Araş. Gör. Fatma KAYNAR

ÖZGEÇMİŞ

FatmaKaynar

İ.Ü. Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVES)

Adı, Soyadı: Fatma Kaynar (AVES)

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 28.01.1990

Unvanı: Araştırma Görevlisi (2013-)

 

Öğrenim Durumu:

Riyaziyeci Salih Zeki İlköğretim Okulu (1996-2004)

Ahmet Rasim Lisesi (2004-2007)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Hititoloji Anabilim Dalı (2008-2012)

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (2012-2014)

 

Yaptığı Tez Çalışmaları

1)Yüksek Lisans Tezi: Hitit Kralı II. Murşili’nin Dil Felci Metninin (CTH 486) Filolojik ve Sosyo-Kültürel Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Erkan Konyar, Yrd. Doç. Dr. Meltem Alparslan (Bitirme Tarihi: 16.07.2014)

Doktora: Università Degli Studi di Torino, Scienze Archeologiche, Storiche e Storico-Artistiche (2014-)

Torino Üniversitesi, Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi (2014-)

 

Bildiği Yabancı Diller

Modern Diller: İngilizce, İtalyanca

Ölü Diller: Hititçe, Luwi Hiyeroglif Yazısı, Latince

 

Katıldığı Kazılar

1 Van Kalesi Höyüğü (Tuşpa) Kazıları (2010, 2011)

2 Karkamış Höyüğü Kazısı (2013)

13/12/2013
2828 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00