Akademik Kadro

Yrd. Doç. Dr. (Doç.) Hasan PEKER (Ana Bilimdalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Meltem DOĞAN-ALPARSLAN

Yrd. Doç. Dr. Metin ALPARSLAN

Araş. Gör. Fatma KAYNAR

Araş. Gör. Tolga PELVANOĞLU

Emekli Öğretim Üyeleri

04/01/2013
4369 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00