Araştırmalar ve Projeler

1.) Orta Toroslar Bölgesi Tarihi Coğrafya Araştırmaları: 1998 yılı Ağustos ayında, Ali Dinçol başkanlığında ve Prof. Dr. Belkıs Dinçol, Prof. Dr. Jak Yakar, Dr. Avia Taffet’in katılımı ile gerçekleştirilen ve Tarhuntašša Bölgesi’nin lokalizasyonunu amaçlayan bir tarihi-coğrafya çalışmasında bulunmuştur. Çalışmanın sonuçları, Tarhuntašša’nın sınırları ve muhtemel lokalizasyon çalışmaları başlıkları altında uluslararası yayınlarda bilim dünyasına sunulmuştur.

2.) II. Muwatalli Dönemi’nde Akdeniz Bölgesinin Tarihi Coğrafyası: 2002 yılı Eylül ayında, Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nden aldığım doktora araştırma burs desteği ile Doktora tezi ile ilgili olarak gerçekleştirilmiş bir araştırmadır. Tarhuntašša, Kuzey Suriye, Kadeš yolları üzerine yapılan araştırmanın sonuçları doktora tezi içerisinde ve 1 ulusal kitapta yayınlanmıştır.

3.) Hititler Dönemi Yukarı Ülke (Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat İlleri) Tarihi-Coğrafya Çalışmaları: 2008 yılı Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen ve İstanbul Üniversitesi BAP Destekli (Proje no: 2643) projede yer almıştır. 2009 yılı Ağustos ayı içerisinde Metin Alparslan tarafından yürütülen İstanbul Üniversitesi BAP Birimi YADOP Projesi (Proje No: 3948) kapsamında aynı bölgeyi içeren tarihi coğrafya çalışmasına Proje Çalışanı olarak katılmıştır. Bu çalışma kapsamında 2 ayrı uluslararası yayın yapılmıştır.

4.) İskenderun’da Bulunmuş Yeni Hitit Hiyeroglif Yazıtlı ve Kabartmalı İki Stel’e İlişkin Müze Çalışması: TÜBİTAK Hızlı Destek Projeleri çerçevesinde destek gören ve Ali Dinçol tarafından yürütülen 108K607 no’lu araştırma projesi içerisinde proje yardımcısı olarak yer almıştır.

5.) Türkiye Bilimler Akademisi-GEBİP: Hitit Başkenti Boğazköy’de bulunan ve o yıllarda devam eden Alman Kazıları dâhilinde Almanya’ya giden, daha sonra ise 80’li yılların sonunda Berlin Müzesi’nden Türkiye’ye iade edilen Hititçe Tabletlerin, Türk Hititologlar tarafından yayınlanmasına karar verilmişti. Bu çerçevede Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi depolarında muhafaza edilmekte olan tabletlerden 171 adet tabletin yayına hazırlanması çalışmaları halen devam etmektedir.

6.) Türkiye Bilimler Akademisi-GEBİP: İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı’ndan Erkan Konyar tarafından, Toroslar’ın kuzeyinde Elbistan, Afşin, Göksun güneyinde ise Kahramanmaraş Merkezinde yürütülen yüzey araştırması sırasında bulunan Geç Hitit Dönemi hiyeroglifli bir yazıt ile ilgili çalışmalar tamamlanmış ve uluslararası 2 ayrı yayın halinde yayınlanmıştır.

7.) Hittite Historical Atlas (HHA): Uluslararası ve Interdisipliner Hitit Tarih Atlası Projesi: Metin Alparslan’ım Proje Yürütücülüğünde 2011 yılında başlayan ve 36 ay süren ve TÜBİTAK (1001) tarafından desteklenen 110K393 Proje No’lu çalışmada Proje Araştırmacısı olarak halen görev yapmıştır. 2014’de biten proje kapsamında bugüne kadar 6 uluslararası, 1 ulusal yayın yapılmıştır.

8.) İstanbul Üniversitesi BAP/YADOP çerçevesinde desteklenen 34948 no.lu “Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Yayınlanmamış Hitit Çiviyazılı Tablet Projesi” başlıklı proje Meltem Doğan-Alparslan tarafından yürütülmektedir (12 ay; başlangıç tarihi: 2 Aralık 2013). Yayın çalışmaları halen devam etmektedir.

20/01/2013
1038 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00