Mantık Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yücel Yüksel
Mantık Anabilim Dalı Başkanı
Mantık Anabilim Dalı
Doç. Dr. Nazlı İnönü Mantık Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özgüç Güven Mantık Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Vedat Kamer Mantık Anabilim Dalı
Arş. Gör. Fatih Kök (*) Mantık Anabilim Dalı

(*) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca görevlendirilmişlerdir.
03/03/2015
4437 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00