Panel, Kongre, Sempozyum ve Verdiği Bildiriler

KATILDIĞI PANEL KONGRE, SEMPOZYUMLAR ve VERDİĞİ BİLDİRİLER

1.) 11-15 Ekim 1999’da Işık Üniversitesi’nin Açılış Etkinlikleri kapsamında düzenlenen, “Ticaretin Öyküsü: Anadolu Topraklarında Tarih Boyunca Ticaretin Gelişimi” başlıklı bir panelde konuşmacı olarak yer aldı.

2.) 09-10 Mayıs 2002 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen Osmanlı Öncesi İle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi başlığı altında düzenlenen seminerde “Hititler Döneminde Esnaf ve Zanaatkârlık” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

3.) 02-08 Eylül 2002 tarihlerinde Çorum’da gerçekleştirilen V. Uluslararası Hititoloji Kongresi’ne “Hitit Bayram Ritüellerindeki Bazı Törensel Eylemler Üzerine Düşünceler” başlıklı bildirisi ile katılmıştır.

4.) 19-21 Nisan 2004 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı’nın dördüncüsüne “Hitit Başkentinin Tarhuntašša’ya Taşınmasının Nedenleri ve Sonuçları” başlıklı bir bildiri ile katıldı.

5.) 14 Aralık 2004 tarihinde Tübingen Eberhard-Karls-Üniversitesi, Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalter Enstitüsü’nde “Eine neue Hauptstadt, ein neuer Anfang in der Zeit des Hethiterkönigs Muwatalli II” başlıklı bir konferans vermiştir.

6.) 14 Şubat 2005 tarihinde Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi’nin düzenlediği yıllık Hauskolloquien çerçevesinde, Enstitüsü’nde “Eine neue Hauptstadt-ein Neuanfang in der Zeit Muwatalliš II” başlıklı bir konferans sundu.

7.) 5-9 Eylül 2005 tarihlerinde İtalya-Roma’da La Sapienza Üniversitesi çatısı altında düzenlenen VI. Uluslararası Hititoloji Kongresi’ne “Drei Schreiber, zwei Könige” başlıklı bir bildiri ile katıldı.

8.) 27-28 Nisan 2006 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, Dr. Sina Kabaağaç Anısına düzenlenen “Mythos” konulu Navisalvia Toplantısı’na “Hitit İnanç Sistemi ve Mitolojik Yansımaları” başlıklı bir bildiri ile katıldı.

9.) 30 Nisan-2 Mayıs 2007 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı’nın yedincisine “Kadeş Savaşı’na Giderken Hitit Ordusunun İzlediği Yol” başlıklı bir bildiri ile katıldı.

 10.) 22 Ekim 2007 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen Arkeoloji Seminerleri serisinde “Hitit Mitolojisi ve İnanç Sistemi; Doğu ile Batı Kültürleri arasındaki Önemi” başlıklı bir konferans vermiştir.

11.) 13-15 Kasım 2008 tarihlerinde Bochum Bergbau Museum’da düzenlenen Uluslararası Metal Sempozyumu’nun V.sine Metin Alparslan ile beraber “Symbol der ewigen Herrschaft: Metall als Grundlage des hethitischen Reiches” başlıklı bir bildiri ile katılmıştır.

12.) 15-17 Nisan 2009 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı’nın dokuzuncusuna “Hitit İmparatorluğu’nun Temeli Olarak Metal” başlıklı bir bildiri ile katıldı.

13.) 25-27 Eylül 2009 tarihleri arasında Zonguldak-Karaelmas Universitesi’nde gerçekleşen 8th GEBİP ANNUAL MEETING kapsamında The Importance of Hittitology in the History of Scince – Some Ongoing Projects başlıklı bir bildiri sundu.

14.) 6 Kasım 2009 tarihinde Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) İstanbul Şubesi’nde düzenlenen Veränderungserscheinungen in Politik-, Kultur- und Religionsgeschichte çerçevesinde organize edilen Netzwerk toplantılarının 2. Seminer’i “Epochenwandel und historische Veränderungsprozesse in Anatolien” başlıklıydı. Bu tarihteki seminerin başlığı ise, “Veränderungserscheinungen in Politik-, Kultur- und Religionsgeschichte. Präsentation und Diskussion von longue durée– und Sattelzeit-Phänomenen in Politik-, Kultur- und Religionsgeschichte” idi. Bu Seminere Metin Alparslan ile “Hauptstädte und Residenzen des hethitisches Staates: Warum verlegt man Zentren?” başlıklı bir bildiri ile katıldı.

15.) 26-28 Nisan 2010 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı’nın onuncusunda “Kizzuwatnalı Bir Bayram Olan Hišuwa Üzerine Yeni Bir Çalışma” konulu bir bildiri ile katılmıştır.

16.) 18-29 Temmuz 2010 tarihleri arasında TÜBİTAK işbirliği ile gerçekleşen Feza Gürsey Enstitüsü Sosyal Bilimler Yaz Kampı programı kapsamında dersler verdi.

17.) 14-15 Ekim 2010 tarihinde Kadir Has Üniversitesi, Rezzan Has Müzesi ev sahipliğinde düzenlenen Küçükasya Tarih ve Epigrafyası Sempozyumu’na Metin Alparslan ile “Hitit Epigrafisi ve Sorunları” başlıklı bir bildiri ile katıldı.

