Ontoloji Tartışmaları 2

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
Ontoloji Tartışmaları 2: Değişim: Hareket, Zaman, Mekân (29-30 Kasım 2017)
29 Kasım Çarşamba
I. Oturum / Oturum Başkanı: Dr. Egemen Kuşçu
[10:00-10:25] Derya Önder: Parmenides’in Zaman Anlayışı
[10:25-10:50] Dr. Engin Koca: Bitmeyen Kavga: Akıl ile Hareket - Aristoteles, Descartes ve Newton Açısından Bir İnceleme
[10:50-11:15] Prof. Dr. Cengiz Çakmak: İlk Filozoflarda Değişim ve Zaman
[11:15-11:45 Soru-Cevap
II. Oturum / Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Vedat Kamer
[13:30-13:55] Prof. Dr. A. Kadir Çüçen: Heidegger’de ve Descartes’ta Zaman ve Varlık
[13:55-14:20] Doç. Dr. A. Ayhan Çitil: Uzayın Üç Boyutluluğunun ve Sürekliliğinin Düşünsel Zemini
[14:20-14:45] Prof. Dr. Şafak Ural: Tekil'in Ontolojisi
[14:45-15:15] Soru-Cevap
[15:15-15:30] Ara
III. Oturum / Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Murad Omay
[15:30-15:55] Yrd. Doç. Dr. Cahid Şenel: Yeni-Platoncularda Hareket ve Zaman
[15:55-16:20] Dr. Didem Çoban Sarı: Thomas Aquinas’ta Zaman ve Varoluş
[16:20-16:40] Soru-Cevap
30 Kasım Perşembe
I. Oturum / Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Günenç
[10:00-10:25] Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu: Mekân’ın Onto-geometrisi: İbn Heysem’in Mekân Tasavvuru Üzerine Bir Giriş
[10:25-10:50] Dr. Egemen Kuşçu: Cambridge Değişimi: Neden Tüm Özellikler Aynı Değildir?
[10:50-11:15] Doç. Dr. Özgüç Güven: Einstein ve Görelilik: Kant’ın Vedası mı, Geri Dönüşü mü?
[11:15-11:45] Soru-Cevap
II. Oturum / Oturum Başkanı: Dr. Esma Kayar
[13:30-13:55] Ömer Osman Sarı: Marx’ta Toplum: Değişim Dünyasında Düzenliliğin Yeniden Üretimi
[13:55-14:20] Doç. Dr. Mehmet Günenç: Üç Farklı İlim İçindeki Üç Farklı Zaman
[14:20-14:45] Prof. Dr. Teoman Duralı: Dirim ve Kültür Evrimlerinde Değişim
[14:45-15:15] Soru-Cevap
[15:15-15:30] Ara
III. Oturum / Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nazlı İnönü
[15:30-15:55] Yrd. Doç. Dr. Ali Suat Gözcü: Süredurum ve Değişim
[15:55-16:20] Prof. Dr. Atilla Erdemli: Yaşama Sorunu Bakımından “Oluş”
[16:20-16:40] Soru-Cevap
27/11/2017
531 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00