İstanbul Felsefe Seminerleri

[1 Kasım 2016 17:15] Doç. Dr. Uğur Ekren: Barok Müziğin Felsefi Temelleri (https://www.facebook.com/events/1751356718465225)

[15 Kasım 2016 17:15] Doç. Dr. M. Cüneyt Kaya & Cahid Şenel: İstanbul Felsefe’nin Tarihine Küçük Bir Katkı: Ahmed Naim ve Felsefe Çalışmaları (https://www.facebook.com/events/1819567498293691)

[13 Aralık 2016 17:15] Berk Özcangiller: Hegel’in Fenomonolojisinde Özne Sorunu (https://www.facebook.com/events/320721321620126)

[27 Aralık 2016 17:15] Yrd. Doç. Dr. M. Ertan Kardeş: Machiavelli’de Savaş Fenomeni (https://www.facebook.com/events/1732684646995361)

[10 Ocak 2017 17:15] Arş. Gör. Dr. Arzu İbişi: Tarih Metafiziğinde Anlam Tartışmaları (https://www.facebook.com/events/1755621581369008)

[Bahar Yarıyılına Ertelendi] Doç. Dr. Abdurrahman Aliy: Tanrı Hakkında Konuşmanın İmkânı

Yer: Felsefe İhtisas Kitaplığı (203)

02/01/2017
2163 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00