Yrd. Doç. Dr. Kadir Turgut

Yrd. Doç. Dr. Kadir TURGUT

Oda No: 360

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15950)

E-Mail:

turgutkadir@yahoo.com

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

   Öğrenim Durumu    :
 Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Fars Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 2003-2007
Yüksek Lisans Fars Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 2007-2009
Doktora Fars Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 2009-2013
  Yayınlar ve Diğer Çalışmalar
 1. Kadir Turgut, “Modern Gazel Şairi: Sîmîn-i Behbehânî”, Doğu Edebiyatı, yıl 1, sayı 1, 2007, s. 3-6. (Makale)
 2. Nâdir İbrâhîmî, çev. Kadir Turgut, “İran Öyküsü: Küçücük Kalbimi Kime Vereyim”, Doğu Edebiyatı, yıl 1, sayı 1, 2007, s. 52. (Çeviri, Öykü)
 3. Mehdî Ehevân-i Sâlis, çev. Kadir Turgut, “İran Şiiri: Zemheri”, Mehdî Ehevân-i Sâlis, Doğu Edebiyatı, yıl 1, sayı 2, 2007, s. 25. (Çeviri, Öykü)
 4. Kadir Turgut, “Ali Ekber Dihhudâ Hayatı ve Eserleri”, Doğu Araştırmaları, yıl 1, sayı 2008/1, s. 89-98. (Makale)
 5. Şehrâm Şefî’î, çev. Kadir Turgut, “İran Öyküsü: Bebeğimin Teyzesi”, Şerhâm Şefî, Doğu Edebiyatı, yıl 2, sayı 3, 2008, s. 50. (Çeviri, Öykü)
 6. Abbas Hekim, çev. Kadir Turgut, “İran Öyküsü: Cevizler”, Doğu Edebiyatı, yıl 2, sayı 3, 2008, s. 51. (Çeviri, Öykü)
 7. Cihângîr Hidâyet, çev. Kadir Turgut, “İran Öyküsü: İki Cebin Öyküsü”, Doğu Edebiyatı, yıl 2, sayı 3, 2008, s. 53-54. (Çeviri, Öykü)
 8. “Sîmîn Behbehânî ile Röportaj”, çev. Kadir Turgut, “Furûğ-i Ferruhzâd’ın Susuşunun 40. Yılı, Doğu Edebiyatı, yıl 2, sayı 3, 2008, s. 55-56 (Çeviri, Röportaj)
 9. Tâhirü’l-Mevlevî, editor Ali Güzelyüz, Mehmet Atalay, Kadir Turgut, Mesnevî’nin Dibacesi ve İlk 18 Beytin Şerhi, İstanbul, Dehliz Kitaplar, 2008. (Yayına hazırlama, kitap)
 10. Kadir Turgut, “Milliyet ve Dil”, Siyasi İlimler Türk Derneği VI. Lisansüstü Konferansı, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 1 Kasım 2008. (Sempozyum bildirisi)
 11. Kadir Turgut, “Vefâ’da Eğitim, Bir Bina Bir Okul”, Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Ulusal Sempozyumu, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, November 3-5th 2006. (Sempozyum bildirisi) (Yayımlandı: Bir Semte Vefa, İstanbul, Klasik Yayınları, 2009, s. 755-62)
 12. Kadir Turgut, “Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın Farsça Şiirleri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman Prof. Dr. Mustafa Çiçekler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2009. (Tez)
 13. Kadir Turgut, “İsmâil-i Hûyî ve Şiirlerinden Seçmeler”, Doğu Edebiyatı, yıl 3, sayı 5, İlkbahar-Yaz 2010, s. 35. (Makale-Çeviri, Şiir)
 14. Kadir Turgut, “Farsça Şiirlerde İstanbul ve Mirzâde Işkî’nin İstanbul’u Anlatan Şiirleri”, I. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, Beykent Üniversitesi, İstanbul, 6-7 Mayıs 2010. (Sempozyum bildirisi, Yayımlandı: Kadir Turgut, “Farsça Şiirlerde İstanbul ve Mirzâde Işkî’nin İstanbul’u Anlatan Şiirleri”, Şarkiyat Mecmuası, sayı 19, 2011, s. 103-118)
 15. Kadir Turgut, “İran Edebiyatında Politik Sembolizm”, Siyasi İlimler Türk Derneği VIII. Lisansüstü Konferansı, Okan Üniversitesi, İstanbul, 4 Ekim 2010. (Sempozyum bildirisi)
