Bölüm Koordinatörleri

ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Erasmus Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Arsun URAS YILMAZ
0212 455 57 00 / 15906 arsuny@yahoo.fr

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Şebnem SUNAR
0212 455 57 00 / 15904 sebnemsunar@gmail.com

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.  Yasemin Güniz SERTEL
0212 455 57 00 / 15890 ygunizk@hotmail.com

Antropoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Güldem BAYKAL BÜYÜKSARAÇ
0212 455 57 00 / 15966 guldembaykal@gmail.com

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Arş. Gör.  Ayşe TÜRKHAN
0212 455 57 00 / 15979 ayseturkhan@gmail.com

Arkeoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr.  Aslıhan YURTSEVER (Protohistorya)
0212 455 57 00 / 15959 aslihan76@yahoo.com
Yrd. Doç. Dr.  Ozgür TURAK (Klasik Arkeoloji)
0212 455 57 00 / 15955 ozgurturak@gmail.com; turak@istanbul.edu.tr
Yrd .Doç.  Dr. Gülsüm Çiler ALTINBİLEK ALGÜN (Tarihoncesi Ark.)
0212 455 57 00 / 15819 cileraltinbilek@gmail.com

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Hülya DİLEK KAYAOĞLU
0212 455 57 00/ 16034 dilekh@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. İshak KESKİN
0212 455 57 00/ 15986 ishakkeskin@hotmail.com

Coğrafya Bölümü

Doç. Dr. Muzaffer BAKIRCI 0212 455 57 00 / 15723 mubak@istanbul.edu.tr

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Esin OZANSOY
0212 455 57 00/ 15919 esinozansoy@hotmail.com

Öğr. Gor. Serap MEMET 

0212 455 57 00/ 15919 serapmemet@gmail.com

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Emre ERTEN
0212 455 57 00/ 15854 emreerten@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr. Erman GÖREN
0212 455 57 00/ 15854 ermangoren@istanbul.edu.tr

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Arş. Gör.  Elif NAMOĞLU
0212 455 57 00 / 15944 elif_namoglu@hotmail.com

Felsefe Bölümü

Yrd. Doç. Dr.  Özgüç GÜVEN
0212 455 57 00/15805 ogzucguven@gmail.com; ozguc@istanbul.edu.tr

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.  H. Necmi ÖZTÜRK
0212 455 57 00/ 15908 amokedme@yahoo.com

Okt. Selda BAKIR 0212 455 57 00/ 15861 selda_bnkr@hotmail.com

Hititoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Meltem ALPARSLAN
0212 455 57 00/ 15935 doganmel@istanbul.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Metin ALPARSLAN
0212 455 57 00/15935 metinalp@istanbul.edu.tr; metinalparslan@gmail.com 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Arş. Gör. Zehra AYDIN
0212 455 57 00/ 15891 zehra.vier@gmail.com

İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Ebru YENER GÖKŞENLİ
0212 455 57 00/ 15917 ebruyener@yahoo.co.uk; ispandili@yahoo.com.tr

İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Okt. Cristiano BEDİN
0212 455 57 00/ 15915 italyandil@istanbul.edu.tr , cristianobedin@yahoo.it

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Pelin ATAYMAN ERCELİK
0212 455 57 00/ 15857 pelinatayman@yahoo.com; patayman@istanbul.edu.tr

Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

Arş. Gör. Ensa FİLAZİ
0212 455 57 00/ 15989 ensa.filazi@hotmail.com; ensa01@gmail.com

Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

Okt. Eylem ALP
0212 455 57 00/ 15907 eylem1909@yahoo.fr

İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Esra ÖZKAYA SALTOĞLU
0212 455 57 00/ 16041 esra.ozkaya@gmail.com

Psikoloji Bölümü

Arş. Gör. Özgün TAKTAKOĞLU
0212 455 57 00/ 15790 ozguntaktakoglu@gmail.com
Arş. Gör. Selver ÖZGÜR
0212 455 57 00/15786 sozgur.sozgur@gmail.com

Slav Dilleri ve Edebiyatları

Yrd. Doç. Dr. Seyyal KÖRPE (Leh Dili)
0212 455 57 00/ 15976 seyyal@istanbul.edu.tr; seyyal.korpe@gmail.com
Arş.Gör. Gamze ÜÇER
0212 455 57 00/ 15991 rusdili.erasmus@gmail.com

Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. M.Baha TANMAN
0 212 455 57 00/15727 bahatanman@hotmail.com
Arş. Gör. Gül Cevahir ALTUN
0212 455 57 00/ 15730 gulcealtun@hotmail.com

Sosyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Metin TUNÇ 
0212 455 57 00 / 15998 metin.tunc@istanbul.edu.tr
Arş. Gör. Fazilet DALFİDAN

0212 455 57 00 / 16032 fazilet1988@gmail.com

Arş. Gör. Selime ÇETİN
0212 455 57 00 /16032 selime_cetin_43@hotmail.com

Tarih Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Özgür KOLÇAK
0212 455 57 00/ 15923 ozgurkolcak@gmail.com
Arş. Gör. Özgür ORAL
0212 455 57 00 / 15883 ozguroral@gmail.com

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Arş. Gör. Taner GÜLER
0212 455 57 00 / 15743 teiseba@hotmail.com
Arş. Gör. Evren TÜRKMENOĞLU
0212 455 57 00 / 15743 t_evren@hotmail.com

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü

Doç. Dr. Hasibe KALKAN KOCABAY
0212 455 57 00 / 15999 hasibe_kocabay@yahoo.com

Arş. Gör. Nilgün FİRİDİNOĞLU
0212 455 57 00 / 15970 nilgunfiridinoglu@msn.com

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş. Gör. Yasemin KARAKUŞ
0212 455 57 00/ 15851 yasemin_karakus@hotmail.com

Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Zekai KARDAŞ
0212 455 57 00 / 15945 zekaikardas@yahoo.com

Dilbilim Bölümü

Yrd. Doç. Dr Murat ELMALI
0212 455 57 00 / 15958 muratelmali1@gmail.com

Bilim Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr Meltem AKBAŞ
0212 455 57 00 / 15978 akbas.meltem@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Gaye Şahinbaş ERGİNÖZ
0212 455 57 00 / 15977 gerginoz@yahoo.com

Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü

Yrd.Doç. Dr. Reyila KAŞKARLI
0212 455 57 00 / 15985 railekasgarli@hotmail.com

 

03/01/2013
4072 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00