Anabilim Dalımız

Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı 2000-2001 öğretim yılında Prof. Dr. Emel ERGUN'un başkanlığında eğitimine başlamıştır. Anabilim Dalımız kendisinden önce kurulmuş olan Almanca Mütercim Tercümanlık ve 2000-2001 öğretim yılında eğitime başlamış olan İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalları ile birlikte Çeviribilim Bölümü çatısı altında Ocak 2007 tarihinden itibaren çalışmalarını  sürdürmektedir. Anabilim Dalımızda 4 öğretim üyesi, 3 okutman ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda Fransızca hazırlık sınıfı bulunmamaktadır; programa Fransızca dilinde ÖSS'de başarılı olanlar kabul edilmektedir. FMT'de öğrenim görmek isteyen öğrenci adaylarının bu programda başarılı olabilmeleri için, Fransızca düzeylerinin yanı  sıra Türkçe düzeylerinin de iyi olması gerekmektedir. Anabilim Dalımızda uzmanlık alan dersleri için; İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi  Hukuk Fakültesi gibi fakültelerden genellikle frankofon öğretim elemanlarından destek alınmaktadır. FMT öğrencilerinin ikinci yabancı dil dersi İngilizce'dir. Bu ders Yabancı Diller Bölümü öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Çeviribilim Bölümü çatısı altında İngilizce ve Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim dallarıyla işbirliği içinde ortak dersler yürütülmektedir. Özellikle kuram ve yöntem bilgisine yönelik Türkçe yürütülebilen ortak dersler İngilizce ve Almanca Anabilim Dalları öğrencileriyle birlikte amfi dersi olarak yapılmaktadır. Uygulamaya dönük eğitim programımızda, altıncı yarıyılın sonunda altı haftalık bir STAJ zorunluluğu bulunmaktadır. Stajını tamamlayan öğrenciler, uygulamada edindikleri bilgi ve deneyimleri yedinci yarıyılda "Staj Değerlendirme" dersinde sınıf ortamında sunarak paylaşmakta ve değerlendirmektedirler. Sekizinci yarıyılın sonunda, öğrenciler çevirmen olarak uzmanlıklarını  kanıtlayan kapsamlı bir Çeviri Projesi yapmaktadırlar ve bu çerçevede kapsamlı bir bitirme tezi hazırlamak zorundadırlar. Çeviri Projesi bir mezuniyet çalışması niteliğindedir. Fakültemizde, belli koşulları yerine getiren başarılı öğrencilere, başka bir anabilim dalında çift anadal ya da yandal eğitimi alma olanağı sunulmaktadır. Anabilim Dalımız da başka birimlerin öğrencilerine çift anadal ve yan dal kontenjanı sunmaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra İngilizce ve Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim dallarıyla ortak yürütülen yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Anabilim Dalımız 2005 yılından bu yana Erasmus Değişim Programı ile yurtdışına öğrenci göndermektedir.
30/12/2013
6614 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00