Books

Published Books

Abd al- Kadir b. Omar al- Badadi Şarh şavahid şarh al-tuhfat al-Vardiya. haz. Nazif Hoca. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (2465) Abdalqahır al-jurjani. Asrar al – Balagna. The Mysteries of eloquence. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. Abdülbaki. Melâmilik ve Melâmiler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1931. Abu-Hayyan. Kitab al-idrak li-lisan al-atrak. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1931. Adıvar, Halide. İngiliz edebiyatı tarihi: Başlangıçtan Elizabeth devrine kadar. 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi , 1940. (135) Adıvar, Halide. İngiliz edebiyatı tarihi: Elizabeth devri ve Shakespeare. 2.c. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1943 Adıvar, Halide. İngiliz edebiyatı tarihi: XVII. asır ve Milton. 3.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949 . (394) Ahmet Fakih. Çarhname. yay. Mecdud Mansuroğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1956 . (684) Ahmet Refik. Anadolu’da Türk aşiretleri (966-1200). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1930. Ahmet Refik. Osmanlı devrinde Türkiye madenleri (967-1200). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1931. Ahmet Vasıf Efendi. Mehasinü’l-Asar ve Hakaikü’l-Ahbar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (2242) Akarca, Aşkıdil. Neandreia. Kuzey Ege’de arkaik ve klasik çağlara ait bir şehir. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1977. Akarsu, Bedia. Ahlak öğretileri I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965 (1144) Akarsu, Bedia. Ahlak öğretileri I. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1144) Akarsu, Bedia. Ahlak öğretileri II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. (1382) Akarsu, Bedia. Ahlak öğretileri II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (1382) Akarsu, Bedia. Max Scheler’de kişilik problemi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1962 . (76) Akkayan, Taylan. Göç ve değişme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2573) Akkayan, Taylan. Osmaneli değişen bir Anadolu kasabası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1990 . (3583) Akkoç, Zeynel. Okuma kitabı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1947. Akkoç, Zeynel. Rusça-Türkçe sözlük. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1947. (393) Akkoç, Zeynel. Rusça-Türkçe sözlük. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. (393) Aksel, Malik. Anadolu’da halk resimleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. (868) Akşit, Oktay. Helenistik ve Roma devrinde Likya. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. (1622) Akşit, Oktay. Likya tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (1218) Akşit, Oktay. Manisa tarihi. Magnesia ar Siplylum. Başlangıçtan M.S. 395 yılına kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. Akşit, Oktay. Roma İmparatorluk tarihi (M.Ö. 27-M.S.395). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. Akşit, Oktay. Roma İmparatorluk tarihi (M.Ö.27-M.S.192). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. (2052) Akşit, Oktay. Roma İmparatorluk tarihi (M.S. 193-395). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970 . (1485) Aktepe, M. Münir. 1720-1724 Osmanlı İran münasebetleri ve Silahşör Kemani Mustafa Ağa’nın Revan fetihnamesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1585) Aktepe, M. Münir. Patrona isyanı 1730. İstanbul: Edebiyat Fakültesi, 1958. (808) Aktepe, M. Münir. Şemdanizade Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi Müri’t-Tevarih I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. (2088) Aktepe, M. Münir. Vak’a Nüvis Ahmet Lütfi Efendi tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (3130) Akün, Ömer Faruk. Namık Kemal’in mektupları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (1669) Akyol, İ.Hakkı. Umumi coğrafya. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1951. (Coğ. Enst. No: 13) Ali Şir Nevayi. Nesayimü’ül-mahabbe min şemayimi’l-fütüvve. haz. Kemal Eraslün. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. Ali. Yusuf ile Züleyha. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. (860) Alkaç, G. Montale’nin şiir evreninde anlamsal yapılar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (2437) Almanca. İktisat B ve C kurları için yardımcı metinler. haz. Karl Weiner. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945. (No yok) Almanca: Tıp, dişçi, eczacı B ve C kurları için yardımcı metinler. haz. Andreas Tietze. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1945. (No yok) Almanca: Edebiyat B ve C kurları için yardımcı metinler. Haz. Robert Anhegger. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945.(No yok) Alpay, Meral. Harf devriminin kütüphanelerde yansıması. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. (2084) Alpay, Meral. Kütüphanecilik terimleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. (1868) Altun, Ara. Dipnotu ve bibliyografya esasları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. (3389) Altun, Ara. Sanat tarihinde mimari çizim için küçük rehber I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (2527) Altun, Ara. İslam sanatı II ve Anadolu Türk mimarlığı I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982 -1983. Amri. Divan. Tenkidli basım. haz. Mehmet Çavuşoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2538) Andreasyan, Hrand D. Polonyalı Simeon’ un seyahatnamesi 1608-1619. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1964. (1073) Anhegger, Robert. Eski Almanca antolojisi: 800-1500. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945. Anstok, Heinz. Deutsche syntax. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. (604) Antel, Sadrettin Celal. Terbiyede ölçü. (Bilgi testleri). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1955. (630) Antel, Sadrettin Celal. Umumi didaktik. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. (359) Antel, Sadrettin. Celal. Umumi didaktik. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1948. (859) Arapça metinler I. Metin kısmı. al-nuşuş al-muhtara. haz. Nihad M. Çetin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. Arat, Necla. 18. Yüzyıl İngiliz felsefesinde ethik ve estetik değerler arasındaki ilgi sorunu. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2569) Arat, Necla. Estetik seçme metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1981. Arat, Necla. Kadın sorunu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1980. (2776) Arat, Reşit Rahmeti. Türk dili üzerine araştırmalar. Uygur devrine ait dil örnekleri: Altun Yaruk. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1936. (No yok) Arat, Reşit Rahmeti. Türk ilmi transkripsiyon kılavuzu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. Ardel, Ahmet H. Umumi coğrafya dersleri. Cilt III: Jeomorfolojinin prensipleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. (Coğ. Enst. No: 71) Ardel, Ahmet. Ajun Kunter. Yusuf Dönmez. Klimatoloji tatbikatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965. (Coğ. Ens. No: 40) Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. 1.c. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. (Coğ. Enst. No: 7) Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt I. Klimatoloji. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1940. (Coğ. Enst. No: 7) Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt I. Klimatoloji. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt II-Fasikül I. Hidrografya, okyanuslar ve denizler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1975. (Coğ. Enst. No: 19) Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt II. İdrografya. Okyanuslar ve denizler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1957. Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt III: Jeomorfolojinin temelleri. Kısım I: Akarsular topoğrafyası, bünyeler, karst topografyası ve volkan reliefi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. (Coğ. Enst. No: 53) Ardos, Mehmet. Açıklamalı Fransızca-Türkçe jeomorfoloji sözlüğü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. Ardos, Mehmet. Afyonkarahisar bölgesinin jeomorfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (Coğ. Enst. No: 97) Ardos, Mehmet. Jeolojik temel bilgiler: coğrafya açısından. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1996. (3403) Ardos, Mehmet. Problemes geomorphologiques du Taurus central et de sa Bordure Mediterraneenne (Turquie). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2541) Ardos, Mehmet. Türkiye jeomorfolojisinde neoteknik. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (Coğ. Enst. No: 113) Ardos, Mehmet. Türkiye ovalarının jeomorfolojisi. c II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. (3215) Ardos, Mehmet. Türkiye ovalarının jeomorfolojisi. c. I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (3199) Ardos, Mehmet. Türkiye ovalarının jeomorfolojisi. c. II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. Ardos, Mehmet. Türkiye’de kuaterner jeomorfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1992. Ardos, Mehmet. Volkan coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1987. (3235) Arık, İ. Alev. Görmezlerle normaller arasında dokunsal ve işitsel yönden karşılaştırmalı bir duyarlık araştırması. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. (3090) Arık, İ. Alev. Öğrenme psikolojisine giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1991. (3245) Arık, İ. Alev. Psikolojide bilimsel yöntem. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1992. (3253) Arkun, Nezahat. İntiharın psikodinamikleri. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. Arkun, Nezahat. İntiharın psikodinamikleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963. (1052) Arkun, Nezahat. Türkiye’de evlenme ve boşanmalar hakkında psiko-sosyal bir araştırma. 1927-1960 arasındaki evlenme ve boşanmaların istatistik yönden taşıdıkları mana. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965. (1142) Arslan, Mahmut. Kutadgu-Bilig’deki toplum ve devlet anlayışı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1987. (3414) Aslanapa, Oktay. Edirne’de Osmanlı devri abideleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. (347) Aslanapa, Oktay. Osmanlılar devrinde Kütahya çinileri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. (426) Aster, Ernst von. Bilgi teorisi ve mantık. 2.bs.. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (1794) Aster, Ernst von. Bilgi teorisi ve mantık. çev. Macit Gökberk. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945. (267) Atasoy, Nurhan. 17.-18. Yüzyıllarda Avrupa sanatı. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. Atasoy, Nurhan. 17.-18. Yüzyıllarda Avrupa sanatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. Atasoy, Nurhan. İbrahim Paşa sarayı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (1725) Ateş, Ahmed. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. Cilt I. Gramer ve metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1942. Ateş, Ahmed. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. Cilt I. Gramer ve metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. Ateş, Ahmed. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. Cilt II. Lügatçe ve bibliyografya. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945. Ateş, Ahmed. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. (Gramer, aruz, metinler, sözlük ve bibliyografya). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945. Ateş, Ahmed. Tahsin Yazıcı. Nihad M. Çetin. Arapça dilbilgisi I. (Alfabe, kelime, şekil bilgisi, türetme). İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1964. (1064) Atiker, Erhan. Bireyselleşme ve toplumsal farklılaşma. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1995. (3400) Atlan, Sabahat. Roma tarinin anahatları. I.Kısım. Cumhuriyet devri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1529) Auerbach, E. Roman filolojisine giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1944. (236) Bang, W. G. Reşit Rahmeti Arat. Oğuz Kağan destanı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1936. (18) Barkan, Ömer Lütfi. XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda zirai ekonominin hukuki ve mali esasları. Cilt I. Kanunlar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1943. (256) Barthold, W. Nimet Akdes Tahiroğlu. Uluğ Bey ve zamanı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1930. Barthold, W. Orta Asya Türk tarihi hakkında dersler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1927. Bartlett, Sir Frederic Charles. Büyük Britanya’da yeni psikoloji cereyanları. çev. Beğlan Birand Toğrol. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1957. Başkan, Özcan. Yabancı-dil öğretimi: İlkeler ve çözümler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (1475) Başlayanlar için Hititçe ve Akadça kılavuzu. haz. Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü. İstanbul: İ.Ü Edebiyat Fakültesi, 1967. Baydur, Nezahat. İmparator Iulianus. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. (2934) Baydur, Nezahat. Kültepe “Kanes” ve Kayseri tarihi üzerine araştırmalar. (En eski çağlardan 395 yılına kadar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1519) Baydur, Suat Y. Latin edebiyatından örnekler. Cicero-Livius-Catallus-Horatius’dan seçme parçalar ve şiirleri. (Helen-Latin Eskiçağ bilgisine ek). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. Bayrav, Süheyla. Chanson de Roland. Edebiyat ve üslup tahlili. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1947. (12) Bayrav, Süheyla. Filolojinin oluşumu. Çağdaş dilbilim-eleştiri sorunları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1975. (2051) Bayrav, Süheyla. Ortaçağ Fransız edebiyatı antolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1953. Bayrav, Süheyla. Roman dillerinin doğuşu ve gelişmesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (1273) Bayrav, Süheyla. Symbolisme Medieval. Beroul, Marie, Chretien. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1956. (672) Bayrav, Süheyla. Yapısal dilbilimi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (1436) Baysal, Jale. Kütüphanecilik alanında yeni kavramlar araçlar, yöntemler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. (2933) Baysal, Jale. Kütüphanecilik alanında yeni kavramlar araçlar, yöntemler. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1987. (2933) Bayur, Yusuf Hikmet. Türkiye devletinin dış siyaseti. 18-19. bin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938. Bayur, Yusuf Hikmet. Türkiye devletinin dış siyaseti. 20-21. bin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1942. Bazell, C.E. Linguistic form. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1953. Bean, G.E. Tanrılar ve kahramanlar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1955. (621) Behçet’ül-Hadaik fi Tekmilatü’l-Şakaik. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. (859) Beitrage zur Kunstgeschichte Asiens: In memoriam Ernst Diez. Herausgege ben von Oktay Aslanapa. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963. Bener, Muzaffer. Antalya-Gazipaşa kıyı kesiminde yalıtaşı oluşumu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1974. (1758) Berve, Helmut. Eskiçağ tarihine ait altı konferans. Greklerde kölelik müessesi. Dion, Eflatun (Devlet) felsefesinin gerçekleşmesi yolunda yapılan teşebbüsler. Antik dünyanın inkirazı. çev. Afif Erzen. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. (749) Beşir, Çelebi Tarih-i Edirne. Hikayet-i Beşir Çelebi. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. (3) Beşir Çelebi. Tarih-i Edirne. Hikayet-i Beşir Çelebi. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. (864) Beşir, Çelebi. Tevarih-i Al-i Osman. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. Beydilli, Kemal. 1790 Osmanlı-Rusya ittifakı (Meydana gelişi, tahlili,tatbiki). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (3200) Beydilli, Kemal. Büyük Friedrich ve Osmanlılar. XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Prusya münasebetleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. (3212) Beydilli, Kemal. İstanbul’da askerlik sanatı, yetenekleri ve bilimlerin durumu üzerine risale. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. Bijişkyan, P. Minas (Trabzonlu) Karadeniz kıyıları tarih ve coğrafyası 1817-1819. Tercüme ve Notlar. Hrand Andreasyan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (1411) Bilgi, Önder. M.Ö. II. Binyılında Anodolu’da bulunmuş olan matara biçimli kaplar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. Bilgin, Turgut. Adapazarı ovası ve Sapanca oluğunun alüvyal morfolojisi ve kuatemerdeki jeomorfolojik tekamülü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (2572) Bilgin, Turgut. Biga Yarımadası güneybatı kısmının jeomorfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (Coğ. Enst. No: 55) Bilgin, Turgut. Ceyhan doğusunda volkanik şekiller ile hassa leçesi. Gavur dağı kütlesinde glasiyal ve periklasiyal topografya şekilleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (Coğ. Enst.No: 58) Bilgin, Turgut. Gavurdağı kütlesinde glasiyal ve periklasiyal topografya şekilleri. Ceyhan doğusunda volkanik şekiller ile hassa leçesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. Bilgin, Turgut. Genel kartografya I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. Bilgin, Turgut. Genel kartografya. Cilt II. Harita ve diyagramların hazırlanışı ve çizimi. (Temel bilgiler ve metodlar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985-1986. Bilgin, Turgut. Genel kartografya. Cilt II. Harita ve diyagramların hazırlanışı ve çizimi. (Temel bilgiler ve metodlar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. (Coğ. Enst. No: 64) Bilgin, Turgut. Genel kartografya. Harita ve diyagramların hazırlanışı ve çizimi. (Temel bilgiler ve metodlar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1966. (Coğ. Enst. No: 46) Bilgin, Turgut. Genel kartografya. Kartografyanın tarihçesi projeksiyonlar-harita alma ve yapmanın esasları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1987. (1898) Bilgin, Turgut. Harita ve diagramların hazırlanışı ve çizimi (Temel bilgiler ve metodlar). Genel kartografya II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965. Bilgin, Turgut. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğafya Enstitüsü faaliyeti.(1950-1960). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1961. (Coğ. Enst. No: 31) Bilgin, Turgut. Munzur doğu kısmının glasiyal periglasiyal morfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972.(Coğ. Enst. No: 69) Bilgin, Turgut. Samanlı dağları. Coğrafi etüd. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (Coğ. Enst. No: 50) Bilgin, Turgut. Sermet Erer. Kemal Göçmen. 22 mayıs 1971 Bingöl depremi. Tatbiki jeomorfoloji etüdü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. Bilsel, Cemil. İstanbul Üniversitesi tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1943. Binet, A. Rh. Simon. Anormal çocuklar. çev. Sabri Esat Siyavuşgil. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1939. (6) Biricik Ali Selçuk. Beyşehir gölü havzasının strüktüral ve jeomorfolojik etüdü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. (Coğ. Enst. No: 119) Birinci, Necat. Cenap Şahabettin’in bütün şiirleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. Bittel, Kurt. Önasya tarih öncesi çağları. Mısır, Filistin, Suriye. çev. Halit Çambel. