İstanbul Felsefe Seminerleri (12 May)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Seminerleri [7 Nisan 2016 16:00] Prof. Dr. Enver Orman Hegel'in Mutlak İdealizmi [21 Nisan 2016 16:30] Doç. Dr. Mehmet Günenç Kant'ta Tanrı ve Tanrısallaştırılan Akıl [10 Mayıs 2016 16:00] Arş. Gör. Dr. Vedat Kamer İnformel Mantık Açısından Akılyürütme Kavramı Üzerine Bir Araştırma [12 Mayıs 2016 16:00] Arş. Gör. Dr. Erden Miray Yazgan Yalkın Hindistan'da Mantık Çalışmalarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Sunumlar Felsefe İhtisas Kitaplığı'nda (203) yapılacaktır.
20/04/2016
2216 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00