Yrd. Doç. Dr. Güller Nuhoğlu

Yrd. Doç. Dr. Güller NUHOĞLU

Oda No: 359

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15944)

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

Öğrenim Durumu    :  

 Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Arap-Fars Dili ve Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi

1979

Yüksek Lisans

Fars Dili ve Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi

1989

Doktora

Fars Dili ve Edebiyatı

İstanbul Üniversitesi

1995

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      “Fettâhî-yi Nişâbûrî ve Hüsn-i Dil Adlı Eserinin Türcümesi” Şarkiyat Mecmuası Sayı VIII, 2006.

Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar

1.       Diwan of Nidai, Karachi, 2003.

2.       “Gazneli Devlet Teşkilatı”, Türkiye, Ankara, 2002, c. 21, s.286-308

3.      “Gaznelilerin Keşmir Seferleri”, Keşmir Dosyası, İstanbul, 2003, s.1-22.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.      “Abdullah Nidâî ve Hakkıyye Risalesi”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Yıl 1 Sayı 3, 2001, s.145-152.

2.       “Pervin-i İ’tisâmî ve Şiirlerinde Kadın Konusu” Şarkiyat Mecmuası Sayı IX, 2007, s. 45-70.

Çeviriler

1.      “Fars Dili”, Ali Ashraf Sadeghi, İslam Kültürü (Çeşitli Konuları İle), Ankara, 2008, s. 51-56.

2.      “Farsça Edebiyat”, Jalal Matini, İslam Kültürü (Çeşitli Konuları İle), Ankara, 2008, s. 253-278.

3.       “Farsça Tarihi Yazıcılığı: İlhanlılar Devrinden Uyanışa Kadar”, Iraj Afşar, İslam Kültürü (Çeşitli Konuları İle), Ankara, 2008, s. 587-600.

19/12/2012
5688 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00