçülmesi

15/12/2012
1051 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00