2400’ncü Yılında Aristoteles

2400’ncü Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri” başlıklı sempozyum 11-12 Kasım 2016 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Sempozyum kapsamında bölümümüzden Arş. Gör. Dr. Vedat Kamer "Aristoteles ve İnformel Mantık", emekli öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Mahmut Kaya "Peripatosculuktan Meşşaîliğe" ve emekli öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Şafak Ural "Aristo Mantığında Dil Nesne İlişkisi" başlıklı birer bildiri sunacaktır. Sempozyum Programı (11/11/2016)
Açılış Konuşmaları: 9:30-9:40
Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ
Prof. Dr. Ümit HASSAN

I.Oturum: 9:40-11:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK
Prof. Dr. Ahmet ARSLAN, Niçin Aristoteles Her Medeniyetin Filozofu ?
Prof. Dr. Hatice ERKIZAN, Aristoteles ve Nusbaum’da Ahlaki Kimliğin Analizi
Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR, Aristoteles’in Fiziği.
Prof. Dr. Yavuz UNAT, Aristoteles’in Evren Anlayışı.
Prof. Dr. Şafak URAL, Aristo Mantığında Dil Nesne İlişkisi.

II.Oturum: 11:10-12:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ
Prof. Dr. Mahmut KAYA, Peripatosculuktan Meşşaîliğe
Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ, Felsefe Eserlerinin İslam Dünyasına Geçişinde Cündişapur ve Merv’in Rolü.
Prof. Dr. Ali DURUSOY, Aristoteles’in Madde-Suret Kavramının Mantığa Uygulanması
Prof. Dr. Bilal AYBAKAN, Aristoteles Mantığı ve Fıkıh Usulü.

III. Oturum: 14:00-15:20
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şafak URAL
Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK, Aristoteles’te Önermeler ve Farabî’ye Etkileri
Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ, Aristo Felsefesinin İslam Dünyasına Girişi ve Kelama Etkileri,
Yrd. Doç. Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI, İslam Dünyasında Aristoteles’in Mantık Külliyatı.
Dr. Vedat KAMER, Aristoteles ve İnformel Mantık

Değerlendirme Oturumu: 15:30-16:00
Moderatör: Prof. Dr. Mahmut KAYA
Prof. Dr. Ahmet ARSLAN
Prof. Dr. Şafak URAL
Prof. Dr. Ali DURUSOY
Doç. Dr. Recep DURAN

Kaynak: https://neu.edu.tr/events/yakin-dogu-universitesi-2400ncu-yilinda-aristoteles-ve-aristotelesin-dunya-tefekkurundeki-yeri-sempozyumuna-ev-sahipligi-yapiyor/
05/11/2016
1151 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00