Okuyucu hizmetleri

         Kütüphanemiz kapalı raf sistemi ile hizmet sunulmaktadır. Kütüphanedeki eserlerden yararlanmak için gelen okuyucu önce danışma hizmeti alır, aradığı eser ya da konu hakkında danışmada bulunan okuyucu hizmetlerinde görevli personel tarafından bilgilendirilir. Aradığı eserin kütüphanede olup olmadığı, bilgisayarda, kütüphane programında katalog taraması yapılarak tespit edilir, eser var ise okuyucuya çıkarılır ve eser, “Kitap İstek Fişi” okuyucu tarafından doldurularak, fişle birlikte öğrenci ise öğrenci kimliğiyle veya öğrenci değil ise okuyucunun kimliğiyle personele verilmek suretiyle okuyucuya teslim edilir. Okuyucunun aradığı eser kütüphanede mevcut değilse, yine programda üniversitenin bütün kütüphaneleri taranarak, herhangi bir kütüphanede mevcut olup olmadığı belirlenir, okuyucu bu belirlemeye göre yönlendirilir.       Yararlandırma hizmeti, kütüphane içi ve dışı olmak üzere iki türlüdür.  Kütüphane içi hizmet fotokopi ve salonda faydalanma olarak sunulmaktadır.     Okuyucu, bir defada en fazla 3 kitap isteme hakkına sahiptir. Kitap ve dergilerden fotokopi çektirme izinleri vardır. Tezlerden ise kütüphane içinde faydalanabilirler, fakat tezleri hiçbir şekilde, fotokopi yoluyla veya fotoğraflayarak çoğaltamazlar. Nadir eserlerin kullanım koşulu Dekanlık iznine bağlıdır. Sadece akademik personel ve araştırmacılar, -dekanlık iznine bağlı olarak- nadir eserlerden faydalanabilirler. Nadir eserler hiçbir şekilde kütüphane dışına çıkartılamazlar. Bu eserler, 5846 sayılı Kanunun 2936 sayılı Kanunla Değişik 46. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 25/9/1986 tarihinde kararlaştırıldığı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük” uyarınca hizmete sunulmaktadır.    
12/12/2012
1432 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00