 16. Cemâl-i Mirsâdıkî, çev. Kadir Turgut, “Cemâl-i Mirsâdıkî ve ‘İntihâr’ Adlı Hikâyesi”, Doğu Edebiyatı, yıl 3, sayı 5, 2010, s. 9-10. (Makale-Çeviri, Öykü)
 17. Kadir Turgut, “Türk Edebiyatında Farsça Kerbela Mersiyeleri”, Kerbela Sempozyumu, Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi, 20-24 Mayıs 2010, (Sempozyum bildirisi, Yayımlandı: “Türk Edebiyatında Farsça Kerbela Mersiyeleri”, Çeşitli Yönleriyle Kerbela, Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi, 2010, s. 509-20.)
 18. Kadir Turgut, “İsmâil-i Hûyî ve Şiirlerinden Seçmeler”, Doğu Edebiyatı, yıl 3, sayı 5, 2010, s. 35. (Makale-Çeviri, Şiir)
 19. Rahman Moshtagh Mehr, çev. Kadir Turgut, “Mevlânâ’ya Göre Varlık ve İnsan Hayatı Kavramı I”, Şarkiyat Mecmuası, sayı 16, 2010, s. 137-161. (Çeviri, Makale)
 20. Kadir Turgut, “Türkiye’de Fars Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası Denemesi I: Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında Hazırlanan Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri”, Şarkiyat Mecmuası, sayı 18, 2011, s. 75-122. (Makale)
 21. Kavus Hasanli, çev. Kadir Turgut, “Çağdaş İran Şiirinde Yenileşme Tarzları Üzerine”, Doğu Edebiyatı, yıl4, sayı 6, 2011, s. 21-23. (Çeviri, Makale)
 22. Kadir Turgut, “Seyahatname Adlı Bir Siyasetname: Seyahatname-i İbrahim Bey”, Evliya Çelebi’nin Doğumunun 400. Yılı Münasebetiyle Seyyahlar ve Seyahatnameler Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 23-24 Mayıs 2011. (Sempozyum bildirisi)
 23. Kadir Turgut, “Mesnevi’den Seçme Cevâhirü’l-Mevlevi ve Leâliyü’l-Mesnevi Adlı Eser”, Tarihi Süreçte Mevlana ve Eserleri Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Institute of Rumi Studies, Konya, 8-9 Ekim 2011. (Sempozyum bildirisi, Yayımlandı: “Mesnevi’den Seçme Cevâhirü’l-Mevlevi ve Leâliyü’l-Mesnevi Adlı Eser ve Nüshaları”, Ulusal Sempozyum Tarihi Süreçte Mevlâna ve Eserleri, Konya, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü, 2014, s. 281-294)
 24. Kadir Turgut, “İran’dan Türkiye’ye Göç Eden Şairler”, III. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu: Cibrân Halîl Cibrân’ın Ölümünün 80. Yıl Dönümü Münasebetiyle Doğu Edebiyatında Göç Olgusu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 29-30 Kasım 2011. (Sempozyum bildirisi)
 25. Rahman Moshtagh Mehr, çev. Kadir Turgut, “Mevlânâ’ya Göre Varlık ve İnsan Hayatı Kavramı II”, Rahman Moshtagh Mehr, Şarkiyat Mecmuası, sayı 20, 2012, s. 173-195. (Çeviri, Makale)
 26. Kadir Turgut, “Yirminci Yüzyılda Farsça Dilbilim”, Azita H. Taleghani, Şarkiyat Mecmuası, sayı 21, 2012, s. 193-205. (Çeviri, Makale)
 27. Kadir Turgut, “Abdurrahman Câmî’nin Eserlerinde Azerbaycan”, Orta Əsrlər Şərqinin Tarixşünasliği və Mənbəşünasliği, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, akademik  Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun, Bakü, 7-8 Mayıs 2012. (Sempozyum bildirisi)
 28. Kadir Turgut, “Abdurrahman Câmî’nin Mesnevilerinin Türk Edebiyatındaki İzleri”, I. Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 15-17 Mayıs 2012. (Sempozyum bildirisi)
 29. Kadir Turgut, “Abdurrahman Câmî’nin Salaman u Absal Mesnevi’sinin Lamiî Çelebi ve Fitzgerald Çevirilerinin Karşılaştırılması”, IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 1-2 Kasım 2012. (Sempozyum bildirisi)
