Mevzuat

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Fen Bilimleri Enstitüsü ile Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru ve Kayıt Kılavuzu (01/06/2012)
6111 Sayılı Kanun’un Uygulamasına İlişkin Yapılan Değişiklikler (02/02/2012)
2011-2012 Bahar Yarıyılı Öğrenci Ders Alma / Kayıt Yenileme Kılavuzu (31/01/2012)
İstanbul Üniversitesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 5806 Sayılı Kanun’la Eklenen Geçici 56. Madde’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar (29/01/2012)
İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Özel Öğrencilik Esasları (27/01/2012)
6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yatay Geçiş Yapacaklarla İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Kararlar (27/01/2012)
6111 Sayılı Kanun’un 171,172 ve 173. Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Kararlar (27/01/2012)
İstanbul Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi (27/01/2012)
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi (27/01/2012)
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi (27/01/2012)
İstanbul Üniversitesi Mezuniyet Belgeleri İle Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge (27/01/2012)
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (27/01/2012)
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği (27/01/2012)
İ.Ü.Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (27/01/2012)
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (Dikey Geçiş) (27/01/2012)
İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (27/01/2012)
İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (27/01/2012)
2011-2012 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programları Online Başvuru ve Kayıt Kılavuzu (01/01/2012)
İstanbul Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Ölçme ve Değerlendirme Esasları (27/12/2011)


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00