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945. (265) Blunt, A.W.F. Batı medeniyetinin temelleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965. (1117) Blunt, A.W.F. Batı uygarlığının temelleri. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2568) Blunt, A.W.F. Batı uygarlığının temelleri. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (2568) Bosch, Clemens. Roma tarihinin anahatları. Kısım I. Cumhuriyet. çev. Sabahat Atlan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1940. (127) Bosch, M.E. Helenizm tarihinin anahatları. Cilt I. Büyük İskender İmparatorluğu. çev. Afif Erzen. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1942. (161) Bosch, M.E. Helenizm tarihinin anahatları. Cilt II. Roma İmparatorluğuna katıldığı tarihe kadar Helenizm devletleri. çev. Sabahat Atlan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1943. (206) Bossert, Helmuth Th. Asia. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. Bossert, Helmuth Th. Etice formlar bilgisinin örnek derlemesi. 1. Kısım. Nominal deklinasyon. çev. Muzaffer Yürük. Münire Taylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1935. Bossert, Helmuth Th. Halet Çambel. Karatepe. Yeni bir Eti harabesi. (İlk rapor). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. Bossert, Helmuth Th. U. Bahadır Alkım. Karatepe Kadirli ve dolayları. (İkinci ön rapor). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1947. Bouthoul, Gaston. Zihniyetler: Kişi ve toplum açısından zihin yapılarına dair psikososyolojik bir inceleme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1975. (2030) Bozkurt, Mahmut Esat. Atatürk ihtilali. Türk İnklabı Tarihi Enstitüsü derslerinden. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1940. Brınzeu, F. Romen dil ve edebiyatına giriş. L. Roman edebiyatı tarihi. Romen edebiyatında Türkler. Romen antolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1944. Buck, Eva. L’enseignement du Français. Une methodologie. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1951. (488) Buck, Eva. Marcel Louant. Le Français. Adapte aux etudes scientifiques et medicales. Premiere annee. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1957. (1021) Buck, Eva. Marcel Louant. Le Français. Adapte aux etudes scientifiques et medicales. Premiere annee. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963. (1021) Buck, Eva. Pedogogie du Français. Langue etrangere. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1484) Burdur Acı Göl depresyonu. Komisyon. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (2397) Caferoğlu, A. Türk dili tarihi II. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1974. (1072) Caferoğlu, Ahmet. Anadolu dialetkolojisi üzerine malzeme. Cilt I. Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Isparta, Aydın, İzmir, Burdur, Antalya, Muğla, Denizli, Kütahya vilayetleri ağızları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1940. (105) Caferoğlu, Ahmet. Anadolu dialetkolojisi üzerine malzeme. Cilt II. Konya, Isparta, Burdur, Kayseri, Çorum, Niğde vilayetleri oyunları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1941. Caferoğlu, Ahmet. Anadolu illeri ağızlarından derlemeler. Van, Bitlis, Muş, Karaköse, Eskişehir, Bolu ve Zonguldak illeri ağızları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1951. (487) Caferoğlu, Ahmet. Orta Anadolu ağızlarından derlemeler. Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Ankara vilayetleri ile Afşarları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1948. Caferoğlu, Ahmet. Türk dil tarihi notları. I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1947. (325) Caferoğlu, Ahmet. Türk dil tarihi notları. II. IX-XV. asırlarda edebi Türkçenin gelişmesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1943. Caferoğlu, Ahmet. Türk Dili tarihi. I. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (778) Caferoğlu, Ahmet. Türk Dili tarihi. I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. (778) Caferoğlu, Ahmet. Türk dili tarihi. Cilt II. (XI.-XVI. Yüzyıllar Orta Asya Kıpçak ve Çağatay Türkçesi gelişme tarihi). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1964. (1072) Caferoğlu, Ahmet. Türk lisanı tarihi dersleri tatbikat nümuneleri I Uygurca’ya ait metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1932. Caferoğlu, Ahmet. Uygur sözlüğü. Birinci bölüm A-K. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1934. Caferoğlu, Ahmet. Uygur sözlüğü. İkinci bölüm K-S. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1937. Caferoğlu, Ahmet. Uygur sözlüğü. Üçüncü bölüm S-Z. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938. Chanson de Roland’dan parçalar. (Joseph Bedier’in neşrettiği metin esas tutularak Süheyla Bayrav Tarafından Hazırlanmıştır). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1944. Chaput, Ernest. İbrahim Hakkı Akyol: Le meandre de Gölcük pres de Bosphore. Göksu vadisinde Boğaziçi’nde Gölcük menderesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1934. (Coğ. Enst. No: 3) Chaput, Ernest. İbrahim Hakkı Akyol: Recherches sur la structure de la Region de Smyrne. İzmir civarının bünyesine ait tetkikler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1930. (Coğ. Enst. No: 1) Chaput, Ernest. İbrahim Hakkı Akyol: Remarques sur la circulation et l’utilisation des eaux environs d’Angora. Ankara civarında suların cereyanına ve onlardan istifadeye dair mülahazalar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1930. (Coğ. Enst. No: 2) Chaput, Ernest: Türkiye’de jeolojik ve jeomorfojenik tetkik seyahatları.  çev. Ali Tanoğlu. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. (Coğ. Enst. No: 11) Chaput, Ernest: Türkiye’de jeolojik ve jeomorfojenik tetkik seyahatları. çev. Ali Tanoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1947. Congres (XV a) international de sociologie, İstanbul 11-17 Septembre 1952. Actes du XV e congres international de sociologie, organise a İstanbul 11-17 Septembre 1952 au Nom de I’Institut International de Sociologie. Actes Publies Par Hilmi Ziya Ülken. Vol. 2. Comminications.” İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. Croce, Vossler, Spitzer: Üç makale. Estetiğin, edebiyat tarihinin ve lenguistiğin birbirleriyle münasebeti. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945. (7) Cumhuriyetin 50. Yılına armağan. yay. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. Curtius, Ernest-Robert. Fransa üstüne deneme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1953. (578) Curtius, Ernest-Robert. Fransız medeniyeti. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938. Çapan, Cevat. Değişen tiyatro. İngiliz tiyatrosunda düzyazıya geçiş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (1760) Çapan, Cevat. İrlanda tiyatrosunda gerçekçilik. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1966. Çetin, Nihad M. en Nüsusu’l-muhtara. Arapça metinler. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. Çetin, Nihad M. Eski Arap şiiri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. Çotuksöken, Betül. Petrus Abelardus’un ahlak anlayışı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1988. (3413) Darga, A. Muhibbe. Eski Anadoluda kadın. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. Darga, A. Muhibbe. Eski Anadoluda kadın. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (2033) Darga, A. Muhibbe. Hitit mimarlığı/1. Yapı sanatı. arkeolojik ve filolojik veriler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. (3221) Darga, Muhibbe. Karahna şehri kült-envanteri. Keilschrifturkunden aus Boghazköi XXXVIII 12.  İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. Darkot, Besim. Avrupa coğrafyası. Birinci kitap. 2.bs. İstanbul : İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1962. (Coğ. Enst. No: 12) Darkot, Besim. Avrupa coğrafyası. Birinci kitap. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. (Coğ. Enst. No: 12) Darkot, Besim. Avrupa coğrafyası. Birinci kitap. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (Coğ. Enst. No: 12) Darkot, Besim. Coğrafi araştırmalar. 1- Bogazların menşei. 2- Türkiye’de yakın iklim değişiklikleri ile ilgili bazıı monografi müşahadeleri. 3- Ege haliçlerinin menşe ve tekamülü. 4- Kütahya yaylalarında yapılan coğrafi ve seyahate ait rapor.İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938. (Coğ. Enst. No: 4) Darkot, Besim. Ege bölgesi coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1995. (99) Darkot, Besim. Kartografya dersleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1939. (Coğ. Enst. No: 5) Darkot, Besim. Kartografya dersleri. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1947. (Coğ. Enst. No: 5) Darkot, Besim. Kartografya dersleri. 3.bs.. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1957. (Coğ. Enst. No: 5) Darkot, Besim. Metin Tuncel. Ege bölgesi coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (99) Darkot, Besim. Metin Tuncel. Ege bölgesi coğrafyası. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1988. (99) Darkot, Besim. Metin Tuncel. Marmara bölgesi coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1981. (3416) Darkot, Besim. Türkiye iktisadi coğrafyası. 4.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. (Coğ. Enst. No: 51) Davaslıgil, Ümit. Anksiyete düzeyi ve aile tutumlarının yaratıcı düşünmeye olan etkileri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1994. (3394) Davaslıgil, Ümit. Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel çevreden gelen birinci sınıf çocukların dil gelişimine okulun etkisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. (3306) Davenport, A. İngiliz harsı ve fikir hareketleri. Cilt ı. Elizabeth devrinden XIX. asra kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1947. (321) Demiriz, Yıldız. Osmanlı kitap sanatında natüralist üslupta çiçekler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. (3205) Demirkent, Işın. Urfa Haçlı Kontluğu tarihi (1098 den 1118’e kadar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1974. (1896) Denker, Bedriye Tolun. Yerleşme coğrafyası. Kır yerleşmeleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1977. Descams, Paul. Tecrübi sosyoloji (Metod). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1950. (467) Diez, Ernst. Oktay Aslanapa. Mahmud Mesud Koman. Karaman devri sanatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1950.  (459) Diez, Ernst. Oktay Aslanapa. Türk sanatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1955. (627) Diez, Ernst. Türk sanatı. Başlangıcından günümüze kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. (306) Dinçol, Ali Muzaffer. G. Kavaklı. Van bölgesinde bulunmuş yeni Urartu yazıtları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (Nosu yok) Dinçol, Ali. M. Eski Anadolu dillerine giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1583) Direkçigil, Nebile. Amerika’da zenci tiyatrosu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. (3216) Dönmez, Yusuf. Bitki coğrafyası. Temel bilgiler. Türkçe-Latince-İngizce-Almanca-Fransızca bitki adları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. Dönmez, Yusuf. Bitki coğrafyasına giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. (Coğ. Enst. No: 84) Dönmez, Yusuf. Geographical distribution of vegetation in (thrace). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (Coğ. Enst. No: 57) Dönmez, Yusuf. Kocaeli yarımadasının bitki coğrafyası.İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (Coğ. Enst. No: 112) Dönmez, Yusuf. Kütahya ovası ve çevresinin fiziki coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (Coğ. Enst. No: 70) Dönmez, Yusuf. Trakya’nın bitki coğrafyası. Gen.2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1990. (Coğ. Enst. No: 51) Dönmez, Yusuf. Trakya’nın bitki coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. (Coğ. Enst. No: 51) Dönmez, Yusuf. Türk dünyasının beşeri ve iktisadi coğrafyası. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1987. Dönmez, Yusuf. Türk dünyasının beşeri ve iktisadi coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. (1878) Dönmez, Yusuf. Umumi klimatoloji ve iklim çalışmaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (3248) Dönmez, Yusuf. Umumi klimatoloji ve iklim çalışmaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1990. (3248) Drake, Raleigh M. Anormal davranışlar psikolojisi. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (840) Drake, Raleigh M. Anormal davranışlar psikolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. (840) Duralı, Ş. Teoman. Canlılar sorununa giriş. Biyoloji felsefesi ile ilgili araştırma. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. (3102) Duru, Refik. Kuruçay höyüğü kazıları 1978-1979 çalışma raporu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1980. Duruman, Safinaz. Der wandel der dichterischen sprachform bei R. M. Rilke. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1959. (753) Duruman, Safinaz. Jacop Bedirmanns Cenodoxus. (Ein studie zu gestalt und gestaltung des bösen in der dichtug des 17. jahrhunderts). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1977. (2237) Dwelshauvers, Georges. Muasır Fransız psikolojisi. çev. Mustafa Şekip Tunç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1940. Dwelshauvers, Georges. Psikoloji. çev. Mustafa Şekip Tunç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938. Dwelshauvers, Georges. Psikoloji. çev. Mustafa Şekip Tunç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. (524) Eckmann, Janos. Çağatayca el kitabı. haz. Günay Karaağaç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1988. (1988) el- kavanin-il külliye-li-zabt-il-lügat-it Türkiyye. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1928. (nosu yok) Emil, Birol. Jön Türklere ait vesikalar I. Edebiyatçı Jön Türklerin mektupları. (Ali Kemal ve Süleyman Nazif’ten Mizancı Murad Bey’e). 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. Emil, Birol. Mizancı Murad Bey. Hayatı ve eserleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2417) Emre, Ahmed Cevad. Osmanlı edebiyatına hazırlık dersleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1948. (367) Engelberg, Ernst. Almanca fen B ve C kurları için yardımcı metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1944. (Nosu yok) Enginün, İnci. Halide Edip Adıvar’ın eserlerinde doğu ve batı meselesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. Enginün, İnci. Tanzimat devrinde Shakespeare tercümeleri ve tesiri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1979. (2577) Eralp, H. Vehbi. Platon. Cilt I. Hayatı, eserleri. Sekratik diyaloglar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1953. (562) Eraslan, Kemal. Eski Türkçe’de isim-fiiller. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1980. Erdmann, Kurt. Der Türkische teppich des 15. jahrhunderts. XV. Asır Türk halısı. çev. Haldun Taner. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1957. Erer, Sermet. Coğrafi ekolojide çevre sorunları bozulma (Degradasyon) aşamaları ve önlemler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1990. (3577) Erer, Sermet. Coğrafi ekolojide çevre sorunları bozulma (Degradasyon) aşamaları ve önlemler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1992. (3577) Erer, Sermet. Coğrafi ekolojide çevre sorunları bozulma (Degradasyon) aşamaları ve önlemler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1993. (3577) Erer, Sermet. Merzifon depresyonu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (3100) Erer, Sermet. Simav depresyonu ve çevresinin jeomorfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1977. (2028) Ergenç, Z. Hale. İşitme engelli çocuklarda simultane ve suksesif hafızaların gelişimi ve eğitimlerine etkisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1995. Ergin, Muharrem. Azerî Türkçesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. (1633) Ergin, Muharrem. Kadı Burhaneddin divanı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1980. (2244) Ergin, Muharrem. Osmanlıca dersleri. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1962. (785) Ergin, Muharrem. Osmanlıca dersleri. 3.bs.. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1975. (785) Ergin, Muharrem. Osmanlıca dersleri. Cilt I. Giriş ve Türk dilbigisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. Ergin, Muharrem. Osmanlıca dersleri. Cilt II. Eski yazı-Arapça unsurlar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. (785) Ergin, Muharrem. Türk dil bilgisi. 4. bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (785) Ergin, Muharrem. Türk dil bilgisi. 12.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. Ergin, Muharrem. Türk dil bilgisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1962. Ergun, Sadettin Nüzhet Türk musiki antolojisi. Cilt I. Dinî eserler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1942. Ergun, Sadettin Nüzhet Türk musiki antolojisi. Cilt II. Dinî eserler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1943. (191) Ergun, Sadettin Nüzhet. XVII inci asır saz şairlerinden Pir Sultan Abdal. Türk halk hikayelerine ve saz şairlerine ait metinler ve tetkikler 3. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1929. (Nosu yok) Ergun, Sadettin Nüzhet. XVII inci asır saz şairlerinden pir Sultan Abdal. Türk halk hikayelerine ve saz şairlerine ait metinler ve tetkikler. 3. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1929. Ergün, Zeynep. The picture of Dorian Gray: the genesis of a painting. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1995. (3399) Erim, Müzehher. Euripides’te trajedi kaynağı olarak kadın ruhu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (1280) Erinç, Sırrı. Doğu Anadolu coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1953. (Coğ. Enst. No: 15) Erinç, Sırrı. Doğu Karadeniz dağlarında glasyalmorfoloji araştırmaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945. Erinç, Sırrı. Jeomorfoloji I. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. (Coğ. Enst.No: 23) Erinç, Sırrı. Jeomorfoloji. Cilt II. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. Erinç, Sırrı. Jeomorfoloji. I. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. Erinç, Sırrı. Jeomorfoloji. II. Cilt I-II. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. Erinç, Sırrı. Klimatoloji ve metodları. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. Erinç, Sırrı. Klimatoloji ve metodları. İstanbul: İ.Ü.Edebiyat Fakültesi,1962. Erinç, Sırrı. M. Bener. K. Sungur. K. Göçmen. 12 Mayıs 1971 Burdur depremi tatbiki jeomorfolojisi etüdü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. Erinç, Sırrı. Morfoloji. Cilt I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. Erinç, Sırrı. Morfoloji. Cilt II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. Erinç, Sırrı. T. Bilgin. M. Bener. K. Sungur. S. Erer. K. Göçmen. 28 Mart 1970 Gediz depremi. Tatbiki jeomorfolojik etüd. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (Coğ. Enst. No: 60) Erinç, Sırrı. Vejetasyon coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1977. (Coğ. Enst. No: 92) Erinç, Sırrı. Yağış müesseriyeti üzerine bir deneme ve yeni bir indis. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1965. (Coğ. Enst. No: 41) Ertaylan, İsmail Hikmet. Ahmed-i Dai’nin hayatı ve eserleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. (518) Ertaylan, İsmail Hikmet. Falname. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1951. (Nosu yok) Ertaylan, İsmail Hikmet. Sultan Cem. