Yrd. Doç. Dr. Tuba AYIK AKÇA

Tuba Ayık Akça 1976 yılında İstanbul’da doğdu. 1995 yılında Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde tamamladı. Üniversite yıllarında Açık Radyo’da kültür-sanat programı yapımcılığı ve çevirmenlik yaptı. Mezun olduktan sonra bir süre analist olarak çeşitli görevlerde bulundu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Çeviri Bölümünde, “Teknik Metin Çevirilerinde Terim Karşılama Yöntemleri” başlıklı yüksek lisans teziyle tamamladı. 2004- 2005 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora çalışmalarına başladı. 2005- 2006 yılları arasında doktora kaydını 1 yıl süreyle dondurup Fransız Hükümeti burslusu olarak Fransa -Lyon’da Université Lumière Lyon 2’de Master eğitimini yaptı.  Lexicologie Terminologie Multilingue et Traduction (Sözlükbilim, Çok Dilli Terminoloji ve Çeviri) Bölümündeki master eğitiminden “La traduction en Turc des termes dans les textes sur la politique de concurrence de l’Union Européenne » başlıklı master tezi çalışmasıyla başarıyla mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalı’na Doktora programına yatay geçiş yaptı. Şubat 2012’de Tuba Ayık Akça, « Türkiye’nin AB Politikalarına Uyum Sürecinde « Kadın-Erkek Eşiliği »Kavram Alanı ve Terimsel Birlik Sorunsalı » başlıklı doktora tezini savunarak Doktor ünvanını aldı. 2002 yılından beri İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır ve iktisat, sanat tarihi, hukuk alanlarında yaptığı çeviri çalışmalarını sürdürmektedir.

Yayın Listesi

 Tezler Yüksek Lisans Tezleri AYIK, T (2004):  Teknik Metin Çevirilerinde Terim Karşılama Yöntemleri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Yüksek Lisans Tezi,  İstanbul. AYIK, T (2007):  La traduction en turc des termes dans les textes sur la politique de concurrence de l’Union Européenne- Avrupa Birliği Rekabet Politikası Alanında Terimlerin Türkçe Karşılıkları, Université Lumière Lyon2, Master LTMT Tezi, Lyon-Fransa. Doktora Tezi AYIK, AKÇA, T (2011): Türkiye’nin AB Politikalarına Uyum Sürecinde “Kadın-Erkek Eşitliği” Kavram Alanı ve Terimsel Birlik Sorunsalı, İ.Ü. Sosyal Bilimler Çeviribilim Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul. Ulusal ve Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler AYIK, T. (2009) : “AB Uyum Politikası İçinde Terim Birliği Politikası(zlığı)”, Hacettepe Üniversitesi “Kültürlerarası Diyalog için Terminoloji ve Teknik Çeviri” başlıklı Uluslararası Sempozyum, Yayınlanmamış Bildiri, 12- 13 Kasım 2009, İstanbul. AYIK, AKÇA (2011): “L’impact des contextes socioculturels et sociopolitiques sur les traductions comme processus et comme produit- Sosyokültürel ve Sosyopolitik Bağlamların Süreç ve Ürün Olarak Çeviriler Üzerindeki Etkisi », “Yazılı ve Sözlü Çeviri Araştırmaları: Dün-Bugün-Yarın TRANSLATA 2011” başlıklı 1. Uluslararası Çeviri Konferansı, 12- 14 Mayıs 2011, Innsbruck-Avusturya, Yayınlanmamış Bildiri.  Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı  AYIK, T (2004) : “Çeviri ve Terminoloji”, Prof. Dr. Erdim Öztokat Anısına Disiplinlerarası Ortam ve Yöntem Sorunları, Multilingual, İstanbul.  AYIK AKÇA (2011): “Çeviride Araştırma Yöntemi Dersindeki Gözlemler Işığında Çeviri Amaçlı Araştırma Sürecinde Öğrencilerin Kaynak Kullanımı ” Çeviribilimden Kesitler (Turgay Kurultay'a Bir Armağan),  Multilingual Yayınları, İstanbul.  Makaleler AYIK AKÇA T. (2013) : “Çeviri Sürecinde Çevirmenin Ya Da Alanın Uzmanının Terim Karşılamadaki Çekinceli Kararları” İstanbul Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Hakemli Dergisi Dilbilim sayı: 28 tarafından basılacaktır.  AYIK AKÇA T. (2013) : "L'apport de la Théorie Linguistique de Gustave Guillaume a la Traductologie: Une Approche Interdisciplinaire" Synergies Turquie, sayı 6 tarafından basılacaktır.   Makale Çevirileri AYIK AKÇA, T (2010) : “L’intérieur de la muraille de Galata”, Özkan Eroğlu, Türkçe’den Fransızca’ya çeviren: Tuba Ayık Akça, Synergies Turquie Dergisi,  2010 no:3, ss: 113- 119.  AYIK, AKÇA, T (2011) : “Un portrait de femme de Feyhaman Duran”, Gülder Emre, Türkçe’den Fransızca’ya çeviren: Tuba Ayık Akça, Synergies Turquie Dergisi, 2011. No:4, ss:79-83. İletişim: Oda no: 401b Dahili: 15918
30/12/2013
3649 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00