Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi


Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi
Tebliğ Çağrısı
3-4 Mayıs 2018 / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından üç yılda bir düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi’nde, 2018 yılı için belirlenen aşağıdaki oturum içerikleri çerçevesinde felsefenin hem tarihî derinliğinin hem de çağdaş meselelerinin muhtelif boyutlarıyla ele alınması hedeflenmektedir.
Türkiye’de Felsefe: İmkânlar ve Zaaflar
Çağdaş Ontoloji Tartışmaları
Özne ve Metafizik
Çağdaş Etik/Politik Felsefe
İslam Felsefesi: Kavramsal Dönüşümler ve Süreklilikler
Çağdaş Mantık Tartışmaları

Kongre hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru için lütfen https://kongre.felsefe.istanbul adresini ziyaret ediniz.
Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi için son başvuru tarihi 11 Eylül 2017'dir.
Istanbul International Congress on Philosophy
Call for Papers
May 3-4, 2018 / Istanbul University, Faculty of Letters
In Istanbul International Congress on Philosophy which will be held every three years, our aim for 2018 is to consider the historical depth and the contemporary problems of philosophy from various dimensions within the framework of the following sessions:
Philosophy in Turkey: Opportunities and Weaknesses
Contemporary Ontological Discussions
Subject and Metaphysics
Contemporary Ethics / Political Philosophy
Islamic/Arabic Philosophy: Conceptual Transformations and Continuations
Contemporary Logical Discussions

For details and submission, please visit https://congress.philosophy.istanbul
The deadline of abstract submission for the Istanbul International Congress on Philosophy is September 11, 2017.
26/09/2017
5317 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00