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1961. (Nosu yok) Ertürk, Recep. Türk sosyolojisinde ve cumhuriyet döneminde köy tartışmaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1997. (3406) Erünsal, İsmail E. A. Yaşar Ocak. Elvan Çelebi. Menakıbu’l Kudsiyye fi Menasıbı Ünsiyye. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (3223) Erünsal, İsmail E. Kütüphanecilikle ilgili Osmanlıca metinler ve belgeler I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. Erünsal, İsmail E. Kütüphanecilikle ilgili Osmanlıca metinler ve belgeler II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1990. Erünsal, İsmail E. The life and works of Tacizade Cafer Çelebi, with a critical edition of his divan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. (3103) Esin, Ufuk. İlk üretimciliğe geçiş evresinde Anadolu ve güneydoğu Avrupa (G.Ö. 10500-7000 yılları arası). I. Doğal çevre sorunu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2507) Esin, Ufuk. İlk üretimciliğe geçiş evresinde Anadolu ve güneydoğu Avrupa (G.Ö. 10500-7000 yılları arası). II. Kültürel Sorunu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1981. Esin, Ufuk. Kuantatif spektral analiz yardımıyla Anadolu’da başlangıcından Asur kolonileri çağına kadar bakır ve tunç madenciliği.(Metin, katologlar, resim ve haritalar). Cilt I- kısım I-II. Metin, analiz ve tipoloji katologları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (1427) Esterabadi, Aziz bin Erdeşir. Anadolu Türklerine ait tarihi menbalar I Bezm-ü Rezm. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1928. (Nosu yok) Evrim, Selmin. Psikoloji açısından I. Zeka sorunu- II. Toplum hizmetinde psikoloji. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (2451) Evrim, Selmin. Psikoloji açısından suçluluk sorunu ve psiko sosyolojik izahı denemesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970.(1531) Evrim, Selmin. Psikoloji açısından şahsiyette bir buud olarak içedönüklük-dışadönüklük (introversion-extraversion) sorunu üzerinde bir araştırma. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (1284) Evrim, Selmin. Şahsiyet alanında psikososyolojik bir kavram olarak rol sorununa giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (1716) Eyice, Semavi. Bizans devrinde Boğaziçi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. (2236) Eyice, Semavi. Karadağ (Binbirkilise) ve Karaman çevresinde arkeolojik incelemeler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. (1587) Eyice, Semavi. Son devir Bizans mimarisi. İstanbul’da Palaiologos’lar devri anıtları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1963. (999) Eyüboğlu, Sabahattin. Adnan Berk. Edebiyat Fakültesi sertifikası. Üniversite ve ihtisaslar-birleştirici bir disiplin ihtiyacı-müşterek bir sertifika fikri-iki proje ve çeşitli görüşler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1950. Farabi Tetkikleri, Farabi’nin 1000. ölüm yıldönümü için hazırlanmıştır. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1950. (468) Fenni, İsmail. Fransızcadan Türkçeye lügatçe-i felsefe. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1927. (Nosu yok) Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri. Seçme metinleri ve kıraat parçaları ile ahlak tarihi. Cilt I. Kısım I. (Başlangıçtan) Yunan klasik devrine kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1944. Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri. Seçme metinleri ve kıraat parçaları ile ahlak tarihi. Cilt I. Kısım II. Klasik devirden Roma’ya kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1944. Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri. Seçme metinleri ve kıraat parçaları ile ahlak tarihi.Cilt I. Kısım III. Roma’dan hristiyanlığa kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1944. (254) Fraisse, Paul. Günümüzün psikoloji cereyanlarına dair altı konferans. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1959. (836) France, Marie de. Marie de France’den iki manzum hikaye. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1944. (Nosu yok) Frey, Dagobert. Mukayeseli bir sanat ilmini temellendirme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1955. Freyer, Hans. Endüstri çağı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. Frıcke, Gerhard: Almanca metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. (Nosu yok) Furat, Ahmet S. Taşköprülüzade, eş-şaka’iku’n-numaniye. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. (3353) Furat, Ahmet Subhi. Arab edebiyatı tarihi I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1996. (3404) Gehlen, Arnold. İnsan üzerine sekiz konferans. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1576) Gehlen, Arnold. İnsan, insanın nereden geldiği, biricikliği, eylem ve zeka içgüdüleri, dil ve idrak, kültür, teknik, hayat standardı ve medeniyet. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. (1839) Gelibolulu Mustafa Ali. Meva’idü’n nefa-is fi kavaidi’l-mecalis. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1956. (679) Gencan, Tahir Nejat. Türkçe öğreniyorum. Yabancı uyruklu öğrenciler için. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1964. (1101) Gencer, Ali İhsan. Bahriye’de yapılan ıslahat hareketleri ve bahriye nezaretinin kuruluşu (1789-1867). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. Gibb, E. J. W. Osmanlı şiiri tarihi. Cilt 1. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1943. (207) Gibb, H. A. R. Orta Asya’da Arap futuhatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1930. (Nosu yok) Gibb, H. A. R. Orta Asya’da Arap futuhatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1930. (Nosu yok) Gibbons, H. A. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1928. (nosu yok) Gini, Gorrado: Demographie et sociologie. Notes au cours donne a la faculte des lettres. Recveillies et resume par Dr. Haydar İzzet Furgaç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. (528) Gleyse, A.-A. Hesse-Mehmet İzzet. Terbiye ve ahlaka müteallik tatbikatıyla içtimaiyat dersleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1924. Goethe, Johann Wolfgang von Faust. 1.-2. Kısımların Tahlil ve Tefsiri. Cilt 1. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1942. Goethe, Johann. Wolfgang von. Faust. 1.-2. Kısımların tahlil ve tefsiri. Cilt 2. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. Gottmann, Jean: Şehirsel merkeziyetin gelişmesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. Göçmen, K. Aşağı meriç vadisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi. Gökberk, Macit: Felsefe tarihi. İlkçağ felsefesi. Renaissanse felsefesi. 17.Yüzyıl felsefesi, 18. Yüzyıl aydınlanma felsefesi. Kant ve Alman idealizmi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1961. (927) Gökberk, Macit: Kant ve Herder’in tarih anlayışları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1948. (379) Gökbilgin, M. Tayyib, Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve evladı Fatihan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1957. (748) Gökbilgin, M. Tayyib. XV. ve XVI. asırlarda Edirne ve paşalivası. Vakıflar, mülkler, makataalar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. Gökbilgin, M. Tayyib: Osmanlı İmparatorluğu medeniyet tarihi çerçevesinde Osmanlı paleografya ve diplomatik ilmi.İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2608) Gökbilgin, M. Tayyib: Osmanlı müesseseleri teşkilatı ve medeniyeti tarihine genel bakış. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1977. Göney, Süha. Sıcak bölgelerde ziraat hayatı. cilt 4. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. (2732) Göney, Süha. Sıcak bölgelerde ziraat hayatı. İstanbul: İ.Ü.Edebiyat Fakültesi, 1980. (2732) Göney, Süha. Siyasi coğrafya. Cilt 2. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (103) Göney, Süha. Siyasi coğrafya. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1994. (103) Göney, Süha. Şehir coğrafyası I. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (2274) Göney, Süha. Şehir coğrafyası I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1995. (2274) Göney, Süha. Türkiye ziraatinin coğrafi esasları 1. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. Göney, Süha. Türkiye ziraatinin coğrafi esasları I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1987. Göney, Süha. Yerleşme coğrafyası. Cilt 1. Şehir coğrafyası. Kısım 1. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1977. (Coğ. Enst. No: 91) Göney, Süha. Yerleşme coğrafyası. Cilt 1. Şehir coğrafyası. Kısım 1. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. Göyünç, Nejat. XVI. yüzyılda Mardin sancağı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (1458) Gözenç, Selami. Afrika ülkeler coğrafyası I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1995. (3913) Gözenç, Selami. Güney Amerika ülkeler coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. (3206) Gözenç, Selami. Küçük Mederes havzasında arazinin kullanılış ve sınıflandırılması. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (Coğ. Enst. No: 94) Gözenç, Selami. Orta ve Güney Amerika coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1994. (3744) Gözenç, Selami: Avrupa ülkeler coğrafyası II: Kuzey, Batı ve Orta Avrupa ülkeleri. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. Gözenç, Selami: Avrupa ülkeler coğrafyası. 1. Akdeniz Avrupası ve Balkan ülkeleri. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (Coğ. Enst. No: 115) Gözenç, Selami: Avrupa ülkeler coğrafyası. 1. Akdeniz Avrupası ve Balkan ülkeleri. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. Gözenç, Selami: Bolu depresyonu ve yakın çevresinde araziden faydalanma. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. Grıgor, Aknerli. Moğol tarihi. çev. Hrand D. Andreasyon. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. (582) Grünberg, Teo. Sembolik mantık I. Önermeler mantığı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. Guillaume, Paul. Psikoloji. çev. Refia Şemin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1567) Guriraud, Pierre. Anlambilim. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. Gurvitch, Georges. Sosyal determinizm’in çeşitleri ve insan hürlüğü üzerine 6 konferans. (Determenesmes sociauxs et liberte humaine). İstanbul: İ. Ü Edebiyat Fakültesi, 1958. (750) Günaltay, Şemseddin. Türk tarihinin ilk devirleri. Uzak şark kadim Çin ve Hint. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1937. (4) Günergün, F. Osmanlı bilimi araştırmaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1995. (3401) Günergün, Feza. 14-17. Yüzyılarda Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan anorganik ilaçlar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. Güneydoğu Anadolu tarihöncesi araştırmaları. İstanbul ve Chicago Üniversiteleri karma projesi. Prehistoric reseach in southheastern Anatolia. The joint Istanbul-Chicago Universities. I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1980. Hacıeminoğlu, Necmettin. Harezm Türkçesi ve grameri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1997. (3405) Hacıeminoğlu, Necmettin. Kutb’un Husrev’ü Şirin’i ve dil hususiyetleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. (Nosu yok) Hafız Hüseyin Ayvansarayî. Vefayat-ı selatin ve meşahir-i rical. haz. Fahri Ç.Derin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (2241) Hafız Hüseyin Ayvansarayi. Mecmua-i Tevarih. haz.Fahri Ç. Derin. Vahid Çabuk. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. (3092) Hamid-i İsfihanî. Külliyat-ı Divan-ı Mevlana Hamidi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. Hasluck, F. V. Bektaşilik tetkikleri. çev. R. Hulusi  Erdem. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1928. Haspels, C. H. Emilie. Eski Yunan boyalı keramiği. çev. A. Akarca. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. (299) Hatiboğlu. Bahrü’l hakayık. yay. İ. H. Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. Hayreti. Hayreti divanı. haz. M. Çavuşoğl. M.A. Tanyeli. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1981. Hegel, G. W. F. Estetik seçilmiş metinler. Yaşam felsefesi yapıtları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. Hegel, G. W. F. Seçilmiş parçalar. çev. Nejat Bozkurt. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. Heimsoeth, Heinz. Ahlak denen bilmece. Beş konefrans. çev. N.Uygur.İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1957. Heimsoeth, Heinz. Ahlak denen bilmece. Beş konuşma. çev. N. Uygur. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. Heimsoeth, Heinz. Felsefenin temel disiplinleri. çev. T. Mengüşoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. (509) Heimsoeth, Heinz. Immanuel Kant’ın felsefesi. çev. T. Mengüşoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (1231) Helakî. Divan. Tenkidli basım. haz. M. Çavuşoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. Heske, Franz. Türkiye’de orman ve ormancılık. çev. S. İnal. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1952. (Coğ. Enst. No: 14) Hettner, A. Mevzii coğrafya. Avrupa. çev.Hamit Sadi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1929. Hoca, Nazif. Ruzbihan al-Bakli ve Kitab Kaşf al-Asrar’ı ile Farsça bazı şiirleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. (1678) Hoca, Nazif. Sudi, hayatı, eserleri ve iki risalesi metni. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (2722) Honıgmann, Ernst. Bizans devletinin doğu sınırı. Grekçe, Arapça, Süryanice ve Ermenice kaynaklara göre 363 den 1071’e kadar. çev. F. Işıltan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1528) Hoşgören, M. Yıldız. Akhisar havzası. Jeomorfolojik ve tatbiki jeomorfolojik etüt . İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1983. (2544) Hoşgören, M. Yıldız. Hidrografyanın ana çizgileri I . Yeraltı suları, kaynaklar ve akarsular. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. Hoşgören, M. Yıldız. Hidrografyanın ana çizgileri I . Yeraltı suları, kaynaklar ve akarsular. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1992. (Coğ. Enst. No: 111) Hoşgören, M. Yıldız. Hidrografyanın ana çizgileri ı. Yeraltı suları, kaynaklar ve akarsular. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. Hoşgören, M. Yıldız. İnegöl havzasının jeomorfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1975. (2000) Hoşgören, M. Yıldız. İnegöl havzasının jeomorfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (2000) Hoşgören, M. Yıldız. Jeomorfolojinin ana çizgileri I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. Hüseyin Mirza Baykara. Divan-ı Sultan Hüseyin Mirza Baykara. (Hüseyini). yay. İ. Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. (Nosu yok) Hüseyin Mirza Baykara. Risale-i Sultan Hüseyin Baykara. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945. (Nosu yok) Ibn Sina risaleleri. Cilt I. Les opuscules d’Ibn Sina. Uygun al-Hikma et I’opuscule d’abu’l Faraj et la reputation d’Ibn Sina. yay. H.Z. Ülken. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1953. (552) Ibn Sina risaleleri. Cilt II. Les opuscules d’Ibn Sina et le livre de la difference entre I’esppirite et L’ame par qosta. b. lugq. yay. H. Z. Ülken. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1953. Ibn Sina risaleleri. Cilt III. Aşkın mahiyeti hakkında risale. çev. Ahmet Ateş.İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1953. Irmak, Doroty E. İngilizce yabancı dil kurlarında öğrencilerin bilmeleri mecburi olan kelimeler. İngilizce-Türkçe sözlük. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1955. Irmak, Doroty E. İngilizce yabancı dil kurlarında öğrencilerin bilmeleri mecburi olan kelimeler. İngilizce-Türkçe temel sözlük. (Eki ile birlikte). 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1959. Işık, Gül. Montele’nin şiir evreninde anlamsal yapılar. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. Işıltan, Fikret. Urfa bölgesi tarihi. (Başlangıçtan H.210=M.825’e kadar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. (843) İbnü’l-Esir. İslam tarihi. Cilt III ve VII. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. İdeal bir üniversitede psikolojinin yeri. Harvard Üniversitesi komisyon raporu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. (790) İhsanoğlu, Ekmeleddin. Osmanlılar ve batı teknolojisi. Yeni araştırmalar. Yeni görüşler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1992. İhsanoğlu, Ekmeleddin. Türk kimya eserleri bibliyografyası. 1830-1928 ve modern kimya biliminin Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna kadar olan durumu ve gelişmesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. İlahi, Abdullah. İlahi divanı. yay. İ. Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1961. (862) İlkgelen, Z. Zühre. Fransızca dilbilgisi derslerine rehber. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963. İmad ed Din Muhammed b. Hamid el-Katib İsfahani: El-bark El-şami. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2582) İnandık, Hamit. Akarsular ve Göller. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. İnandık, Hamit. Bitkiler coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1961. İnandık, Hamit. Bitkiler coğrafyası. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. İnandık, Hamit. Deniz ve kıyı coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (Coğ. Enst. No. 47) İnandık, Hamit. Deniz ve kıyı coğrafyası. 2. bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. İnandık, Hamit. Kıyı morfolojisi ve deniz altı reliefi. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. İnandık, Hamit. Kıyı morfolojisi ve deniz altı reliefi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1957. İnandık, Hamit. Türkiye bitki coğrafyasına giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965. İnandık, Hamit. Türkiye gölleri. Morfolojik ve hidrolojik özellikleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965. İnsanoğlu, Ekmeleddin. World bibliography of translation of the meanings of the Holy Qur’an printed translation 1515-1980. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. İpşirli, M. Şevket. Avrupa sanatı ve problemleri. Cilt.I XIV. Asırdan XVII. Asıra kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1942. (301) İpşirli, M. Şevket. S. Eyyubi. Avrupa resminde gerçek duygusu. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (521) İpşirli, M. Şevket. S. Eyyubi. Avrupa resminde gerçek duygusu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. (521) İpşirli, Mehmet. M. Tamimi. Ewgaf ve Emlak’ül-Müslümin fi Filistin. Muslim Pious Foundations and Real Estate in Palestine. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. İpşiroğlu, M. Şevket. Sabahattin Eyüboğlu. Fatih albümüne bir bakış. Sur L’album du cenguerant. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1955. (622) İpşiroğlu, M. Şevket. Sabahattin Eyüboğlu. Saklı kilise. (une eglise rupestere en Cappadoce). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1958. (784) İsfendiyaroğlu, L. Fransızca yabancı dil kurlarında öğrencilerin bilmeleri mecburi olan kelimeler. Fransızca-Türkçe temel sözlük. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1957. İsfendiyaroğlu, L. Fransızca-Türkçe temel sözlük. Fransızca yabancı dil kurlarında öğrencilerin bilmeleri mecburi olan kelimeler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1962. İstanbul kütüphanelerinde Fatih’in hususi kütüphanesine ve Fatih çağı müelliflerine ait eserler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Kürsü ve Enstitüsünün öğretim ve araştırma çalışmaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1943-62. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tedrisat talimatnamesinin tatbikine ait izahname.İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1934. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tedrisat ve imtihanlar talimatnamesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1934. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları kataloğu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları kataloğu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1950. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Goethe’yi anma yazıları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1950. (458) İstanbul Üniversitesi tecrübi psikoloji çalışmaları. Studies in experimental psychology University of İstanbul. Cilt III. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 19556-61. İstanbul Üniversitesi Türk inkılabı tarihi imtihanları talimatnamesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1937. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Mektebi talimatnamesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1937. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu talimatnamesi. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1940. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu yönetmeliği. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. İstanbul Üniversitesi yayınları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1942. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Atatürk’ün doğumunun 100. yılına armağan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1981. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsü. Coğrafi araştırmalar. Recherche geographigues. İstanbul:İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğrenci kılavuzu. (1947-1948). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1948. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1950-51. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1951. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1952-53. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1954-55.İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1962-63. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1962. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1963-64. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1964-65. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1964. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1965-66. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1966-67. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1966. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Okulu için hukuk Fransızca yardımcı metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1962. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Okulu için hukuk Fransızca yardımcı metinler kelime ve dilbilgisi açıklamaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi: İktisat. Fransızca yardımcı metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963. Jaeschke, Gottard. Türk inkılabı kronolojisi. 1918-1923. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1939. (98) Jaeschke, Gottard. Türk inkılabı kronolojisi. 1923-30. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1941. Journe, Maurice. A ve B kurları için Fransızca dersleri. Kısım II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1944. Journe, Maurice. A veB kurları için Fransızca dersleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945. Journe, Maurice. Fransızca dersleri. Tashihli ve ilaveli. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. (388) Kabuli. Külliyat-ı divan-ı Kabuli. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1948. (Nosu yok) Kafalı, Mustafa. Altın Orda Hanlığının kuruluş ve yükseliş devirleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. (2085) Kafesoğlu, İbrahim. Mehmet Saray. Atatürk ilkeleri ve dayandığı tarihi temeller. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. (3414) Kafesoğlu, İbrahim. Sultan Melikşah devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1953. (569) Kanar, Mehmet. Pratik Farsça konuşma kılavuzu ve turizm rehberi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. Kanar, Mehmet. Tahsin Yazıcı. A. Naci Tokmak. Eski İran nesrinden seçmeler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. (3097) Kaplan, Mehmet . Şiir tahlilleri Akif Paşa’dan Yahya Kemal’ e kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. (597) Kaplan, Mehmet. A. H.Tanpınar’ın şiir dünyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963. (1048) Kaplan, Mehmet. İnci Enginün. Birol Emil .Yeni Türk edebiyatı antolojisi 1865-1876. Cit II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. Kaplan, Mehmet. İnci Enginün. Birol Emil. Necat Birinci. Abdullah Uçman. Cenab Şehabeddin’in bütün şiirleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (3248) Kaplan, Mehmet. İnci Enginün. Birol Emil. Yeni Türk edebiyatı antolojisi. Cilt III. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2530) Kaplan, Mehmet. İnci Enginün. Birol Emil. Zeynep Kerman. Yeni Türk edebiyatı antolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. (2932) Kaplan, Mehmet. Kültür ve dil. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. Kaplan, Mehmet. Namık Kemal hayatı ve eserleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1948. (378) Kaplan, Mehmet. Necat Birinci. Atatürk şiirleri antolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. Kaplan, Mehmet. Şiir tahlilleri Akif Paşa’dan Yahya Kemal’e kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. (597) Kaplan, Mehmet. Tanpınar’ın şiir dünyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. Karaağaç, G. Çağatayca el kitabı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1988. (1988) Karahan, Abdülkadir. Eski Türk edebiyatı incelemeleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1980. Karahan, Abdülkadir. Fuzuli. Muhiti, hayatı ve eserleri. İstanbul: İ.Ü .Edebiyat Fakültesi, 1949. (410) Karahan, Abdülkadir. İslam-Türk edebiyatında kırk hadis toplama tercüme ve şerhleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. (587) Karahan, Abdülkadir. Kanuni Sultan Süleyman çağı şairlerinden Figani ve divançesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1966. (1181) Karahan, Abdülkadir. Nef’i divanın’dan seçmeler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. (3397) Karal, Enver Ziya. Halef Efendi’nin Paris büyükelçiği (1802-1806). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938. (11) Karal, Enver Ziya. Türk inkılabı’nın mahiyeti ve önemi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938. (1) Karal, Enver Ziya. Yunan adalarının Fransızlar tarafından işgali İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1937. (1) Karatay, Fehmi Ethem. Alfabetik katalog kaideleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1941. Karatay, Fehmi Ethem. İstanbul Üniversitesi Arapça yazmalar kataloğu cilt I fasikül II. Tefsirler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1953. Karatay, Fehmi Ethem. İstanbul Üniversitesi Arapça yazmalar kataloğu. Cilt I fasikül I Kur’an’lar ve Kur’anî ilimler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1951. Karatay, Fehmi Ethem. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça basmalar alfabe kataloğu. 2. fasikül. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1951-1953. Karatay, Fehmi Ethem. İstanbul Üniversitesi kütüphanesi Farsça basmalar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. Karatay, Fehmi Ethem. İstanbul Üniversitesi Türçe basmalar alfabe kataloğu. Memleketimizde ilk Türk matbaasının kuruluşundan yeni harflerin kabülüne kadar. (1729-1928). 2 Cilt. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1956. Kaya, Mahmut. İslâm kaynakları ışığında Aristoteles ve felsefesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. Keklik, Nihat .İslam mantık tarihi. Cilt.I İslam mantığının kaynakları, Süryanilerde mantık ve İslam mantıkçıları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. Keklik, Nihat. Felsefede metafor. Felsefe problemlerinin metafor yoluyla açıklanması. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1990. (3587) Keklik, Nihat. Felsefenin ilkeleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1996. (3484) Keklik, Nihat. İbn’ül Arabi’nin eserleri ve kaynakları için misdak olarak el-futuhat el-mekkiye.(Esas motifler. Nu. XXVII-XXVVIII. Cilt. II. Bölüm I). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1980. (1991) Keklik, Nihat. İbn’ül Arabi’nin eserleri ve kaynakları için misdak olarak el-futuhat el-mekkiye.(Yan motifler Nu.1-XXVI. Cilt II Bölüm A). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1974. (1726) Keklik, Nihat. İslam mantık tarihi. Cilt.II. Farabi mantığı (İsaguci-Kategoriler-Levahik). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1405) Keklik, Nihat. Sadreddin Konevi’nin felsefesinde Allah, kainat ve insan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (1208) Keklik, Nihat. Türk-İslam felsefesi açısından felsefenin ilkeleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1987. (3484) Kerman, Zeynep. 1862-1910 yıları arasında Victor Hugo’dan Türkçeye yapılan tercümeler üzerinde bir araştırma. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. Kerman, Zeynep. Sami Paşazade Sezai’nin hikaye-hatıra-mektup ve edebî makaleleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1981. (2799) Koffka, K. Zihni inkişafın esasları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. (605) Kozacıoğlu, Gülsen. Çocukların anksiyete düzeyleri ile anneleri arasındaki ilişki. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. (3394) Kömürcüyan, Eremya Çelebi. İstanbul tarihi XVII. Asırda İstanbul. çev. Hrand D. Andreasyan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. (506) König, Rene. Geri kalmış denilen alanlarının sosyolojisine giriş ve ampirik araştırma tekniklerine giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. (750) Köprülüzade, M. Fuad. Influence du chamanism Turco-Mongol surles ordres mystigues Musulmans. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1929. (Nosu yok) Köprülüzade, M. Fuad. Influence du chamanisme Turco-Mongol surles ordres mystigues Musulmans. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1929. (Nosu yok) Köprülüzade, M. Fuad. Maniler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1928. (nosu yok) Köprülüzade, M. Fuad. Milli edebiyat cereyanının ilk mübeşşirleri ve divan-ı Türki basit. İstanbul: İ.Ü. .Edebiyat  Fakültesi, 1928. (nosu yok) Köprülüzade, M. Fuad. XIX. Asır saz şairlerinden Erzurumlu Emrah, Türk hikayelerine ve saz şairlerine ait metinler ve tetkikler: 2. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1929. Köprülüzade, M. Fuad. XVII. Asır saz şairlerinden Kayıkçı Mustafa ve Genç Osman hikayesi. Türk halk hikayelerine ve saz şairlerine ait metinler ve tetkikler: 5. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1930. Köprülüzade, M. Fuad. XVII. Asrın sonuna kadar Türk saz şairleri. Türk halk hikayelerine ve saz şairlerine ait metinler ve tetkikler: 4. İstanbul: İ.Ü. .Edebiyat  Fakültesi, 1930. Köprülüzade, M. Fuad. XVIII. Asır saz şairlerinden Gevheri hayatı eseri. Türk halk hikayelerine ve saz şairlerine ait metinler ve tetkikler: 1. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1929. Kösemihal, N. Şazi. Sosyoloji tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1955. (644) Kranz, Walter. Antik felsefe. Kısım I-II. Metinler ve açıklamalar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1948. (317) Kranz, Walter. Antik felsefe. Metinler ve açıklamalar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1948. (317) Kranz, Walter. Antik felsefe. Metinler ve açıklamalar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. (317) Krech, David. Richard S. Crutchfied. Sosyal psikoloji. Nazariye ve problemler. I. Kitap. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965. (1154) Krech, David. Richard S. Crutchfied. Sosyal psikoloji. Nazariye ve problemler. I. Kitap. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1154) Kretschmer, Ernst. Beden yapısı ve karakter. Kontitüsyon meselesi ve mizaçlar. Bilgisi hakkında araştırmalar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1942. (Nosu yok) Kretschmer, Ernst. Beden yapısı ve karakter. Kontitüsyon meselesi ve mizaçlar. Bilgisi hakkında araştırmalar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. (397) Kuran, Ercüment. Cezayir’in Fransızlar tarafından işgali karşısında Osmanlı siyaseti (1827-1847). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1957. (731) Kurat, Akdes Nimet. Orta zaman tarihi için kısa bir bibliyografya. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1934. (115) Kurter, Ajun. Kastamonu ve çevresi iklimi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. (Coğ. Enst. No: 62) Kurter, Ajun. Kastamonu ve çevresinin doğal görünümü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. (2930) Kurter, Ajun. M. Yıldız Hoşgören. Jeomorfoloji tatbikatı. II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. Kurter, Ajun. M. Yıldız Hoşgören. Jeomorfoloji tatbikatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1975. (Coğ. Enst. No: 78) Kurter, Ajun. Oseanografya. Kimyasal, fiziksel, dinamik. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1977. Kurter, Ajun. Türkiye’nin morfoklimatik bölgeleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (Coğ. Enst. No: 106) Kuruyazıcı, Nilüfer. Max Frish’in oyunlarında kişinin kendini gerçekleştirme çabası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. Küçük, Cevdet. Osmanlı diplomasisinde Ermeni meselesinin ortaya çıkışı (1878-1879). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. Kütükoğlu, Bekir. Osmanlı-İran siyasi münasebetleri. 1578-1590. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1962. (888) Kütükoğlu, Mübahat. Osmanlı-İngiliz iktisadi menasebetleri. Iı.(1838-1850). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. (1997) Kütükoğlu, Mübahat. Osmanlılarda narh müessesesi ve 1640 narh defteri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. Kütükoğlu, Mübahat. Tarih araştırmalarında usûl. İstanbul: İ.Ü .Edebiyat Fakültesi, 1990. Leonard, Hense. Hellen-Latin eskiçağ bilgisi (Griechischrömische alter tumskunde). Cilt I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1948. (371) Leonard, Hense. Hellen-Latin eskiçağ bilgisi. (Griechischrömische alter tumskunde). Cilt II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1953. (565) Lewis, Bernard. Tarihte Araplar. çev. Hakkı Dursun Yıldız. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. Löringhoff, Freytag von. Mantık. Saf mantık sistemi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. (1876) Lütfi-i Çağatayi. Lütfi divanı. yay. İ. Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. Maisonneuve, Jean. Genel psikoloji ile sosyal psikolojinin ilişkileri açısından psikolojinin ilkeleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. (1841) Mansel, A. Müfid. Eski Doğu ve Ege tarihinin anahatları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945. (266) Mansel, A. Müfid. İlkçağda Antalya bölgesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1956. Mansel, A. Müfid. Mısır ve Ege tarihi notları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938. (70) Mansuroğlu, Mecdut. Dil inkılipları ve Türkiye’de dil yeniliği. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1956. Mansuroğlu, Mecdut. Sultan Veled’in Türkçe manzumeleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. (765) Martinet, Andre. İşlevsel genel dilbilim. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. Mater, Barış. Elbistan havzası topraklarının morfolojik karekterleri ve oluşumları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (Coğ. Enst. No: 101) Mater, Barış. Morphological charesteristics and peogenesis of the soils in the Elbistan basin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (Coğ. Enst. No: 101) Mater, Barış. Urla yarıımadasında arazinin sınıflandırılması ile kullanılışı arasındaki ilişkiler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. (2863) Mehmed, Salahi. Girid meselesi. Önsöz ve notlarla haz. M. Aktepe. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (1223) Mengüşoğlu, Takiyettin. Değişmez değerler, değişen davranışlar. Felsefi ethik için kritik bir hazırlık. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965. (1137) Mengüşoğlu, Takiyettin. Felsefeye giriş. II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. (773) Mengüşoğlu, Takiyettin. Felsefeye giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. (773) Mengüşoğlu, Takiyettin. Felsefi anthropologi. İnsanın varlık yapısı ve nitelikleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. (1612) Mengüşoğlu, Takiyettin. Fenomenologi ve Nicolai Hartmann. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. Mengüşoğlu, Takiyettin. İnsan ve hayvan dünya ve çevre. İnsan ve hayvanın varlık yapısında ortaya çıkan zıt fenomenler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2599) Mengüşoğlu, Takiyettin. Kant ve Scheler’de insan problemi. Felsefi antropoloji için kritik bir hazırlık. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (392) Mengüşoğlu, Takiyettin. Kant ve Scheler’de insan problemi. felsefi antropoloji için tenkidi bir hazırlık. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. (392) Merçil, Erdoğan. Müslüman Türk devletleri tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. Michaud, Guy. Introduction a une de la litterature. (Avec la collabration de Ernest Fraenkel). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1950. (Nosu yok) Milletlerarası Türkoloji kongresi, II.(Second international congress of Turkology) 4-9 ekim 1976. İstanbul, program. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. Milletlerarası Türkoloji kongresi, II.(Second international congress of Turkology)4-9 ekim 1976. İstanbul: Tebliğ Özetleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. Milletlerarası Türkoloji kongresi, III.(Third international congress of Turkology) 24-29 eylül 1979. İstanbul. Program.İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. Miroğlu, İsmet. Mahmut. Celaleddin Paşa, Mirat-ı hakikat. Tarihi hakikatların aynası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. Moliere, Jean-Baptiste Pogualin. Tartuffe. (Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi talebeleri tarafından tercüme seminerinde dilimize çevrilmiştir). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1944. Moran, Berna. Edebiyat kurumları ve eleştirileri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (1717) Moran, Berna. Türklerle ilgili İngilizce yayınlar bibliyografyası. Onbeşinci yüzyıldan onsekizinci yüzyıla kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (1050) Moreno, J. L. Sosyometrinin temelleri. Who shall survive. çev. Nurettin Şazi Kösemihal. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963. (1028) Mornet, Daniel. Fransız edebiyat tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. (288) Muhammed b. Omar ar-Raduyini. Mitab Tercüman al- Balaga. yay. Ahmed Ateş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. (395) Muhammed B.Ali az-Zahiri as-Samargandi. Sindbad-name. Arapça Sindbadname ile birlikte mukaddime ve haşiyelerle neşreden. Ahmet Ateş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1948. (Nosu yok) Muhyiddin İbn-ül Arabi. el Bulga fi’l-hikme. Felsefe’de yeterlik. Tetkik ve indeks ilvesiyle arapça faksimile metin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (1403) Mustafa Reşit Çeşmizade. Çeşmizade tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1959. Mutlu, Şamil. Yeniçeri ocağının kaldırılışı ve II.Mahmud’un Edirne seyehati: Mehmed Daniş Bey ve eserleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1994. (3398) Naili, Pertev. Köroğlu destanı. Türk halk hikayelerine ve saz şairlerine ait  metinler ve tetkikler: 6. