Nurten Öztanrıkulu doktora tezi savundu

Arş. Gör. Nurten Öztanrıkulu doktora tezi "Hume'un Skeptisizmi Açısından Temel İnançların Gerekçelendirilme Sorunu"nu başarıyla savunmuştur.
29/07/2016
1617 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00