Yönetim

GÜNEYDOĞU AVRUPA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYELERI ÖNERİSİ


Müdür:

Prof. Dr. Mustafa H. Sayar, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi ABD

Müdür Yardımcıları:

Prof. Dr. Oğuz Tekin, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi ABD Prof. Dr. Ali Arslan, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi ABD

Yönetim Kurulu:

Prof. Dr. İnci Delemen, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Engin Akyürek, Sanat Tarihi Bölümü Doç. Dr. Zeynep Ertuğ, Osmanlı Müsseseleri Doç. Dr. Arzu Terzi, Osmanlı Müsseseleri Yard. Doç. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu, Tarih Bölümü Ortaçağ Ana Bilim Dalı Yard. Doç. Dr. Emine İnanır, Slav Dilleri Ana Bilim Dalı