İstanbul Felsefe Seminerleri (12 May)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü Seminerleri

[7 Nisan 2016 16:00] Prof. Dr. Enver Orman
Hegel’in Mutlak İdealizmi

[21 Nisan 2016 16:30] Doç. Dr. Mehmet Günenç
Kant’ta Tanrı ve Tanrısallaştırılan Akıl

[10 Mayıs 2016 16:00] Arş. Gör. Dr. Vedat Kamer
İnformel Mantık Açısından Akılyürütme Kavramı Üzerine Bir Araştırma

[12 Mayıs 2016 16:00] Arş. Gör. Dr. Erden Miray Yazgan Yalkın
Hindistan’da Mantık Çalışmalarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Sunumlar Felsefe İhtisas Kitaplığı‘nda (203) yapılacaktır.

20/04/2016
2055 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00