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1931. Nev’i. Nev’i divanı. Tenkidli basım. haz. Mertol Tulum. M.Ali Tanyeli. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1977. Nıda, Eugene A. Dilbilim üzerine tartışmalar. çev. Özcan Başkan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. (1879) Nıetszche, F. Tarih üzerine. çev. Nejat Bozkurt. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. Oğulukyan, Georg. Georg Oğlukyan’ın ruznamesi.1806-1810 isyanları. III.Selim, IV. Mustafa, II. Mahmut ve Alemdar. Mustafa Paşa. Tercüme ve Notlar: Hrand D.Andreasyan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. Oktay, Ayla. Okul olgunluğu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. Oktay, Ayla. Orta dereceli okullarda verilen disiplin cezaları üzerinde karşılaştırmalı bir inceleme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. (2026) Orhan, Gülser. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları bibliyografyası (1924-1972). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1974. (1987) Orhan, Sadettin. Felsefe tarihi usulü bir etüd. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1930. (nosu yok) Orhonlu, Cengiz. Osmanlı İmparatorluğu’nda aşiretleri iskan teşebbüsleri (1691-1696). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963. (998) Orhonlu, Cengiz. Osmanlı İmparatorluğu’nda derbend teşkilatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (1029) Orhonlu, Cengiz. Osmanlı İmparatorluğu’nun güney siyaseti. Habeş eyaleti. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1974. (1856) Orhonlu, Cengiz. Osmanlı tarihine ait belgeler: Telhisler(1597-1607). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1511) Osmanlı bilim araştırmaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1995. (3401) Osmanlı-İran-Rus ilişkilerine ait iki kaynak. I. Petros di Sarkis Gilanentz’in kronolojisi. II. Nadir Şah devrine ait bir anonim kronoloji haz. Hrand D.Andreasyan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1974. Osmanlı-Türk diplomatiği semineri, 30-31 Mayıs 1994: bildiriler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1995. Ostrorog, C. Leon. Ankara reformu. çev. Y. Ziya Kavakçı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (1729) Ozansoy, Esin. Anthologia palatina. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1995. (3396) Ötüken, A. Cahit. Bibliyotek bilgisi ve bibliyorafi. İstanbul: İ. Ü Edebiyat Fakültesi, 1940. Ötüken, A. Cahit. Üniversite yayınları bibliyografisi 1933-1940. İstanbul Üniversitesi’nce bastırılan eserleri ve tedris heyetince bastırılmış eserlerden ancak bulunanları ihtiva eder. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1941 (Nosu yok) Özbaydar, Belma. Vücut imajı ve içedönüklük-dışadönüklük. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (1225) Özbaydar, Sabri. Eşikaltı tenbihlere reaksiyon ve şahsiyet faktörleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1964. (1079) Özbaydar, Sabri. Eşikaltı uyarımlar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1964. (1079) Özbaydar, Sabri. Eşikaltı uyarımları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. (1079) Özcan, A.O. Ülkemiz için isabetli olabilecek bir mesleğe yöneltme denemesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. (3251) Özdem, Ragıp. Tarihsel bakımdan öztürkçe ve yabancı sözlerin fonetik ayraçları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1937-38. (113) Özdem, Ragıp. Terimler meselesi münasebetiyle dilimizin ıslahı üzerine muhtıra. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1941. (138) Özgüç, Nazmiye. Beşeri coğrafya’da veri toplama ve değerlendirme yöntemleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1994. (Coğ. Enst. No: 105) Özgüç, Nazmiye. Beşeri coğrafyada veri toplama ve değerlendirme yöntemleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (Coğ. Enst. No: 105) Özgüç, Nazmiye. Beşeri coğrafyada veri toplama ve değerlendirme yöntemleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (Coğ. Enst. No: 105) Özgüç, Nazmiye. Turizm coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (3203) Özkan, Mustafa. Cinani. Cilaü’l-kulub. (Giriş-Metin-İnceleme-Sözlük).   İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1990. Özonsay, Esin. Anthologia palatina. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1995. (3396) Özsait, Mehmet. Hellenistik ve Roma devrinde Pisidya tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. Özsait, Mehmet. İlkçağ tarihinde Pisidya. Başlangıçtan Büyük İskender devrinin sonuna kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1980. (2710) Pavlov, I. Şartlı refleksler ve sinir bozuklukları. çev. Nezahat Arkun. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (1230) Pavlov, I. Şartlı refleksler ve sinir bozuklukları. çev. Nezahat Arkun. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1975. (2034) Pedagoji Enstitüsü psikoloji ve pedagoji çalışmaları. Studies in psychology and pedagogy from the Insttitute of Pedagogy University of Istanbul. 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1940. Pedagoji Enstitüsü psikoloji ve pedagoji çalışmaları. Studies in psychology and pedagogy from the Insttitute of Pedagogy University of Istanbul. 2.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. Pekman, Adnan. Eskiçağda bazı Anadolu şehirlerinin tanrı ve kahraman ktitesleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1597) Penahi. Hurufi edebiyatı örnekleri II. Mesnevi-i Penahi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. Perek, F. Zeki. Eskiçağda dilbilgisi araştırmaları. (Gramerin doğuşu). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1961. (Nosu yok) Perek, F. Zeki. İzahlı Latince-Türkçe sözlük. Bölüm I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. (507) Perek, F. Zeki. İzahlı Latince-Türkçe sözlük. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. (305) Perek, F. Zeki. Tercümeli Latince grameri I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1948. (331) Perek, F. Zeki. Tercümeli Latince grameri II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1947-48. (381) Perek, F. Zeki. Tercümeli Latince grameri III. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1947-48. (331,381,493) Perek, F. Zeki. Tercümeli Latince grameri. Bölüm I-II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. (331) Perek, F. Zeki. Tercümeli Latince grameri. Türkçeye göre bazı değişiklikler ve eklemeler yapılarak F. Ritehie’nin first steps in L adlı eserinden alınmıştır. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1964. (331) Perin, Cevdet. Çağdaş Fransız edebiyatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1957. (703) Perin, Cevdet. Fransız Edebiyatı tarihi. Cilt I. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1948. (294) Perin, Cevdet. Fransız Edebiyatı tarihi. Cilt I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. (Nosu yok) Perin, Cevdet. Fransız edebiyatı’na toplu bir bakış. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1943. (218) Perin, Cevdet. Fransız edebiyatı’nda komedi ve Moliere Cilt I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1944. (249) Perin, Cevdet. Tanzimat edebiyatında Fransız tesiri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. (295) Pertev Naili. Köroğlu destanı. Türk halk hikayelerine ve saz şairlerine ait metinler ve tetkikler 6. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1931. Peters, W. Ergenlik ve delikanlılık çağı. İnsan ruhunun tekamülüne ait bir fasıl. çev. Mümtaz Turhan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1944. (224) Pıaget, Jean. Çocukta dil ve düşünme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938. (2) Pıaget, Jean. Çocukta hüküm ve muhakeme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1939. (5) Psikoloji açısından dört inceleme. çev. ve der. Selmin Evrim. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1501) Psikolojide yeni çalışmalar.(XVIIII. Milletlerarası Psikoloji Kongresi. Moskova . 1966.) haz. N. Artun. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (1418) Psikolojide yeni çalışmalar.(XVIIII. Milletlerarası Psikoloji Kongresi. Moskova. 1966.) 2.bs. haz. N. Artun. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. Razon, Norma. Çalışan anne ve çocuk. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. Razon, Norma. Özel bir okuma bozukluğu (disleksi) okumayan çocuklarda disleksi belirtilerinin araştırılması. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. (2031) Refi’i. Hurufi edebiyatı örnekleri I. Gencname-i refi’i. Haz. İ. Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. Refik, Ahmet. Anadolu’da Türk aşiretleri.(966-1200). İstanbul: İ.Ü  Edebiyat  Fakültesi, 1930. Refik, Ahmet. Osmanlı devrinde Türkiye madenleri. (967-1200-) İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1931. Reichenbach, Hans. Lojistik. çev. H. Vehbi Eralp. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1939. (101) Reymond, Arnold. Lojistik prensipleri ve muassır tenkit. çev. H. Ziya Ülken. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1942. (9) Rıtter, Joahim. Varoluş felsefesi üzerine. Zum problem der existtenphilosophie. çev. H. Batuhan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. Ribot, Theodule. Hissiyat ruhiyatı. Çev. M. Şekip Tunç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1927. (Nosu yok) Rothacker, Erich. Tarihte gelişme ve krizler. çev. H. Batuhan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. (Nosu yok) Rumpf, Andreas. Yunan ve Roma sanatı. çev. Jale İnan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. (419) San, Aysel. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları bibliyografyası 1973-1978. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2591) Sandström, C. I. Çocuk ve gençlik psikolojisi. 2.bs. çev. R. Şemin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. Sandström, C. I. Çocuk ve gençlik psikolojisi. çev. R. Şemin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. (1614) Saran, Nephan. İstanbul şehrinde polisle ilgisi olan onsekiz yaşından küçük çocukların sosyo-kültürel özellikleri hakkında bir araştırma. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. (1362) Saran, Nephan. İstatisk el kitabı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. (1630) Saran, Nephan. Köylerimiz. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi,1984. (3222) Saray, Mehmet. Afganistan ve Türkler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1987. (3416) Saray, Mehmet. İstanbul Üniversitesi tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1996. (3402) Saray, Mehmet. Rus işgali devrinde Osmanlı devleti ile Türkistan Hanlıkları arasındaki siyasi münasebetler (1775-1875). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1990. (3250) Scheler, Max. İnsan ve kainattaki yeri. çev. T. Mengüşoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1947. (342) Schiller, J. C. Frieddrich Schiller’den seçme şiirler ve tefsirleri. Frieddrich Schiller’in 200. doğum yıldönümü için (1759-1805) çev. B. Batıman. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1959. Selaniki Mustafa Efendi. Tarih-i Selâniki (1003-1008/1595-1600) haz. M. İpşirli. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1989. Sergün, Ümit. Beşeri coğrafya açısından bir araştırma Uluova. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1975. (2029) Sergün, Ümit. Kocaeli yarımadasında kırsal yerleşme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. (3370) Sezer, Baykan. Asya tarihinde su boyu ovaları ve bozkır uygarlıkları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2570) Sezer, Baykan. Batı dünya egemenliği ve endüstri devrimi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1997. (3407) Sezer, Baykan. Doğu-Batı ilişkileri açısından Batı tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1990. (3580) Sezer, Baykan. Sosyolojinin ana başlıkları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. (3217) Sezer, Baykan. Toplum farklılaşmaları ve din olayı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1981. (2797) Shakespeare, W. Antonius ve Kleopatra. haz.. H.Edip Adıvar. Mina Urgan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. (412) Shakespeare, W. Coriolanus. haz. H..Edip Adıvar. Vahit Turhan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1941. Shakespeare, W. Hamlet. Danimarka prensi. haz. H.Edip Adıvar. Vahit Turhan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1941. (155) Shakespeare, W. Nasıl hoşunuza giderse. haz. H.Edip Adıvar. Vahit Turhan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1943. (216) Shakespeare, W. Othello. çev. Vahit Turhan. A. Turhan Oflazoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965. (1134) Sılberschmıdt, Max-Köprülüzade Ahmet Cemal. Venedik menbalarına nazaran Türk imparatorluğunun zuhuru zamanında şark meselesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1930. (Nosu yok) Sinan Yusuf Paşa. Maarifname-i Sinan Paşa. yay. İ. H. Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1961. (865) Sözer, Emel. Çağdaş Almanca’da koşul ilişkileri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. (3120) Sözer, Önay. Edmund Husserl’in fenomenolojisi ve nesneler’in varlığı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. (2240) Strabon. Coğrafya (Geographika). Kitap 12-Bölüm 1-2-3. çev. Adnan Pekman. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (1437) Strabon. Coğrafya (Geographika). Kitap 12-Bölüm 4-8. çev. Adnan Pekman. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (1715) Strabon. Coğrafya (Geographika). Kitap 14-Bölüm 1. çev. Adnan Pekman. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1975. (2086) Strabon. Coğrafya, Anadolu (Kitap XII-XIII-XIV) çev. Adnan Pekman. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1987. Sungur, K. Ata. Burdur, Acıgöl depresyonları ve Tefenni ovasının fiziki coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (Coğ. Enst. No: 95) Sungur, K. Ata. Coğrafyada istatistik metodları. I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (Coğ. Enst. No: 109) Sungur, K. Ata. Kayalar ve ayrışma. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (Coğ. Enst. No: 114) as-Suyuti, Abdurrahman b. Abi Bakr. Al-İktirah fi ilm usul An-nahv. haz. Ahmet Subhi Furat. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1975-1978. al-Şayh Abu Muhammed Ruzbihan al Baklî al-Şirazi. Kitab maşrab al- arvah. yay. Nazif Hoca. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1974. Şemdanizade Fındıklılı Süleyman Efendi. Mürit-i Tevarih. Cilt.II. B yay. M. Aktepe. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1980. (2732) Şemdanizade Fındıklılı Süleyman Efendi. Mürit-i Tevarih. Cilt.II. yay. M. Aktepe.İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (2366) Şemin, Refia. Çocukta ahlaki davranış ve ahlaki hüküm. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. (606) Şemin, Refia. Çocukta ahlaki davranış ve ahlaki yargı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2594) Şemin, Refia. Eğitim ve öğretim problemlerimiz. Tarihimiz boyunca eğitim ve öğretimimize bir bakış. İstanbul: İ. Ü Edebiyat Fakültesi, 1973. Şemin, Refia. Gençlerimizin psiko-pedagojik problemleri. Kalkınmamıza engel olan başlıca sebepler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. Şemin, Refia. Gençlik psikolojisi.İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1980. (2677) Şemin, Refia. Gençlik psikolojisi.İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. Şemin, Refia. Karekter formasyonu. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (1324) Şemin, Refia. Karekter formasyonu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. (1324) Şemin, Refia. Okulda başarısızlık. Sosyo-kültürel açıdan şanssız çocuklar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1975. (2035) Şemin, Refia. Ordu alfa testleri. Army alpha tests. Alfa testlerinin Türkçeye adaptasyonu, çevrilmesi ve üniversite, yüksek mühendis okulu ve bazı liselere tatbiki. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1943. (209) Şemin, Refia. Wechsler zeka ölçeğinin İstanbul çocuklarına uygulanması. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (2528) Şemin, Refia. Zekanın değerlendirilmesi. Binet Stanford testlerinin İstanbul çocuklarına standardizasyonu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. (774) Şemin, Refia. Zekanın değerlendirilmesi. Binet Stanford testlerinin İstanbul çocuklarına standartlanması. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (774) Şenberk, Sabahat. Vergilius’un ekloglarında İnsan ve mücadelesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (3266) Şeşen, Ramazan. Elbark el şami. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. Şeşen, Ramazan. Selahaddin devrinde Eyyubiler devleti.(Hicri 569-589/miladi 1174-1193). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. Şeyh Abdurrahim Karahisari. Tercüme-i Kaside-i Bürde. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. .Edebiyat Fakültesi, 1986. Tabiatname (ve Aydınoğulları). yay. İ. H. Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1960. (857) Tanoğlu, Ali-Sırrı Erinç-E. Tümertekin. Türkiye atlası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1961. Tanoğlu, Ali. Beşeri coğrafya. Nüfus ve yerleşme. 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1966. (Coğ. Enst. No: 45) Tanoğlu, Ali. İktisadi coğrafya I. Enerji kaynakları (taşkömür, beyaz kömür, petrol). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1940. (Coğ. Enst. No: 6) Tanoğlu, Ali. İktisadi coğrafya I. Enerji kaynakları. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1950. (Coğ. Enst. No: 6) Tanoğlu, Ali. İktisadi coğrafya I. Enerji kaynakları. 3.bs. İstanbul: İ.Ü Edebiyat  Fakültesi, 1958. (Coğ. Enst. No: 6) Tanoğlu, Ali. İktisadi coğrafya I. Enerji kaynakları. 4.bs.  İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1971. (Coğ. Enst. No: 6) Tanoğlu, Ali. Ziraat hayatı cilt I.  Ziraat tarihine bir bakış ve orta iklim memleketlerinde ziraat. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1968. (Coğ. Enst. No: 8) Tanoğlu, Ali. Ziraat hayatı  I. Orta iklim memleketlerinde ziraat. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1942. (Coğ. Enst. No:8) Tanpınar, A. Hamdi. XIX. Asır Türk edebiyatı tarihi. 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1942. (386) Tanpınar, A. Hamdi. XIX. Asır Türk edebiyatı tarihi. 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1956. (386) Tanyol, Cahit. Örf ve adetler sosyolojisi bakımından  sanat ve ahlak. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1954. (577) Tanyol, Cahit. Sosyal ahlak. Laik ahlaka giriş I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1960. (848) Tapan, Nilüfer.  Şara Sayın yönetiminde  çağdaş  Avusturya öyküleri (milo-dor-komşular). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1984. Tarhan, Taner. The old city of Van and and fortress Turkey. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1986. Tarihi eserlerden seçilmiş  eski  metinler için sözlük. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1971. Tarihi eserlerden seçilmiş eski  metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1964. Tarihi eserlerden seçilmiş eski  metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. Tarihi Türkiye Türçesi araştırmaları II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1974. Tarlan, A. Nihat.  