Ödüller

 

ALDIĞI ÖDÜLLER                          

Türkiye Bilimler Akademisi 2009 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) çerçevesinde Akademi Konseyinin 11 Nisan 2009 gün ve 184/4.1 sayılı toplantısında alınan karar ile Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü’nü almaya layık görülmüştür.

ALDIĞI BURSLAR

1.) İÜ Rektörlüğü Araştırma Fonu Bursu: Hitit Bayram Ritüellerinde Geçen Bazı Eylem, Çağrı ve Sahne Oyunlarının Tasviri ve Yorumu, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1999, İstanbul. Meltem (Doğan) Alparslan tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezi İÜ Rektörlüğü Araştırma Fonu Bursu tarafından desteklenmiştir (Proje No:T-535/180398). Proje kapsamında 1 uluslararası, 1 ulusal yayın yapılmıştır.

2.) Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nden (AKMED) Doktora Araştırma Bursu: “II. Muvatalli Dönemi’nde Akdeniz Bölgesinin Tarihi Coğrafyası” başlıklı araştırma projesi, AKMED Doktora Bursu kapsamında 2002 yılında destek görmüştür. Proje kapsamında 2 ulusal yayın yapılmıştır

3.) İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri: II. Muvatalli ve Dönemi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2007, İstanbul. Meltem (Doğan) Alparslan tarafından hazırlanan Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: T–117/11112002). Proje kapsamında 1 uluslararası, 1 ulusal yayın yapılmıştır.

4.) Deutsches Archäologisches Institut, Berlin: 2002 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün davetlisi olarak üç hafta Berlin’de bulunan DAI kütüphanelerinde ve Freie Üniversität Altorientalistik Seminer kütüphane çalışmalarını sürdürmüştür.

5.)Deutsches Archäologisches Institut, Berlin: 2003 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden aldığı burs ile on hafta Berlin’de bulunan DAI kütüphanelerinde ve Freie Üniversität’te kütüphane çalışmalarını doktora çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

6.) Tübingen Eberhard-Karls-Üniversitesi, Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalter Enstitüsü, Troia-Projekt: Adı geçen kurumdan aldığı destek ile 03.12.2004–03.01.2005 tarihler arasında doktora çalışmalarını yapmak üzere Tübingen’de bulundu.

7.) Deutsches Archäologisches Institut, Berlin: 05.01.-21.02.2009 tarihlerinde Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden aldığı araştırma bursu ile Berlin’de çalışmalarını sürdürmüştür.

8.) TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) SOBAG: 2008 yılının 2. döneminde aldığı destek ile “(H)išuwa Bayramı; Bir Hurri-Hitit Bayramı’nın Metin Rekonstrüksiyonu: Çivi Yazılı Metnin Transkripsiyonu, Hititçeden Çevirisi ve Filolojik/Kültürel Yorumu” başlıklı projesi 2010 Haziran ayında son bulmuştur (Proje No: 108K332). Yayın çalışmaları halen devam etmektedir. Bu proje çerçevesinde, projeye destek olan Mainz Bilimler Akademisi Hititoloji Araştırmaları Arşivi’nde 2009 ve 2010 yıllarında araştırma izni almış ve ilgili çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

9.) Türkiye Bilimler Akademisi-GEBİP Ödüllendirme Programı: Haziran 2009’dan itibaren 3 yıl süre ile gerçekleştirilecek tüm bilimsel faaliyetler, TÜBA-GEBİP çerçevesinde desteklenmiştir.

10) Deutsches Archäologisches Institut, Berlin: 10.06.-12.07.2016 tarihlerinde Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden aldığı araştırma bursu ile Berlin’de çalışmalarını sürdürmüştür.

20/01/2013
1042 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00