Kitap ve Dergi Bağışı

          Kütüphane'ye bağışlanan materyaller (kitap, dergi, CD-ROM vb.) koleksiyon geliştirme politikası kapsamında değerlendirilerek kabul edilmektedir. Kütüphane'nin koleksiyon geliştirme politikası Fakülte'nin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.         Bağış yapılan materyallerin koleksiyon geliştirme ilkelerine uygunluğuna, Bağış ve Değişim Komisyonu tarafından, gerekli durumlarda ilgili uzmanlardan görüş alınarak karar verilmektedir. Kütüphane, bağış yapılan materyallerin koleksiyona eklenip eklenmeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme sorumluluğu ve yetkisine sahiptir.         Kütüphane koleksiyonu için uygunluğuna karar verilen materyal(ler) teknik işlemleri yapıldıktan sonra koleksiyona eklenir, listesi tutulur ve bağış yapan kişiye ya da kuruma Fakültemiz adına teşekkür mektubu gönderilir.         Koleksiyona dahil edilmeyen materyal(ler) ise; bağış yapan kişiye iade edilir veya bağış sahibinden izin alınarak gerektiğinde Kütüphane'nin inisiyatifi doğrultusunda başka fakültelere veya okullara gönderilir.

             Bağış yapılacak materyal seçimi ile ilgili kriterler;

• Bağış yapılan yayının kütüphane koleksiyonunda (rezerv koleksiyonundaki yayınlar hariç) önceden mevcut olmaması, • Bilimsel konulu materyallerin son 5 yılda yayımlanmış olması, • Edebiyat Fakültesinde’de verilen eğitimi desteklemesi ve bilimsel nitelik taşıması, • Bağış yapılan yayın süreli yayın niteliği taşıyor ise; düzenli gelişinin, bağışı yapan kişi/kurum tarafından sağlanacak olması gerekir.             Bağış olarak koleksiyona dahil edilmeyen materyaller;   • Gazeteler, • Basımı durmuş süreli yayınlar, • Fiziksel açıdan kötü durumdaki materyaller, • Fotokopi materyaller.
10/12/2012
2731 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00