Ali Şir Nevayi (Ali Şir Nevayi’nin  500. doğum yılı nedeniyle üniversite  konferans  salonunda irad olunan). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1942. (Nosu yok) Tarlan, A. Nihat. Divan edebiyatında muamma. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1936. (Nosu yok) Tarlan, A. Nihat. Divan edebiyatında tevhidler. Fasikül I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1936. Tarlan, A. Nihat. Divan edebiyatında tevhidler. Fasikül II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1936. Tarlan, A. Nihat. Divan edebiyatında tevhidler.  Fasikül III. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1936. Tarlan, A. Nihat. Divan edebiyatında tevhidlerFasikül IV. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1936. Tarlan, A. Nihat.  Fuzuli divanı. Gazel, Musammat, mukatta, ve rubai kısmı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1950. (455) Tarlan, A. Nihat. Hayali Bey divanı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1945. (3) Tarlan, A. Nihat. Metin tamiri. Seminer çalışmaları I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1937. (Nosu yok) Tarlan, A. Nihat. Şeyhi (Germiyanlı) divanını tetkik .İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1964. (1070) Tarlan, A. Nihat. Şiir mecmualarında XVI ve XVII asır divan  şiiri. Seri I  fasikül IV. Revani, Hayreti, Haveri, Ahi, Peyami, Sani. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1948-49. (356) Tarlan, A. Nihat.  Şiir Mecmualarında XVI ve XVII asır divan şiiri. Seri I fasikül I. Rahmi ve Fevri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1948-49. (356) Tarlan, A. Nihat. Şiir mecmualarında XVI ve XVII asır divan şiiri. Seri I fasikül II. Ubeydi, Aşki, Şem’i, Işreti. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1948-49. (356) Tarlan, A. Nihat. Şiir mecmualarında XVI ve XVII asır divan  şiiri. Seri I fasikül III. Ulvi, Me’ani, Nihani, Feyzi, Katibi. İstanbul: İ.Ü.  Edebiyat  Fakültesi, 1948-49. Tarlan, A. Nihat. Zati Divanı. Edisyon kritik ve transkripsiyon. Gazeller kısmı. 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1968. (1216) Tarlan, A. Nihat. Zati divanı. Edisyon kritik ve transkripsiyon. Gazeller kısmı. 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1970. (1216) Taşlıkoğlu, Zafer. Anadoluda Apollon kültürü ile ilgili kaynaklar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1963. (995) Taşlıkoğlu, Zafer. Arkaik çağ Yunan şiiri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1966. (1171) Taşlıkoğlu, Zafer. Eski Yununcada ileri adımlar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1948. (362) Taşlıkoğlu, Zafer. Grekçe gramer ve syntaks I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1968. (1344) Taşlıkoğlu, Zafer. Grekçe gramer ve syntaks II. Atatürk’ün doğumunun 100. yıl münasebetiyle.  İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1981. (2880) Taşlıkoğlu, Zafer. Trakya’da epigrafya araştırmaları. Cilt II. (Biga Yarımadasında bulunan kitabelerle birlikte). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1971. (1654) Taşlıkoğlu, Zafer. Trakya’da epigrafya araştırmaları.  Recherhes epigraphigues en thrace et een chersone. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1961. (886) Tekindağ, M. C. Şehabettin.  Berkük devrinde  Memluk Sultanlığı-XIV. yüzyıl Mısır tarihine dair araştırmalar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1961. (887) Tenginşek, Y. Kemal. Türk inkılabı dersleri. Ekonomik değişmeler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1935. Terman- kollektik zeka testi. Adabte Eden. Refia Şemin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1962. (942) Tevfik, Rıza. Abdülhak Hamid ve mülahazat-ı felsefesiyesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1984. Tieghem, Paul Van. Mukayeseli edebiyat. Çev. Y. Şerif Kılıçel. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1943. (11) Timurtaş, Faruk K.  Eski Türkiye Türkçesi  XV. yüzyıl. Gramer-metin-sözlük. Atatürk’ün doğumunun 100. yıl münasebetiyle.  İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1977. (2157) Timurtaş, Faruk K. Osmanlıca I. Eski yazı-gramer-metin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1962. Timurtaş, Faruk K. Şeyhi’nin harnamesi. Atatürk’ün doğumunun 100. yıl münasebetiyle. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1981. Timurtaş, Faruk K. Şeyhi’nin harnamesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1971. (1629) Timurtaş, Faruk K. Şeyhi’nin Hüsrev ü Şirin’i. İnceleme- metin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1963. (1025) Timurtaş, Faruk K. Şeyhi’nin Hüsrev ü Şirin’i. İnceleme- metin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1980. (2670) Timurtaş, Faruk K. Şeyhi. Hayatı ve eserleri. Eserlerinden seçmeler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1968. (1363) Timurtaş, Faruk K. Tarihi Türkiye Türkçesi  araştırmaları III. Osmanlı Türkçesi grameri. Eski yazı ve imla -Arapça-Farsça- Eski Anadolu Türkçesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1979. (2558) Timurtaş, Faruk K.  Yeni Osmanlıca metinleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1972. (1809) Togan, Zeki Velidi. 1951’de İstanbul’da toplanan Milletlerarası XXII. Müşterikler Kongresi ve ona ait intibalar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1953. (Nosu yok) Togan, Zeki Velidi.  Horezm kültür vesikaları. Kısım I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1951. (498) Togan, Zeki Velidi.  On the miniatures in İstanbul libraries. çev. Sencer Tonguç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1963. (1034) Togan, Zeki Velidi. Tarihte usül. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1950. (449) Togan, Zeki Velidi. Tarihte usül. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1969. (449) Togan, Zeki Velidi. Umumi Türk tarihine giriş. Cilt I. En eski devirlerden 16. asıra kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1970. (1534) Toğrol, B. E. Toğrol.  İstatistik metodları. 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1961. Toğrol, B. E. Toğrol.  İstatistik metodları. 2.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1961. (931) Toğrol, B. N. Arkun. S. Özbaydar. Tecrübi psikoloji çalışmaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1974. Toğrol, B. Duyusal anlam sistemleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1967. (1220) Toğrol, B. Korelasyon metodları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1966. (1164) Toğrol, B. Psikoloji Bölümü ve Tecrübi Psikoloji Enstitüsü çalışmaları bibliyografyası.Tecrübi psikoloji çalışmalarına ilavedir. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1972. (1785) Toğrol, B. Psikolojide deneylerin düzenlenmesi ve analiz metodları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1964. (1060) Tolun-Denker, Bedriye. Balıkesir ovasında yerleşme ve iktisadi faaliyetler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1970. (Coğ. Enst. No: 59) Tolun-Denker, Bedriye.  Şehir içi arazi kullanılışı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1976. (Coğ. Enst. No: 83) Tolun-Denker, Bedriye.  Yerleşme coğrafyası. Kır yerleşmeleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1977. (Coğ. Enst. No: 93) Tonguç, Sencer. Amerikan İngilizcesi. Kültürel ve tarihi zeminine bir bakış. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1965. (1138) Tonguç, Sencer. Epikten romansa. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1988. (3533) Tuğ, Salih. (Telif-tahkik-tercüme). Zuheyr’ubun harb ve kitab’ul-ilm adlı eseri (h.60-234-/m.776-849). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1984. Tukin, Cemal. Osmanlı İmpaatorluğu devrinde boğazlar meselesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1947. (314) Tulum, Mertol-Kazım Yetiş. Temel Türkçe sözlük.  Kamus-i Türk-i. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1985. Tulunay, Elif Tül. Theseus ve Kentauromakhi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1986. Tuna, Korkut. Batılı bilginin eleştirisi üzerine. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1993. (3747) Tuna, Korkut. Şehirlerin ortaya çıkış ve yaygınlaşması üzerine sosyolojik bir deneme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1987. (3232) Tuna, Korkut. Yurt dışına işçi gönderme olayının sosyolojik eleştirisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1981. (2869) Tunalı, İsmail. B. Croce estetik’ine giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1973. Tunalı, İsmail. Grek estetik’i. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1976. Tunalı, İsmail. Sanat ontolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1965. (1153) Tunalı, İsmail. Sanat ontolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1971. (1515) Tuncel, Metin. Sermet Erer. Ümit Sergün. Kemal Göçmen. 24 Kasım Çaldıran-Muradiye depremi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1978. (2468) Tunç, M. Şekip-Th. Ribot. Yaratıcı muhayyele hakkında bir kalem tecrübesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1932. (Nosu yok) Tunç, M. Şekip. Terakki fikri menşei ve tekamülü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1928. (Nosu yok) Tunç, M.Şekip-Th. Ribot. Yaratıcı muhayyele hakkında bir kalem tecrübesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1932. (Nosu yok) Tunç, M.Şekip. Psikoloji dersleri. “Terbiye bakımandan” İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1950. (370) Tunç, M.Şekip. Psikolojiye giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1949. (424) Tunçdilek, Necdet. E. Tümertekin. Türkiye nüfusu. The population of Turkey.İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1959. Tunçdilek, Necdet. Bozaniç köyü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1964. (Coğ. Enst. No: 38) Tunçdilek, Necdet. Bölgesel coğrafyanın prensipleri. Tabii bölgeler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1973. Tunçdilek, Necdet. Güneybatı Asya (fiziki ortam). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1971. (Coğ. Enst.No: 65) Tunçdilek, Necdet. Güneybatı Asya. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1962. (Coğ. Enst. No: 34) Tunçdilek, Necdet. Sıcak kuşak. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat  Fakültesi, 1975. (Coğ. Enst. No: 77) Tunçdilek, Necdet. Türkiye eğitim haritası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (Coğ. Enst. No: 56) Tunçdilek, Necdet. Türkiye iskân coğrafyası. Kır iskânı. 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (Coğ. Enst. No: 49) Tunçdilek, Necdet. Türkiye’nin kır potansiyeli ve sorunları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. Turhan, Mümtaz. Kültür değişmeleri. Sosyal psikoloji bakımından bir tetkik. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1951. (479) Turhan, Mümtaz. Kültür değişmeleri. Sosyal psikoloji bakımından bir tetkik. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1959. (248) Turhan, Mümtaz. Yüz ifadelerinin tefsiri hakkında tecrübî bir tetkik.  İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1941. Turhan, Vahit. Chavcer: Devri, hayatı, eserleri ve Cantenbury masallarından seçme tercümeler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. (387) Turhan, Vahit. İngiliz edebiyatına toplu bir bakış. 1. Kısım. Başlangıçtan XVII. asrın sonuna kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. (510) Tümertekin, Erol. Ağır demir sanayii ve Türkiye’deki durum. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. (Coğ. Enst. No: 16) Tümertekin, Erol. Amerika Birleşik Devletleri coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (Coğ. Enst. No: 46) Tümertekin, Erol. Anglo-Amerika. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. (Coğ. Enst. No: 61) Tümertekin, Erol. Beşeri coğrafya: Giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1994. Tümertekin, Erol. Beşeri coğrafyaya giriş. 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1962. (Coğ. Enst. No: 33) Tümertekin, Erol. Beşeri coğrafyaya giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (Coğ. Enst. No: 100) Tümertekin, Erol. Çağdaş coğrafi düşüncenin oluşumu ve Paul Vidals de la Blache. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1990. Tümertekin, Erol. Ekonomik coğrafya. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (2926) Tümertekin, Erol. Ekonomik coğrafya. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. (2926) Tümertekin, Erol. İktisadi coğrafya. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (Coğ. Enst. No: 67) Tümertekin, Erol. İktisadi coğrafya. Kurak bölgelerde ziraat. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1957. (Coğ. Enst. No: 96) Tümertekin, Erol. İstanbul sanayiinde kuruluş yeri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (Coğ. Enst. No: 71) Tümertekin, Erol. İstanbul’da bir sanayi bölgesi: Bomonti. Bir tatbiki coğrafya çalışması. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967. (Coğ. Enst. No: 48) Tümertekin, Erol. İstanbul’da nüfus dağılışı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. Tümertekin, Erol. Necdet Tunçdilek. Türkiye nüfus haritası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963. Tümertekin, Erol. Sanayi coğrafyası. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. (Coğ. Enst. No: 22) Tümertekin, Erol. Sanayi coğrafyası. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (Coğ. Enst. No: 22) Tümertekin, Erol. Sanayi coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. (Coğ. Enst. No: 22) Tümertekin, Erol. Türkiye’de iç göçler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. (Coğ. Enst. No: 54) Tümertekin, Erol. Türkiye’de şehirleşme ve şehirsel fonksiyonlar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. (Coğ. Enst. No: 72) Tümertekin, Erol. Türkiye’deki şehirlerin fonksiyonel sınıflandırılması. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965.(Coğ. Enst. No: 43) Tümertekin, Erol. Ulaşım coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1977. (Coğ. Enst. No: 85) Tümertekin, Erol. Ulaşım coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (Coğ. Enst. No: 85) Türk halk edebiyatı ansiklopedisi. Ortaçağ ve yeniçağ Türklerinin halk kültürü üzerine coğrafya, etnografya, etnoloji, tarih ve edebiyat lugati. sayı 1. Çıkaran. M.Fuat Köprülü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1953. Türk-Macar kültür münasebetleri ışığında II.Rakaczi Ferenc ve Macar mültecileri sempozyumu. <31 Mayıs-3 Haziran 1976>İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. Yıldönümü dolayısiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsünce düzenlenen I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi. 15-20.10 1973, İstanbul: <Bildiri özetleri> İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. yıldönümü dolayısiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsünce düzenlenen I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi. 15-20.10 1973, İstanbul: < Açılış töreni> İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. yıldönümü dolayısiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsünce düzenlenen I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi. 15-20.10 1973, İstanbul: < Program> İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. Türkiye’de kütüphanecilik alanında bilgisayar uygulamaları I. sempozyumu. İstanbul 7-9 Mayıs 1984. Sonuç raporu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. Uçarol, Rifat. 1878 Kıbrıs sorunu ve Osmanlı-İngiliz anlaşması (Ada’nın İngiltere’ye devri). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. (2434) Uçman, A. Rıza Tevfik, Abdülhak Hamid ve mülahazat-ı felsefiyesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. (3204) Uğurel (Şemin), Refia. Ruh sağlığı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1977. Uluğ, Mücella Ormanlıoğlu. Geniş kapsamlı başarı testi Wrat’ın tanıtımı ve disleksi tanısındaki yeri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. (3207) Uluğ, Mücella Ormanlıoğlu. Serebral paysi, akiz (sonradan kazanılmış) ve konjenital beyin hasarlı çocuklarda görsel motor sendromu kapsayan idrak yetersizliklerinin ölçümü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. (3308) Ural, Şafak. Pozitif bilimde basitlik ilkesinin belirlenmesi yolunda bir deneme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1981. (2866) Ural, Şafak. Pozitivist felsefe, bilimde ve felsefede doğrulama. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. Ural, Şafak. Temel mantık. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. Urgan, Mina. Elizabeth devri tiyatrosunda soytarılar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. (420) Urgan, Mina. Shakespeare I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. (869) Urgan, Mina. Shakespeare I. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. (869) Urgan, Mina. Shakespeare II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1970. (1512) Uygur, Nermi. Dil yönünden fizik felsefesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. (2607) Uygur, Nermi. Dilin gücü. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. Uygur, Nermi. Edmund Husseri’de başkasının ben’i sorunu. Transzendantal fenomenologi ile transzendental felsefenin özüne giriş. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. Uygur, Nermi. Edmund Husseri’de başkasının ben’i sorunu. Transzendantal fenomenologi ile transzendental felsefenin özüne giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. (791) Uygur, Nermi. Felsefenin çağrısı. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. Uygur, Nermi. Felsefenin çağrısı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1962. (964) Uygur, Nermi. İnsan açısından edebiyat. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1985. Uygur, Nermi. İnsan açısından edebiyat. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (1468) Uygur, Nermi. Kuram-eylem bağlamı: Çözümleyici bir felsefe denemesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1975. (1993) Uygur, Nermi. Kültür kuramı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. Uygur, Nermi. Yaşama felsefesi. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. Ülken, Hilmi Ziya. Ahlak. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. (310) Ülken, Hilmi Ziya. Dinî sosyoloji. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1943. (204) Ülken, Hilmi Ziya. İctimaî doktrinler tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1941. (Nosu yok) Ülken, Hilmi Ziya. İslâm düşüncesi. 1.c. İslâm düşüncesine giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1954. Ülken, Hilmi Ziya. İslâm düşüncesi. 2.c. İslâm felsefesi tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1957. (Nosu yok) Ülken, Hilmi Ziya. İslâm düşüncesi. Türk tefekkürü tarihi araştırmalarına giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. (286) Ülken, Hilmi Ziya. Mantık tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1942. (175) Ülken, Hilmi Ziya. Millet ve tarih şuuru. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1948. (365) Ülken, Hilmi Ziya. Sosyoloji rehberi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1955. (628) Ülken, Hilmi Ziya. Sosyolojiya giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1947. (341) Ülken, Hilmi Ziya. Veraset ve cemiyet. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1957. (709) Ünsal, Pınar. Ergonomi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1998. (3411) Ünver, Süheyl. Fatih Sultan Mehmed’in ölümü ve hadiseleri üzerine bir vesika. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1952. (530) Vardar, Berke. Etude lexicologique d’un champ notionnel. