Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Hititoloji Anabilim Dalı, Türkiye Üniversitelerinde, bu adla eğitim ve araştırma yapan iki birimden, ilk kurulanıdır. Atatürk’ün 1933 yılında yaptığı Üniversite reformu ile birlikte, Sümer-Eti filolojisi adı ile ve Prof. Dr. Helmuth Theodor Bossert’in başkanlığında çalışmalarına başlamış, daha sonra Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü adı ile hem arkeoloji hem filoloji alanlarında işlevini 1981 yılına kadar sürürmüştür. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birim ikiye ayrılmış, diller kısmı Hititoloji Anabilim Dalı adı ile Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü içinde yer almıştır.

Hititoloji Anabilim Dalı’ndan 2010 yılında emekli olan Prof. Dr. Ali Dinçol, bu kürsüde 1967 yılından beri hizmet vermekteydi. Prof. Dr. Belkıs Dinçol ise 1978 yılından beri kürsüde faaliyet göstermekteydi.

Anabilim Dalımızın Amaçları

Anabilim Dalımızda lisans düzeyinde, M.Ö. 1650-1200 yılları arasında Anadolu’da güçlü bir devlet kurmuş olan Hititler’in çivi yazısı sistemi ile yazmış oldukları ve zaman içinde canlılığını yitirerek ölü bir dil halini almış olan Hititçe öğretilmektedir. Bunun yanısıra Hititçe içinde kullanıldığı kadarı ile Akkad ve Sümer gramerine de değinilmektedir. Ders olarak, dinsel, yasal, idari ve tarihi içerikli metinlerin analizi yapılmakta, ayrıca Hitit siyasal, kültürel tarihi öğretilmektedir. Aralıklı olarak açılan lisans üstü programlarında, Hititçe yanında Eski Anadolu dillerindeki belgeler üzerinde incelemeler yapılmakta, dilbilimsel, tarihsel, ya da sosyal açılardan bunları ele alan araştırmalar yürütülmektedir.

20/01/2013
5057 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00