Yrd. Doç. Dr. Zuhal EMİROSMANOĞLU

Zuhal  Emirosmanoğlu (Karaca) 1979 yılında Bonn’da doğdu. Orta öğreniminin bir kısmını 1991-1993 yılları arasında Fransa'nın Caen şehrinde Collège de Boisrobert’de tamamladı. 1998 yılında Ankara Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde tamamladı. Üniversite yıllarında Turizm Bakanlığı web içerik çevirileri ve inşaat alanında ihale şartnameleri çevirileri yaptı. Mezun olduktan sonra, bir süre bir inşaat firmasında çevirmen olarak çalıştı. Ardından 2003-2006 yılları arasında Genel Kurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığında Fransızca Mütercim olarak görev yaptı.  Bu dönemde kurum tarafından basılan Dış Basın Bülteni için uluslar arası ilişkiler ve strateji alanlarında makaleler çevirdi. Yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Programında, Prof. Dr. Emine Bogenç Demirel danışmanlığında “Raymond Queneau’nun Zazie dans le métro Romanının Türkçe Çevirisinin Toplumsal Bağlamda Eleştirisi” başlıklı yüksek lisans teziyle bitirdi. Prof. Dr. Emel Ergun danışmanlığında "Çeviribilim Sosyolojisine Doğru: Bourdieu Sosyolojisiyle Türkiye’de Çeviribilim Alanını Düşünmek" başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. Yabancı dilleri Fransızca, İngilizce ve İtalyanca’dır. 2006 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

 


Yayın Listesi

  Tezler  Yüksek Lisans Tezi KARACA (EMİROSMANOĞLU), Z. (2007):  “Raymond Queneau’nun Zazie dans le métro Romanının Türkçe Çevirisinin Toplumsal Bağlamda Eleştirisi”, Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,  İstanbul.  Doktora Tezi

EMİROSMANOĞLU, Z. (2015). “Çeviribilim Sosyolojisine Doğru: Bourdieu Sosyolojisiyle Türkiye’de Çeviribilim Alanını Düşünmek", İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul.

 

Ulusal ve Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler KARACA Z. (2009): “Le cas du traducteur spécialisé dans le domaine de construction” Colloque International de Traduction- La traduction sous tous ses aspects au centre de gravité du dialogue international, İstanbul Üniversitesi, 21-23 Ekim 2009, (Bildiri yayını); ed. H.Anamur, A.Bulut, A. Uras Yılmaz, Universal Dil Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş., İstanbul. KARACA, Z. (2011): “Y-a-t-il place à une analyse des habitus des étudiants en traduction?” “Yazılı ve Sözlü Çeviri Araştırmaları: Dün-Bugün-Yarın” başlıklı 1. Uluslararası Çeviri Konferansı TRANSLATA 2011, 12- 14 Mayıs 2011, Innsbruck-Avusturya, (Özeti Yayınlanmış Bildiri) EMİROSMANOĞLU, Z. (2016). "Çeviribilim Sosyolojisine Doğru: Bourdieu Sosyolojisiyle Türkiye’de Çeviribilim Alanını Düşünmek". III. Pierre Bourdieu Sempozyumu: Sınırlar, Sınıflar, Ayrımlar. Antalya Üniversitesi. 14-15 Nisan 2016. (Özeti yayınlanmış bildiri) Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı KARACA, Z. (2011) “Disiplinlerarası Bağlamda Çeviribilim ve Sosyoloji”, Çeviribilimden Kesitler (Turgay Kurultay'a Bir Armağan),  Multilingual Yayınları, İstanbul. s.350-363.   Dergi yazıları “Bilginin Oluşumu: Kültürlerin Etkileşimi ve Çeviri, Mont–Saint–Michel’de Aristoteles ve Gouguenheim”, Çevirmenin Notu – Ç.N. Dergisi Sayı 13, Mayıs 2010. (Hüseyin Yurtdaş ile birlikte)  - “Çeviribilimin Kavram ve Kuramları” Mine Yazıcı- Çeviribilim Dergisi. Yayın tarihi 11.01.2010. http://ceviribilim.com/?p=2525. (Kitap tanıtım yazısı) - “Almanca ve Türkçede Metin Türü Olarak Yazın Eleştirisi”, Canan Şenöz AYATA- Çeviribilim Dergisi. Yayın tarihi 11.01.2010. http://ceviribilim.com/?p=2501 (Kitap tanıtım yazısı)   Kitap çevirileri: MATHEY, Jean-Marie, Stratejiyi Anlamak, çev. Zuhal Emirosmanoğlu (Karaca) Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 2006. MOLAY, Frédérique, 7. Kadın, çev. Zuhal Karaca, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2011. Bourdieu, Pierre&Chartier, Roger, Sosyolog ve Tarihçi, Çev. Zuhal Karaca, Açılım Kitap, İstanbul, Şubat 2014. Makale çevirileri:   İletişim: Oda no: 427 Dahili: 15907
30/12/2013
3001 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00