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (1455) Vardar, Berke. Structure fundamentale du vocabulaire sociel et politique en France, de 1815 a 1830. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. (1756) Vardar, Berke. Une introduction a la phonologie. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1975. (1996) Vardar, Berke. Une introduction a la phonologie. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984. Vasfî. Divan. Tenkidli basım. haz. Mehmet Çavuşoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1980. (2709) Vasiliev, A.A. Bizans İmparatorluğu tarihi. 1. c. çev. Arif Müfit Mansel. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1943. (10) Vergilius, Maro Publius. Aeneas I. çev. Oktay Akşit. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965. (1143) Vergilius, Maro Publius. Aeneas II. çev. Oktay Akşit. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. (1299) Vergilius, Maro Publius. Aeneas III. çev. Oktay Akşit. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1971. (1710) Vogt, Joseph. Eskiçağ tarihine dair iki konferans. İmparator Konstantin ve Hristiyanlık. çev. Ufuk Esin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1961. (889) Vorlender, Karl. Felsefe tarihi. 1.c. Medeniyet-i kadime ve kurun-ı vustada felsefe. çev. Sadettin Orhan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1928. (Nosu yok) Vorlender, Karl. Felsefe tarihi. 1.c. Medeniyet-i kadime ve kurun-ı vustada felsefe. çev. Sadettin Orhan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1928. (Nosu yok) Vorlender, Karl. Felsefe tarihi. 2.c. Yeni zamanda Kant’a kadar felsefe. çev. Sadettin Orhan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1928. Weber, Alfred. Felsefe tarihi. çev. Vehbi Eralp. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938. (3) Weber, Alfred. Felsefe tarihi. çev. Vehbi Eralp. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1949. (411) Wein, Hermann. Tarih, insan ve dil felsefesi üzerine altı konferans. çev. İsmail Tunalı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1959. (831) Wellhausen, Julius. İslâmın en eski tarihine giriş. çev. Fikret Işıltan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1960. (844) Werkmeister, W.H. Bir değer teorisinin ana çizgileri. Altı konferans. çev. Turan Oflazoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1959. Wolfflin, Heinrich. Sanat tarihinin temel kavramları. çev. Hayrullah Örs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973. (1784) Worringer, Wilheim. Soyutlama ve einfühlung. Üslup psikolojisi üzerine bir araştırma. çev. İsmail Tunalı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963. (1027) Yahya Bey. Divan. haz. Mehmet Çavuşoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1977. Yahya Bey. Yusuf ve Zeliha. Tenkidli basım. haz. Mehmet Çavuşoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979. Yakıt, İsmail. İhvan-ı sefa felsefesinde bilgi problemi. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1992. (2699) Yalçınlar, İsmail. Güney Türkiye’de alt paleozoik tabakaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1964. (Coğ. Enst. No: 39) Yalçınlar, İsmail. Manyas havzasının morfolojik etüdü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1946. (Coğ. Enst. No: 9) Yalçınlar, İsmail. Note preliminare sur les schistes a graptolithes du silurien de feke au nod d’Adana, Turqie. Adana kuzeyinde feke graptolitli silur sistleri hakkında ilk not. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1955. (Coğ. Enst. No: 18) Yalçınlar, İsmail. Orta Anadolu’da bulunan kabrien ve silur arazilerine dair. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. (787) Yalçınlar, İsmail. Struktüral morfoloji. 1.c. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. (Coğ. Enst. No: 29) Yalçınlar, İsmail. Struktüral morfoloji. 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958. (Coğ. Enst. No: 29) Yalçınlar, İsmail. Struktüral morfoloji. 2.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1961. (Coğ. Enst. No: 29) Yalçınlar, İsmail. Struktüral morfoloji. 2.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (Coğ. Enst. No: 29) Yalçınlar, İsmail. Türkiye iktisadî haritası: 1:800.000. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1955. Yalçınlar, İsmail. Türkiye jeolojisine giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. Yalçınlar, İsmail. Türkiye’de neojen ve kuaterner omurgalı araziler ve jeomorfolojik karakterleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1983. (2741) Yalçınlar, İsmail. Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde bulunan silüriene ait graptotitli seri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963. (Coğ. Enst. No: 36) Yaltkaya, Şerafettin. Molla Lütfi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938. (4) Yavuzer, Haluk. Çocuk psikolojisi I. Doğrusal ve toplumsal gelişme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. (2927) Yavuzer, Haluk. Psiko-sosyal açıdan çocuk suçluluğu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. (2798) Yazıcı, Tahsin-Ali Milani. Çağdaş İran edebiyatı nesrinden seçmeler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978. Yazıcı, Tahsin. Nazif Hoca. Farsça tarihî metinlerden seçmeler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968. (Nosu yok) Yelten, M. Şirvanlı Mahmut Kemelliye. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1994. (3255) Yeni Türk edebiyatı antolojisi I.(1839-1865). haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1974. Yeni Türk edebiyatı antolojisi. Ekrem, Hamid, Sezaî ve ara nesil. 4.c. haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Zeynep Kerman. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1974. Yetiş, Kazım. Ölümünün 100. yıldönümü münasebetiyle Namık Kemal’in Türk dili ve edebiyatı üzerine görüşleri ve yazıları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1989. (3546) Yetkin, Şerare. Anadolu’da Türk çini sanatının gelişmesi. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1986. (1631) Yetkin, Şerare. Anadolu’da Türk çini sanatının gelişmesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972. (1631) Yıldız, Hakkı Dursun. İslâmiyet ve Türkler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976. Yınanç, Mükrimin Halil. Türkiye tarihi. Selçuklular devri I. Anadolu’nun fethi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1944. (240) Yonarsoy, Kenan. Cicero’nun felsefi terminolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1982. (2865) Yonarsoy, Kenan. Grek edebiyatı tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1991. (3581) Yontar, Aysel. Kütüphaneler için maliyet hesaplamasına giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1990. Yusuf, Şerif. Muhtasar Fransız edebiyatı tarihi: Rönesans ve XVII. asır. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1930. Yusufî, Meddah. Varaka ve Gülşah. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945. Yücel, Tahsin. L’imaginaire de Bernanos. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969. (1474) Zawodsky, Felix. Hans Erich Kasper. Almanca-Türkçe sözlük. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1955. Zazzo, Rene. Tam psikoloji ve farklar psikolojisine dair dört konferans. çev. Selmin Evrim, Yani Anastasiadis. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1966. (1215) Zemahşeri, Mahmud. Muqaddimat al-Adab. Harezmce tercümeli. yay. Zeki Velidi Togan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1951. (489)
 
  Kafesoğlu,İbrahim-Saray Mehmet. Cumhuriyetin 75. Yılında Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihi Temeller,  (Genişletilmiş yeni baskı) İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul 1999. (3414) Eruz Sakine.   Çeviride ve Çeviri Eğitiminde  Koşut   Metinler. AB Ofset İstanbul. 2000. (Nosu yok) Erbora AYŞE. Toplum Dışına İtilen Bireyler: Çağdaş Amerikan Romanında Toplum Uyum Sorunu. Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 2000.  (3418) Özaydın Abdülkerim. Sultan Berkyaruk Devri Selçuklu Tarihi (485-498/1092-1104) Çantay Kitabevi İstanbul 2001. (3424) Okan Oya. Batı Düşüncesinde Liberalizm ve Tarihi Koşulları. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ankara 2001 (3422) Günergun Feza. Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998). Ankara 2000. (3421) Yazıcı Mine. Çeviribilime Giriş. Emek Matbaacılık İstanbul 2001. (3423) Behramoğlu Ataol. Rus Edebiyatı Yazıları (XIX. ve XX. Yüzyıllar) İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi İstanbul 2001. (3427) A.Gleyse- A.Hesse Müellifleri, Mütercimi Mehmet İzzet Yayına Hazırlayan Mehmet Kanar.  Terbiye ve Ahlaka Müteallik Tatbikatıylaİçtimaiyat Dersleri İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi İstanbul 1999. (3415) Akkayan Taylan- Kırımlı Yüksel- Polat Tülin. Deprem Yardımlarından Yararlananların Değerlendirme Raporu. Çantay Kitabevi İstanbul 2001. (3425) Akkayan Taylan- Kırımlı Yüksel- Polat Tülin. Beneficiary Assessment Republic of Turkey Emergency Earthquake Recovery Loan. Çantay Kitabevi, İstanbul 2001. (3426) Kırımlı Yüksel. Köyde Sosyal Organizasyon ve Sıhri Hısımlık İlişkileri (Eltiler) İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi,  İstanbul 1998 (3408) Güngördü Mutlu. Marmara Bölgesinin Bitki Coğrafyası İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi İstanbul 1999 (3416) Günergun Feza. Osmanlı Bilimi Araştırmaları II  İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul 1998 (3410) Özkan Mustafa. Faruk Kadri Timurtaş Hayatı- Eserleri- Eserlerinden Seçmeler. Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara, 2000 (3417) Yelten Muhammet. Nev’izade Atayi Sohbetü’l – Ebkar İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi İstanbul 1999. (3412) Ergenç (Aksuna) Hale. Er-geçge Ergenç 0-6 Yaş Görme Engelli Çocuklar Gelişim Envanteri. AB Ofset. İstanbul 2000. (3420) Akyürek Engin. Khalkedon’lu (Kadıköy) Azize Euphemia ve Sultanahmet’teki Kilisesi. İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi. İstanbul 2002. (3428) Prof.Dr. Nihat M. Çetin’e Armağan İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi İstanbul 1999 (Nosu yok) Erginöz (Şahinbaş) Gaye.  Hititlerde Anatomi ve Tıp. Dilek Ofset İstanbul, 1999 (Nosu yok) Erez Selçuk- Saray Mehmet. Uluslar arası Türk- Ermeni İlişkileri Sempozyumu 24-25 Mayıs 2002 Bildiriler. İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü. İstanbul 2001 (Nosu yok)

DERGİLER

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi Anadolu Araştırmaları Dergisi Bağlam Coğrafya Araştırmaları Coğrafya Bölümü Dergisi Dialogues Dergisi Dilbilim Dergisi Felsefe Arkivi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi İngiliz Filolojisi Dergisi İslam Tetkikleri Dergisi Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları Litera Dergisi Pedagoji Dergisi Review Dergisi Sanat Tarihi Yıllığı Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Dergisi Sosyoloji Dergisi Tarih Dergisi Tarih Enstitüsü Dergisi Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
Osmanlı Bilimi Araştırmaları Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi

            Kitap Adları Dizini

  7.-18. Yüzyıllarda Avrupa sanatı, 89. 12 Mayıs 1971 Burdur depremi tatbiki jeomorfolojisi etüdü, 290. 14-17. Yüzyılarda Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan anorganik ilaçlar, 375. XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda zirai ekonominin hukuki ve mali esasları. Cilt I. Kanunlar, 101. XV. ve XVI. asırlarda Edirne ve paşalivası. Vakıflar, mülkler, makataalar, 346. XVI. yüzyılda Mardin sancağı, 359. XVII inci asır saz şairlerinden Pir Sultan Abdal. Türk halk hikayelerine ve saz şairlerine ait metinler ve tetkikler 3, 278. XVII. Asır saz şairlerinden Kayıkçı Mustafa ve Genç Osman hikayesi. Türk halk hikayelerine ve saz şairlerine ait metinler ve tetkikler: 5, 523. XVII. Asrın sonuna kadar Türk saz şairleri. Türk halk hikayelerine ve saz şairlerine ait metinler ve tetkikler: 4, 524. 17.-18. Yüzyıllarda Avrupa sanatı., 90. XVIII. Asır saz şairlerinden Gevheri hayatı eseri. Türk halk hikayelerine ve saz şairlerine ait metinler ve tetkikler: 1, 525. 18. Yüzyıl İngiliz felsefesinde ethik ve estetik değerler arasındaki ilgi sorunu, 55. XIX. Asır saz şairlerinden Erzurumlu Emrah, Türk hikayelerine ve saz şairlerine ait metinler ve tetkikler: 2, 522. XIX. Asır Türk edebiyatı tarihi, 726. XIX. Asır Türk edebiyatı tarihi, 727. 22 mayıs 1971 Bingöl depremi. Tatbiki jeomorfoloji etüdü, 147. 24 Kasım Çaldıran-Muradiye deprem, 802. 28 Mart 1970 Gediz depremi. Tatbiki jeomorfolojik etüd, 293. 1720-1724 Osmanlı İran münasebetleri ve Silahşör Kemani Mustafa Ağa’nın Revan fetihnamesi, 30. 1790 Osmanlı-Rusya ittifakı (Meydana gelişi, tahlili,tatbiki), 129. 1862-1910 yıları arasında Victor Hugo’dan Türkçeye yapılan tercümeler üzerinde bir araştırma, 512. 1878 Kıbrıs sorunu ve Osmanlı-İngiliz anlaşması (Ada’nın İngiltere’ye devri), 851. 1951’de İstanbul’da toplanan Milletlerarası XXII. Müşterikler Kongresi ve ona ait intibalar, 773. A ve B kurları için Fransızca dersleri. Kısım II, 468. A veB kurları için Fransızca dersleri, 469. A. H.Tanpınar’ın şiir dünyası, 478. Abdülhak Hamid ve mülahazat-ı felsefesiyesi, 762. Abdülhak Hamid ve mülahazat-ı felsefiyesi, 852. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. (Gramer, aruz, metinler, sözlük ve bibliyografya), 95. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. Cilt I. Gramer ve metinler, 92. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. Cilt I. Gramer ve metinler, 93. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. Cilt II. Lügatçe ve bibliyografya, 94. Açıklamalı Fransızca-Türkçe jeomorfoloji sözlüğü, 68. Adapazarı ovası ve Sapanca oluğunun alüvyal morfolojisi ve kuatemerdeki jeomorfolojik tekamülü, 134. Adapte aux etudes scientifiques et medicales. Premiere annee, 168. Afganistan ve Türkler, 667. Afrika ülkeler coğrafyası I, 360. Afyonkarahisar bölgesinin jeomorfolojisi, 69. Ağır demir sanayii ve Türkiye’deki durum, 822. Ahlak denen bilmece. Beş konefrans, 388. Ahlak denen bilmece. Beş konuşma, 389. Ahlak öğretileri I, 13. Ahlak öğretileri I, 14. Ahlak öğretileri II, 15. Ahlak öğretileri II, 16. Ahlak, 874. Ahmed-i Dai’nin hayatı ve eserleri, 296. Akarsular ve Göller, 421. Akhisar havzası. Jeomorfolojik ve tatbiki jeomorfolojik etüt, 398. Alfabetik katalog kaideleri, 497. Ali Şir Nevayi (Ali Şir Nevayi’nin  500. doğum yılı nedeniyle Üniversite  konferans  salonunda irad olunan), 736. Almanca fen B ve C kurları için yardımcı metinler, 255. Almanca metinler, 325. Almanca-Türkçe sözlük, 941. Almanca. İktisat B ve C kurları için yardımcı metinler, 39. Almanca: Edebiyat B ve C kurları için yardımcı metinler, 41. Almanca: Tıp, dişçi, eczacı B ve C kurları için yardımcı metinler, 40. Altın Orda Hanlığının kuruluş ve yükseliş devirleri, 472. Amerika Birleşik Devletleri coğrafyası, 823. Amerika’da zenci tiyatrosu, 229. Amerikan ingilizcesi. Kültürel ve tarihi zeminine bir bakış, 789. Anadolu dialetkolojisi üzerine malzeme. Cilt I. Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Isparta, Aydın, İzmir, Burdur, Antalya, Muğla, Denizli, Kütahya vilayetleri ağızları, 172. Anadolu dialetkolojisi üzerine malzeme. Cilt II. Konya, Isparta, Burdur, Kayseri, Çorum, Niğde vilayetleri oyunları, 173. Anadolu illeri ağızlarından derlemeler. Van, Bitlis, Muş, Karaköse, Eskişehir, Bolu ve Zonguldak illeri ağızları, 174. Anadolu Türklerine ait tarihi menbalar I Bezm-ü Rezm, 307. Anadolu’da halk resimleri, 23. Anadolu’da Türk aşiretleri (966-1200), 9. Anadolu’da Türk aşiretleri.(966-1200), 653. Anadolu’da Türk çini sanatının gelişmesi, 931. Anadolu’da Türk çini sanatının gelişmesi, 932. Anadoluda Apollon kültürü ile ilgili kaynaklar, 752. Anglo-Amerika, 824. Ankara reformu, 604. Anksiyete düzeyi ve aile tutumlarının yaratıcı düşünmeye olan etkileri, 217. Anlambilim, 371. Anormal çocuklar, 149. Anormal davranışlar psikolojisi, 241. Anormal davranışlar psikolojisi, 242. Antalya-Gazipaşa kıyı kesiminde yalıtaşı oluşumu, 124. Anthologia palatina, 605. Anthologia palatina, 620. Antik felsefe. Kısım I-II. Metinler ve açıklamalar, 527. Antik felsefe. Metinler ve açıklamalar, 528. Antik felsefe. Metinler ve açıklamalar, 529. Antonius ve Kleopatra, 680. Arab edebiyatı tarihi I, 327. Arapça dilbilgisi I. (Alfabe, kelime, şekil bilgisi, türetme), 96. Arapça metinler I. Metin kısmı. al-nuşuş al-muhtara, 54. Arkaik çağ Yunan şiiri, 753. as-Suyuti, Abdurrahman b. Abi Bakr. Al-İktirah fi ilm usul An-nahv, 696. Asia, 159. Asrar al – Balagna. The Mysteries of eloquence., 2. Asya tarihinde su boyu ovaları ve bozkır uygarlıkları, 675. Aşağı meriç vadisi, 342. Atatürk ihtilali. Türk İnklabı Tarihi Enstitüsü derslerinden, 164. Atatürk ilkeleri ve dayandığı tarihi temeller, 473. Atatürk şiirleri antolojisi, 485. Avrupa coğrafyası. Birinci kitap, 205. Avrupa coğrafyası. Birinci kitap, 206. Avrupa coğrafyası. Birinci kitap, 207. Avrupa resminde gerçek duygusu, 432. Avrupa resminde gerçek duygusu, 433. Avrupa sanatı ve problemleri. Cilt.I XIV. Asırdan XVII. Asıra kadar, 431. Avrupa ülkeler coğrafyası II; Kuzey, Batı ve Orta Avrupa ülkeleri, 364. Avrupa ülkeler coğrafyası. 1. Akdeniz Avrupası ve Balkan ülkeleri, 365. Avrupa ülkeler coğrafyası. 1. Akdeniz Avrupası ve Balkan ülkeleri, 366. Azerî Türkçesi, 267. Bahriye’de yapılan ıslahat hareketleri ve bahriye nezaretinin kuruluşu (1789-1867), 332. Bahrü’l hakayık, 384. Balıkesir ovasında yerleşme ve iktisadi faaliyetler, 786. Başlayanlar için Hititçe ve Akadça kılavuzu, 106. Batı dünya egemenliği ve endüstri devrimi, 676. Batı medeniyetinin temelleri, 153. Batı uygarlığının temelleri, 154. Batı uygarlığının temelleri, 155. Batılı bilginin eleştirisi üzerine, 795. Beden yapısı ve karakter. Kontitüsyon meselesi ve mizaçlar. Bilgisi hakkında araştırmalar, 532. Beden yapısı ve karakter. Kontitüsyon meselesi ve mizaçlar. Bilgisi hakkında araştırmalar, 533. Behçet’ül-Hadaik fi Tekmilatü’l-Şakaik, 122. Beitrage zur Kunstgeschichte Asiens: In memoriam Ernst Diez. Herausgege ben von Oktay Aslanapa, 123. Bektaşilik tetkikleri, 382. Berkük devrinde  Memluk Sultanlığı-XIV. yüzyıl Mısır tarihine dair araştırmalar, 759. Beşeri coğrafya açısından bir araştırma Uluova, 673. Beşeri coğrafya’da veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, 615. Beşeri coğrafya. Nüfus ve yerleşme, 719. Beşeri coğrafya: Giriş, 825. Beşeri coğrafyada veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, 616. Beşeri coğrafyada veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, 617. Beşeri coğrafyaya giriş, 826. Beşeri coğrafyaya giriş, 827. Bibliyotek bilgisi ve bibliyorafi, 606. Biga Yarımadası güneybatı kısmının jeomorfolojisi, 135. Bilgi teorisi ve mantık, 87. Bilgi teorisi ve mantık, 88 Bir değer teorisinin ana çizgileri. Altı konferans, 904. Bireyselleşme ve toplumsal farklılaşma, 97. Bitki coğrafyası. Temel bilgiler. Türkçe-Latince-İngizce-Almanca-Fransızca bitki adları, 230. Bitki coğrafyasına giriş, 231. Bitkiler coğrafyası, 422. Bitkiler coğrafyası, 423. Bizans devletinin doğu sınırı. Grekçe, Arapça, Süryanice ve Ermenice kaynaklara göre 363 den 1071’e kadar, 397. Bizans devrinde Boğaziçi, 312. Bizans İmparatorluğu tarihi, 892. Bolu depresyonu ve yakın çevresinde araziden faydalanma, 367. Bozaniç köyü, 809. Bölgesel coğrafyanın prensipleri. Tabii bölgeler, 810. Burdur Acı Göl depresyonu, 170. Burdur, Acıgöl depresyonları ve Tefenni ovasının fiziki coğrafyası, 693. Büyük Britanya’da yeni psikoloji cereyanları, 104. Büyük Friedrich ve Osmanlılar. XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Prusya münasebetleri, 130. Canlılar sorununa giriş. Biyoloji felsefesi ile ilgili araştırma, 243. Celal. Terbiyede ölçü. (Bilgi testleri), 51. Cenab Şehabeddin’in bütün şiirleri, 480. Cenap Şahabettin’in bütün şiirleri, 151. Ceyhan doğusunda volkanik şekiller ile hassa leçesi. Gavur dağı kütlesinde glasiyal ve periklasiyal topografya şekilleri, 136. Cezayir’in Fransızlar tarafından işgali karşısında Osmanlı siyaseti (1827-1847), 534. Chanson de Roland’dan parçalar, 185. Chanson de Roland. Edebiyat ve üslup tahlili, 110. Chavcer: Devri, hayatı, eserleri ve Cantenbury masallarından seçme tercümeler, 820. Cicero’nun felsefi terminolojisi, 935. Cinani. Cilaü’l-kulub. (Giriş-Metin-İnceleme-Sözlük), 619. Coğrafi araştırmalar. 