Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezinin 2014 Yılı Faaliyetleri

1- Merkez 2014 yılında daha önceki yıllarda başlanan Eskiçağ´da Gelibolu yarımadasında ve Trakya´daki şehirleşme süreciyle ilgili çalışmalara devam etmiş ve bu çalışmalarla bağlantılı olarak Trakya’nın Eskiçağ Dönemi Limanlarına ilişkin çalışmalarını da sürdürmüştür. Alan çalışmaları Güneydoğu Trakya’nın eski çağ tarihinde önemli tarihi olayların geçtiği bölgeler olan Gelibolu Yarımadası, Kuzey Ege ve Marmara Denizi sahilleri ile Karadeniz sahilinde sürdürülmektedir. 2- Roma devrinde Trakya eyaletinin başkenti olan Perinthos /Herakleia antik kentinin bulunduğu Marmara Ereğlisi´nin anıtları ve yerleşim tarihi üzerindeki incelemelere 2014 yılında da devam edilmiştir. 3- İstanbul Üniversitesinin ve Türkiye Arkeolojisinin ilk arkeolojik kazısı olan Kırklareli ili Vize ilçesi (=Eskiçağda Bizye) içi ve Vize sahilindeki Kıyıköy (=Eskiçağda Salmydessos) civarında yerleşim tarihi çalışmalarına 2014 yılında da devam edilmiştir. 4- 2014 yılında Trak kültürünün günümüze ulaşan tek mimari belgesi olan kubbeli mezarlar = tümülüsler bir proje kapsamında ele alınarak bunların inşaası sırasında arazide yer seçiminde hangi unsurların dikkate alındıkları incelenmeye başlanmıştır. Tümülüslerin dağılımları ve birbirlerinden olan uzaklıkları ile haritalama çalışmalarıyla belgelenmektedir. Böylece Trak yerel kültürü ve davranışları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında Doğu Trakya Tümülüslerinde bulunmuş olan eserler üzerinde yapılan çalışmalar Dr. Mete Aksan tarafından doktora tezi kapsamında incelenerek bilimsel yönden değerlendirilmişlerdir. 5- Güneydoğu Trakya Bölgesinde bulunan via Egnatia ve via militaris isimlerindeki iki önemli ulaşım yolu üzerindeki yol istasyonları ve şehirlerin birbirleriyle ilişkileri ve tarih içindeki yükselme ve gerileme süreçleri ile bölgenin eski ve orta çağ ticaret hayatında oynadıkları rol 2014 yılı araştırma faaliyetleri kapsamında çalışılmaya devam edilmiş ve bu çalışmaya katkıda bulunacak iki yeni mil taşı Edirne müzesinde incelenmişlerdir. 6-  2014 yılı Nisan ayında Atina’da Fransız Arkeoloji Enstitüsü ve Yunanistan İlimler Akademisi Roma dönemi Araştırmaları Bölümünce düzenlenen Kuzey Ege’de Roma hakimiyeti konulu sempozyum kapsamında Gelibolu Yarımadasında Roma hakimiyeti başlıklı bildiri sunulmuş olup bu bildiri 2015 yılında yayınlanacaktır. 7) Bulgaristan, Makedonya ve Romanya İlimler Akademileri işbirliğine gidilerek Avrupa Birliği projeleri yapılmasının alt yapısı hazırlanmıştır. 8) Merkezin WEB sayfası Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Sayfaya giren kullanıcı burada merkezin tarihçesi, kuruluş amacı, personeli, faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi edinebilmektedir. 9) Yayın faaliyeti olarak; 8-12 Kasım 2010 tarihleri arasında XI. si Rektörlüğümüz doktora salonunda gerçekleştirilen Trakoloji Kongresi bildirilerinin basımı çalışmaları tamamlanmış olup 2015 yılında yayınlanması öngörülmektedir. 10) Merkezin yayın kurulu tarafından hazırlanan hakemli dergisi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları dergisinin 20. ve 21. sayılarının basımları tamamlanmıştır. Derginin 22. ve 23. sayılarının hazırlıkları sürdürülmektedir. Dergi elektronik ortamda da yayınlanmak üzere Yard. Doç. Dr. Metin Ünver, Araş. Gör, Özgür Kolçak ve Araş. Gör. Özgür Oral ile Araş. Gör. Mustafa Tanrıverdi tarafından yayına hazırlanmaktadır. Prof. Dr. Mustafa H. Sayar Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi Müdürü
12/02/2015
1488 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00