Akademik Kadro

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Arzu Kunt (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Nedret Öztokat Prof. Dr. Nurcan Delen Karaağaç Yard. Doç. Dr. Buket Altınbüken Yard. Doç. Dr. H. Necmi Öztürk Yard. Doç. Dr. Selin Gürses Şanbay Ok. Seldağ Bankır Arş. Gör. Bülent Çağlakpınar Arş. Gör. Çağatay Yılmaz
11/12/2012
8761 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00