18.) 02-04 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı’nın onbirincisinde “Kahramanmaraş’ta Bulunan Yeni Geç Hitit Dönemi Hiyeroglifli Yazıt” başlıklı bir bildiri ile katıldı.

19.) 10-11 Haziran 2011 tarihlerinde İngiltere Reading University’de düzenlenen Luwian Identities: Culture, Language and Religion Between Anatolia and the Aegean konulu sempozyumda “A New Luwian Rock Inscription from Kahramanmaraş” başlıklı bir bildiri ile katıldı.

20.) 7-9 Aralık 2011 tarihlerinde İzmir-Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen Hititler Üniversitede adlı etkinlikte “Hititlerde Kadın” başlıklı bir bildiri sundu.

21.) 25-26 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen International Workshop, Places and Spaces in Hittite Anatolia I: Hatti an the East adlı Çalıştay kapsamında Yrd. Doç. Dr. Metin Alparslan ile “The Upper Land: Borders and Places of a Political and Geographical Ladscape” başlıklı bir bildiri sunmuştur.

22.) 6 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen 4. Çorum Kazı ve Araştırma Sempozyumu’na Metin Alparslan ile birlikte “Arinna Kenti ve Lokalizasyonuna Dair Bazı İpuçları” başlıklı bir bildiri sunmuştur.

23.) 16-20 Eylül 2013 tarihlerinde TÜBİTAK TÜSSİDE ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen ”Girişimcilik” konulu uygulamalı çalışma programına katıldı.

24.) 20 Şubat 2014 tarihinde İsrail-Tel Aviv’de organize edilen The Annual Aharoni Symposium of the Institute of Archaeology, In Honor of Jak Yakar (New Developments in the Study of Ancient Anatolia) adlı toplantıda “Hittite Historical Geography: Problems, New Studies and a New Database Project” başlıklı bir bildiri sunmuştur.

25.) 23 Mayıs 2014 tarihinde Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde düzenlenen Workshop in Honor of Jürgen Seeher, Innovation Versos Beharrung, Was macht den Unterschied des hethitischen Reichs im Anatolien des 2. Jahrtausends v. Chr.? adlı toplantıda Metin Alparslan ile birlikte “Das hethitische Siegel: Staatliche Innovation einer multilingualen Gesellschaft” başlıklı bir bildiri sunmuştur.

26.) 01-03 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı’nın ondördüncüsünde “Yeni Bulunmuş Bir Grup Hitit Dönemi Mührü ve Yürütülen Diğer Projeler” başlıklı bir bildiri ile katıldı.

27.) 10 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Pera Müzesi Galeri Konuşmaları kapsamında “Hititli İş Kadınları” başlıklı bir konferans verdi.

28.) 20 Mayıs 2015 tarihinde Koç Üniversitesi’nde “Hititlerde Kâtiplik Mesleği ve Arşivcilik” başlıklı bir konferans vermiştir.

29.) 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul Arkeoloji Müzelerinde düzenlenen The Discovery of an Anatolian Empire: A Colloquium to Commemorate the 100th Anniversary of the Decipherment of the Hittite Language başlıklı uluslararası sempozyumda “The Foundation of Hittitology in the Istanbul University” başlıklı bir bildiri sunmuştur.

30.) 09 Aralık 2015 tarihinde Okan Üniversitesi’nde düzenlenen Hitit Mutfak Kültürü ve Hitit Yemekleri Sempozyumu’na “Hititler ve Hititoloji’nin Satır araları” başlıklı bir bildiri ile katılmıştır.

31.) 18-19 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen 5. Çorum Kazı ve Araştırma Sempozyumu’na “2015 Yılı Boğazköy Yaz Okulu Projesi” başlıklı bir bildiri sunmuştur.

32.) 5 Şubat 2016 tarihinde Yunus Emre Enstitüsü-Berlin Türk Kültür Merkezi’nde “Hititler-Bir Anadolu İmparatorluğu” başlıklı bir konferans vermiştir.

33.) 6-8 Nisan 2016 tarihlerinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde düzenlenen Halet Çambel 100 Yaşında Sempozyumunda “Son Araştırmalar ışığında Geç Hitit Devletleri ve Karatepe Araştırmalarının Kazandırdıkları” başlıklı bir bildiri sunmuştur.

34.) 17-19 Kasım 2016 tarihlerinde Bochum’da Deutsches Bergbau-Museum Bochum tarafından organize edilen “International Symposium: Anatolian Metal VII: Eliten-Handwerk-Pretigegüter” konulu sempozyumda “Im königlichen Besitz: Siegel in Anatolien” başlıklı bir bildiri sunmuştur.

35.) 26 Ocak 2017 tarihinde TÜRSAB Arkeoloji ve Tarih Buluşmaları çerçevesinde “Hititlerin Anadolu’da Etnik, Siyasal ve Kültürel Kökenleri: Çiviyazılı Tabletlerle Bilginin Günümüze Aktarımı” başlıklı bir konferans vermiştir.

36.) 24-25 Mart 2017 tarihlerinde Çorum Müzesi ve Bochum-Bergbau Museum ortaklığında gerçekleşecek olan Uluslararası Çorum Derekutuğun Çalıştayı 2017 çerçevesinde “MÖ 2. Bin Başlarında Orta Kuzey Anadolu” başlıklı çalıştaya tartışmacı olarak katılmıştır.

20/01/2013
1399 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00