 30. Kadir Turgut, “Abdurrahman Câmî, Hayatı, Eserleri ve Türk Edebiyatına Etkisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman Prof. Dr. Ali Güzelyüz, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2013. (Tez)
 31. Mehdî Ahevân-i Sâlis, çev. Kadir Turgut, “Penceler”, Şiir ve İnşa, sayı 4, 2013, s. (Çeviri, Şiir)
 32. Kadir Turgut, “Kemalpaşazâde’nin Hâfız’a Ait Bir Beytin Şerhini İçeren Farsça Risalesi”, Doğu Araştırmaları, yıl 11, sayı 2013-1, s. 25-48. (Makale)
 33. Kadir Turgut, “XV. ve XVI. Yüzyıllarda İstanbul'da Bulunan İranlı Şairler”, II. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, Tahran, Allame Tabatabai Üniversitesi, 11-12 Mayıs 2014. (Sempozyum bildirisi).
 34. Huseyin Bokaîi, çev. Kadir Turgut, Yarışma, İstanbul, Morpa Yayınları, 2014. (Çeviri, roman)
 35. Nîmâ Yûşic, çev. Kadir Turgut, “Senin İçim Gözüm Yolda”, Fraktal, sayı 4, 2014, s. 55. (Çeviri, Şiir)
 36. Hâşim Câvid, çev. Kadir Turgut, “Ders”, Şiir ve İnşa, sayı 5, 2014, s. (Çeviri, Şiir)
 37. Mehdî Alâî-i Huseynî, çev. Kadir Turgut, “Câmî’nin ‘Leylâ’sı ve Nizâmî’nin Leylâ’sı”, Şarkiyat Mecmuası, sayı 24, 2014, s. 171-180. (Çeviri, Makale)
 38. Mehdî Ehevân Sâlis, çev. Kadir Turgut, “Buluşma”, Fraktal, sayı 5, 2015, s. 73 (Çeviri, Şiir)
 39. Feridun Muşîrî, çev. Kadir Turgut, “O Sokak”, Şiir ve İnşa, sayı 6, 2015, s. (Çeviri, Şiir)
 40. Kadir Turgut, “Celâleddîn-i Devvânî, Ahlâk-i Celâlî, nrş. Abdullah Mes’ûdî Ârânî”, İslam Araştırmaları Dergisi, sayı 32, 2014, s. 170. (Kitap tanıtımı)
 41. Sâfî, editor Kadir Turgut, Şehrengiz der İstanbul, (Yayıma hazırlama, kitap, Henüz yayımlanmadı)
 42. Şem’ullah Şem’î, editor Kadir Turgut ve diğerleri, Şerh-i Mahzenü’l-Esrâr, (Yayıma hazırlama, kitap, Henüz yayımlanmadı)
 43. Kadir Turgut, “Türkiye’de Fars Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası Denemesi II: Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları Dışında Hazırlanan Fars Dili ve Edebiyatı ile İlgili Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri”, (Makale, Henüz yayımlanmadı)
 44. Kadir Turgut, "Türkiye’de Fars Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası Denemesi III: Cumhuriyet Dönemi Farsça Dilbilgisi ve Ders Kitapları Bibliyografyası" (Makale, Henüz yayımlanmadı)
Tez danışmanlıkları
 1. Dilek N. Sakarya, Muhabbetnâme-i İbni Nasuh (Metin – İnceleme), Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2014 - .
 2. Gülsüm Uçak, Nevâlî Dîvânı (Metin – İnceleme), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2015 - .
 3. Zeynep Karabulut, Nâsırî’nin Işrâkât Adlı Eseri (Metin – İnceleme), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2015 - .
Dersler
Dersin adı Düzeyi Kurum
Farsça Dilbilgisi I-II Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Farsça Dilbilgisi III-IV Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Afgan Edebiyatı I-II Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Monografi Çalışmaları (Seminer) I-II Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Farsça I-II Lisans Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Bilimsel Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bilimsel Araştırma Teknikleri Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
19/12/2012
9422 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00