1- Bogazların menşei. 2- Türkiye’de yakın iklim değişiklikleri ile ilgili bazıı monografi müşahadeleri. 3- Ege haliçlerinin menşe ve tekamülü. 4- Kütahya yaylalarında yapılan coğrafi ve seyahate ait rapor, 208. Coğrafi ekolojide çevre sorunları bozulma (Degradasyon) aşamaları ve önlemler, 261. Coğrafi ekolojide çevre sorunları bozulma (Degradasyon) aşamaları ve önlemler, 262. Coğrafi ekolojide çevre sorunları bozulma (Degradasyon) aşamaları ve önlemler, 263. Coğrafya (Geographika). Kitap 12-Bölüm 1-2-3, 689. Coğrafya (Geographika). Kitap 12-Bölüm 4 -8, 690. Coğrafya, Anadolu (Kitap XII-XIII-XIV), 692. Coğrafyada istatistik metodları. I, 694. Congres (XV a) international de sociologie, İstanbul 11-17 Septembre 1952. Actes du XV e congres international de sociologie, organise a İstanbul 11-17 Septembre 1952 au Nom de I’Institut International de Sociologie, 191. Coriolanus, 681. Croce estetik’ine giriş, 798. Cumhuriyetin 50. yılına armağan., 193. Çağatayca el kitabı, 250. Çağatayca el kitabı, 488. Çağdaş Almanca’da koşul ilişkileri., 687. Çağdaş coğrafi düşüncenin oluşumu ve Paul Vidals de la Blache, 828. Çağdaş Fransız edebiyatı, 637. Çağdaş İran edebiyatı nesrinden seçmeler, 925. Çalışan anne ve çocuk, 650. Çarhname, 8. Çeşmizade Tarihi, 586. Çocuk psikolojisi I. Doğrusal ve toplumsal gelişme, 923. Çocuk ve gençlik psikolojisi, 662. Çocuk ve gençlik psikolojisi, 663. Çocukların anksiyete düzeyleri ile anneleri arasındaki ilişki, 515. Çocukta ahlaki davranış ve ahlaki hüküm, 700. Çocukta ahlaki davranış ve ahlaki yargı, 701. Çocukta dil ve düşünme, 645. Çocukta hüküm ve muhakeme, 646. Değişen tiyatro. İngiliz tiyatrosunda düzyazıya geçiş, 196. Değişmez değerler, değişen davranışlar. Felsefi ethik için kritik bir hazırlık, 564. Demographie et sociologie. Notes au cours donne a la faculte des lettres. Recveillies et resume par Dr. Haydar İzzet Furgaç, 337. Deniz ve kıyı coğrafyas, 425. Deniz ve kıyı coğrafyası, 424. Der Türkische teppich des 15. jahrhunderts. XV. Asır Türk halısı, 260. Der wandel der dichterischen sprachform bei R. M. Rilke, 245. Deutsche syntax, 50. Dil inkılipları ve Türkiye’de dil yeniliği, 557. Dil yönünden fizik felsefesi, 863. Dilbilim üzerine tartışmalar, 590. Dilin gücü, 864. Dinî sosyoloji, 875. Dipnotu ve bibliyografya esasları, 44. Divan edebiyatında muamma, 737. Divan edebiyatında tevhidler.  Fasikül I, 738. Divan edebiyatında tevhidler.  Fasikül II, 739. Divan edebiyatında tevhidler.  Fasikül III, 740. Divan edebiyatında tevhidler.  Fasikül IV, 741. Divan, 907. Divan-ı Sultan Hüseyin Mirza Baykara. (Hüseyini), 405. Divan. Tenkidli basım, 392. Divan. Tenkidli basım, 47. Divan. Tenkidli basım, 891. Doğu Anadolu coğrafyası, 282. Doğu Karadeniz dağlarında glasyalmorfoloji araştırmaları, 283. Doğu-Batı ilişkileri açısından Batı tarihi, 677. Duyusal anlam sistemleri, 782. Edebiyat Fakültesi sertifikası. Üniversite ve ihtisaslar-birleştirici bir disiplin ihtiyacı-müşterek bir sertifika fikri-iki proje ve çeşitli görüşler, 315. Edebiyat kurumları ve eleştirileri, 579. Edirne’de Osmanlı devri abideleri, 85. Edmund Husseri’de başkasının ben’i sorunu. Transzendantal fenomenologi ile transzendental felsefenin özüne giriş, 865. Edmund Husseri’de başkasının ben’i sorunu. Transzendantal fenomenologi ile transzendental felsefenin özüne giriş, 866. Edmund Husserl’in fenomenolojisi ve nesneler’in varlığı, 688. Ege bölgesi coğrafyası, 209. Eğitim ve öğretim problemlerimiz. Tarihimiz boyunca eğitim ve öğretimimize bir bakış, 702. Ekonomik coğrafya, 829. Ekonomik coğrafya, 830. el- kavanin-il külliye-li-zabt-il-lügat-it Türkiyye, 251. El-bark El-şami, 420. Elbark el şami, 714 Elbistan havzası topraklarının morfolojik karekterleri ve oluşumlar, 560. Elizabeth devri tiyatrosunda soytarılar, 859. Elvan Çelebi. Menakıbu’l Kudsiyye fi Menasıbı Ünsiyye, 300. en Nüsusu’l-muhtara. Arapça metinler, 198. Endüstri çağı, 324. Epikten romansa, 790. Ergenlik ve delikanlılık çağı. İnsan ruhunun tekamülüne ait bir fasıl, 644. Ergonomi, 885. Eski Almanca antolojisi: 800-1500, 49. Eski Anadolu dillerine giriş, 228. Eski Anadoluda kadın, 201. Eski Anadoluda kadın, 202. Eski Arap şiiri, 199. Eski doğu ve Ege tarihinin anahatlar, 554. Eski İran nesrinden seçmeler, 476. Eski Türk edebiyatı incelemeleri, 489. Eski Türkçe’de isim-fiiller, 259. Eski Türkiye Türkçesi  XV. yüzyıl. Gramer-metin-sözlük. Atatürk’ün doğumunun 100. yıl münasebetiyle, 764. Eski Yunan boyalı keramiği, 383. Eski Yununcada ileri adımlar, 754. Eskiçağ tarihine ait altı konferans. Greklerde kölelik müessesi. Dion, Eflatun (Devlet) felsefesinin gerçekleşmesi yolunda yapılan teşebbüsler. Antik dünyanın inkirazı, 125. Eskiçağ tarihine dair iki konferans. İmparator Konstantin ve Hristiyanlık, 896. Eskiçağda bazı Anadolu şehirlerinin tanrı ve kahraman ktitesleri, 627. Eskiçağda dilbilgisi araştırmaları. (Gramerin doğuşu), 629. Estetik seçilmiş metinler. Yaşam felsefesi yapıtları, 386. Estetik seçme metinler, 56. Eşikaltı tenbihlere reaksiyon ve şahsiyet faktörleri, 609. Eşikaltı uyarımlar., 610. Eşikaltı uyarımları., 611. Etice formlar bilgisinin örnek derlemesi. 1. Kısım. Nominal deklinasyon, 160. Etude lexicologique d’un champ notionnel, 887. Euripides’te trajedi kaynağı olarak kadın ruhu, 281. Ewgaf ve Emlak’ül-Müslümin fi Filistin. Muslim Pious Foundations and Real Estate in Palestine, 434. Falname, 297. Farabi Tetkikleri, Farabi’nin 1000. ölüm yıldönümü için hazırlanmıştır, 316. Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel çevreden gelen birinci sınıf çocukların dil gelişimine okulun etkisi, 218. Farsça tarihî metinlerden seçmeler, 926. Fatih albümüne bir bakış. Sur L’album du cenguerant, 435. Fatih Sultan Mehmed’in ölümü ve hadiseleri üzerine bir vesika, 886. Felsefe tarihi usulü bir etüd, 596. Felsefe tarihi, 900. Felsefe tarihi, 901. Felsefe tarihi. 1.c. Medeniyet-i kadime ve kurun-ı vustada felsefe, 897. Felsefe tarihi. 1.c. Medeniyet-i kadime ve kurun-ı vustada felsefe, 898. Felsefe tarihi. İlkçağ felsefesi. Renaissanse felsefesi. 17.Yüzyıl felsefesi, 18. Yüzyıl aydınlanma felsefesi. Kant ve Alman idealizmi, 343. Felsefe’de yeterlik. Tetkik ve indeks ilvesiyle arapça faksimile metin, 585. Felsefede metafor. Felsefe problemlerinin metafor yoluyla açıklanması, 505. Felsefenin çağrısı, 867. Felsefenin çağrısı, 868. Felsefenin ilkeleri, 506. Felsefenin temel disiplinleri, 390. Felsefeye giriş, 566. Felsefeye giriş. II, 565. Felsefi anthropologi. İnsanın varlık yapısı ve nitelikleri, 567. Fenomenologi ve Nicolai Hartmann, 568. Filolojinin oluşumu. Çağdaş dilbilim-eleştiri sorunları, 111. Fransa üstüne deneme, 194. Fransız edebiyat tarihi, 582. Fransız edebiyatı tarihi, 638. Fransız edebiyatı tarihi, 639. Fransız edebiyatı tarihi: Rönesans ve XVII. asır, 938 Fransız edebiyatı’na toplu bir bakış, 640. Fransız edebiyatı’nda komedi ve Moliere, 641. Fransız medeniyeti, 195. Fransızca dersleri. Tashihli ve ilaveli, 470. Fransızca dilbilgisi derslerine rehber, 419. Fransızca yabancı dil kurlarında öğrencilerin bilmeleri mecburi olan kelimeler. Fransızca-Türkçe temel sözlük, 437. Fransızca-Türkçe temel sözlük. Fransızca yabancı dil kurlarında öğrencilerin bilmeleri mecburi olan kelimeler, 438. Fransızcadan Türkçeye lügatçe-i felsefe, 317. Frieddrich Schiller’den seçme şiirler ve tefsirleri. Frieddrich Schiller’in doğum yıldönümü için (1759-1805), 671. Fuzuli divanı. Gazel, Musammat, mukatta, ve rubai kısmı, 742. Fuzuli. Muhiti, hayatı ve eserleri, 490. Gavurdağı kütlesinde glasiyal ve periklasiyal topografya şekilleri. Ceyhan doğusunda volkanik şekiller ile hassa leçesi, 137. Gençlerimizin psiko-pedagojik problemleri. Kalkınmamıza engel olan başlıca sebepler, 703. Gençlik psikolojisi, 704. Gençlik psikolojisi, 705. Genel kartografya I, 138. Genel kartografya. Cilt II. Harita ve diyagramların hazırlanışı ve çizimi. (Temel bilgiler ve metodlar), 139. Genel kartografya. Cilt II. Harita ve diyagramların hazırlanışı ve çizimi. (Temel bilgiler ve metodlar), 140. Genel kartografya. Harita ve diyagramların hazırlanışı ve çizimi. (Temel bilgiler ve metodlar), 141. Genel kartografya. Kartografyanın tarihçesi projeksiyonlar-harita alma ve yapmanın esasları, 142. Genel psikoloji ile sosyal psikolojinin ilişkileri açısından psikolojinin ilkeleri, 553. Geniş kapsamlı başarı testi Wrat’ın tanıtımı ve disleksi tanısındaki yeri, 854. Geographical distribution of vegetation in (thrace), 232. Georg Oğlukyan’ın ruznamesi.1806-1810 isyanları. III.Selim, IV. Mustafa, II. Mahmut ve Alemdar. Mustafa Paşa, 592. Geri kalmış denilen alanlarının sosyolojisine giriş ve ampirik araştırma tekniklerine giriş, 517. Girid meselesi. Önsöz ve notlarla, 563. Göç ve değişme, 18. Görmezlerle normaller arasında dokunsal ve işitsel yönden karşılaştırmalı bir duyarlık araştırması, 78. Grek edebiyatı tarihi, 936. Grek estetik’i, 799. Grekçe gramer ve syntaks I, 755. Grekçe gramer ve syntaks II.  Atatürk’ün doğumunun 100. yıl münasebetiyle, 756. Güney Amerika ülkeler coğrafyası, 361. Güney Türkiye’de alt paleozoik tabakaları, 910. Güneybatı Asya (fiziki ortam), 811. Güneybatı Asya, 812. Güneydoğu Anadolu tarihöncesi araştırmaları. İstanbul ve Chicago Üniversiteleri karma projesi. Prehistoric reseach in southheastern Anatolia. The joint Istanbul-Chicago Universities. I, 376. Günümüzün psikoloji cereyanlarına dair altı konferans, 321. Halef Efendi’nin Paris büyükelçiği (1802-1806)., 494. Halide Edip Adıvar’ın eserlerinde doğu ve batı meselesi, 256. Hamid-i İsfihanî. Külliyat-ı Divan-ı Mevlana Hamidi, 381. Hamlet. Danimarka prensi, 682. Harezm Türkçesi ve grameri, 377. Harf devriminin kütüphanelerde yansıması, 42. Harita ve diagramların hazırlanışı ve çizimi (Temel bilgiler ve metodlar). Genel kartografya II, 143. Hayali Bey divanı, 743. Hayreti divanı, 385. Helenistik ve Roma devrinde Likya, 24. Helenizm tarihinin anahatları. Cilt I. Büyük İskender İmparatorluğu, 157. Helenizm tarihinin anahatları. Cilt II. Roma İmparatorluğuna katıldığı tarihe kadar Helenizm devletleri, 158. Hellen-Latin eskiçağ bilgisi (Griechischrömische alter tumskunde), 548. Hellen-Latin eskiçağ bilgisi. (Griechischrömische alter tumskunde), 549. Hellenistik ve Roma devrinde Pisidya tarihi, 621 Hidrografyanın ana çizgileri I . Yeraltı suları, kaynaklar ve akarsula, 399. Hidrografyanın ana çizgileri I . Yeraltı suları, kaynaklar ve akarsular, 400. Hidrografyanın ana çizgileri ı. Yeraltı suları, kaynaklar ve akarsular, 401. Hissiyat ruhiyatı, 658. Hitit mimarlığı/1. Yapı sanatı. arkeolojik ve filolojik veriler, 203. Horezm kültür vesikaları. Kısım I., 774. Hurufi edebiyatı örnekleri I. Gencname-i refi’i, 652. Hurufi edebiyatı örnekleri II. Mesnevi-i Penahi, 628. Ibn Sina risaleleri. Cilt I. Les opuscules d’Ibn Sina. Uygun al-Hikma et I’opuscule d’abu’l Faraj et la reputation d’Ibn Sina, 407. Ibn Sina risaleleri. Cilt II. Les opuscules d’Ibn Sina et le livre de la difference entre I’esppirite et L’ame par qosta. b. lugq, 408. Ibn Sina risaleleri. Cilt III. Aşkın mahiyeti hakkında risale, 409. Immanuel Kant’ın felsefes, 391. Influence du chamanism Turco-Mongol surles ordres mystigues Musulmans, 518. Influence du chamanisme Turco-Mongol surles ordres mystigues Musulmans, 519. Introduction a une de la litterature. (Avec la collabration de Ernest Fraenkel), 573. İbn’ül Arabi’nin eserleri ve kaynakları için misdak olarak el-futuhat el-mekkiye.(Esas motifler. Nu. XXVII-XXVVIII. Cilt. II. Bölüm I), 507. İbn’ül Arabi’nin eserleri ve kaynakları için misdak olarak el-futuhat el-mekkiye.(Yan motifler Nu.1-XXVI. Cilt II Bölüm A), 508. İbrahim Paşa sarayı, 91. İctimaî doktrinler tarihi, 876. İdeal bir üniversitede psikolojinin yeri. Harvard Üniversitesi komisyon raporu, 415. İhvan-ı sefa felsefesinde bilgi problemi, 909. İktisadi coğrafya I. Enerji kaynakları, 721. İktisadi coğrafya I. Enerji kaynakları (taşkömür, beyaz kömür, petrol), 720. İktisadi coğrafya I. Enerji kaynakları, 723. İktisadi coğrafya, 831. İktisadi coğrafya. Kurak bölgelerde ziraat, 832. İlahi Divanı, 418. İlk üretimciliğe geçiş evresinde Anadolu ve güneydoğu Avrupa (G.Ö. 10500-7000 yılları arası). I. Doğal çevre sorunu, 304. İlk üretimciliğe geçiş evresinde Anadolu ve güneydoğu Avrupa (G.Ö. 10500-7000 yılları arası). II. Kültürel Sorunu, 305. İlkçağ tarihinde Pisidya. Başlangıçtan Büyük İskender devrinin sonuna kadar, 622. İlkçağda Antalya bölgesi, 555 İmparator Iulianus, 107. İnegöl havzasının jeomorfolojisi, 402. İnegöl havzasının jeomorfolojisi, 403. İngiliz edebiyatı tarihi: Başlangıçtan Elizabeth devrine kadar, 5. İngiliz edebiyatı tarihi: Elizabeth devri ve Shakespeare, 6. İngiliz edebiyatı tarihi: XVII. asır ve Milton, 7. İngiliz edebiyatına toplu bir bakış. 1. Kısım. Başlangıçtan XVII. asrın sonuna kadar, 821. İngiliz harsı ve fikir hareketleri. Cilt ı. Elizabeth devrinden XIX. asra kadar, 1219. İngilizce yabancı dil kurlarında öğrencilerin bilmeleri mecburi olan kelimeler. İngilizce-Türkçe sözlük, 410 İngilizce yabancı dil kurlarında öğrencilerin bilmeleri mecburi olan kelimeler. İngilizce-Türkçe temel sözlük. (Eki ile birlikte), 411. İnsan açısından edebiyat, 869. İnsan açısından edebiyat, 870. İnsan üzerine sekiz konferans, 328. İnsan ve hayvan dünya ve çevre. İnsan ve hayvanın varlık yapısında ortaya çıkan zıt fenomenler, 569. İnsan ve kainattaki yeri, 670. İnsan, insanın nereden geldiği, biricikliği, eylem ve zeka içgüdüleri, dil ve idrak, kültür, teknik, hayat standardı ve medeniyet, 329. İntiharın psikodinamikleri, 81. İntiharın psikodinamikleri, 82. İrlanda tiyatrosunda gerçekçilik, 197. İslam mantık tarihi. Cilt.I İslam mantığının kaynakları, Süryanilerde mantık ve İslam mantıkçıları, 504. İslam mantık tarihi. Cilt.II. Farabi mantığı (İsaguci-Kategoriler-Levahik), 509 İslam sanatı II ve Anadolu Türk mimarlığı I, 46. İslam tarihi. Cilt III ve VII, 414. İslâm düşüncesi. 1.c. İslâm düşüncesine giriş, 877. İslâm düşüncesi. 2.c. İslâm felsefesi tarihi, 878. İslâm düşüncesi. Türk tefekkürü tarihi araştırmalarına giriş, 879. İslâm kaynakları ışığında Aristoteles ve felsefesi, 503. İslam-Türk edebiyatında kırk hadis toplama tercüme ve şerhleri, 491. İslâmın en eski tarihine giriş, 903. İslâmiyet ve Türkler, 933. İstanbul kütüphanelerinde Fatih’in hususi kütüphanesine ve Fatih çağı müelliflerine ait eserler, 439. İstanbul sanayiinde kuruluş yeri, 833. İstanbul şehrinde polisle ilgisi olan onsekiz yaşından küçük çocukların sosyo-kültürel özellikleri hakkında bir araştırma, 664. İstanbul Üniversitesi Arapça yazmalar kataloğu cilt I fasikül II. Tefsirler, 498. İstanbul Üniversitesi Arapça yazmalar kataloğu. Cilt I fasikül I Kur’an’lar ve Kur’anî ilimler, 499. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğafya Enstitüsü faaliyeti.(1950-1960), 144. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Kürsü ve Enstitüsünün öğretim ve araştırma çalışmaları, 440. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tedrisat talimatnamesinin tatbikine ait izahname, 441. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tedrisat ve imtihanlar talimatnamesi, 442. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları bibliyografyası (1924-1972), 595. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları bibliyografyası 1973-1978, 661. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları kataloğu, 443. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları kataloğu, 444. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Goethe’yi anma yazıları, 445. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça basmalar alfabe kataloğu. 2. fasikül, 500. İstanbul Üniversitesi kütüphanesi Farsça basmalar, 501. İstanbul Üniversitesi tarihi, 148. İstanbul Üniversitesi tarihi, 668. İstanbul Üniversitesi tecrübi psikoloji çalışmaları. Studies in experimental psychology University of İstanbul.Cilt III, 446. İstanbul Üniversitesi Türçe basmalar alfabe kataloğu. Memleketimizde ilk Türk matbaasının kuruluşundan yeni harflerin kabülüne kadar. (1729-1928), 502. İstanbul Üniversitesi Türk inkılabı tarihi imtihanları talimatnamesi, 447. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Mektebi talimatnamesi, 448. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu talimatnamesi, 449. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu yönetmeliği, 450. İstanbul Üniversitesi yayınları, 451. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Atatürk’ün doğumunun 100. Yılına armağan, 452. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsü. Coğrafi araştırmalar. Recherche geographigues, 453. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğrenci kılavuzu. (1947-1948), 454. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu 1954-55, 57. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1950-51, 455. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1952-53, 456. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1962-63., 458. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1963-64, 459. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1964-65, 460. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1965-66, 461. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi öğretim kılavuzu. 1966-67, 462. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Okulu için hukuk Fransızca yardımcı metinler, 463. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Okulu için hukuk Fransızca yardımcı metinler kelime ve dilbilgisi açıklamaları, 464. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi: İktisat. Fransızca yardımcı metinler, 465. İstanbul’da askerlik sanatı, yetenekleri ve bilimlerin durumu üzerine risale, 131. İstanbul’da bir sanayi bölgesi: Bomonti. Bir tatbiki coğrafya çalışması, 834. İstanbul’da nüfus dağılışı, 835. İstatisk el kitabı, 665. İstatistik metodları, 779. İstatistik metodları, 780. İşitme engelli çocuklarda simultane ve suksesif hafızaların gelişimi ve eğitimlerine etkisi, 266. İşlvsel genel dilbilim, 559. İzahlı Latince-Türkçe sözlük, 631. İzahlı Latince-Türkçe sözlük. Bölüm I, 630. Jacop Bedirmanns Cenodoxus. (Ein studie zu gestalt und gestaltung des bösen in der dichtug des 17. jahrhunderts), 246. Jeolojik temel bilgiler: coğrafya açısından., 70. Jeomorfoloji I, 284. Jeomorfoloji tatbikatı, 538. Jeomorfoloji tatbikatı, 539. Jeomorfoloji, 285. Jeomorfoloji. I, 286. Jeomorfoloji. II, 287. Jeomorfolojinin ana çizgileri I, 404. Jön Türklere ait vesikalar I. Edebiyatçı Jön Türklerin mektupları. (Ali Kemal ve Süleyman Nazif’ten Mizancı Murad Bey’e), 252. Kadı Burhaneddin divanı, 268. Kadın sorunu, 57. Kant ve Herder’in tarih anlayışları, 344. Kant ve Scheler’de insan problemi. Felsefi antropoloji için kritik bir hazırlık, 570. Kant ve Scheler’de insan problemi. felsefi antropoloji için tenkidi bir hazırlık, 571. Kanuni Sultan Süleyman çağı şairlerinden Figani ve divançesi, 492. Karadağ (Binbirkilise) ve Karaman çevresinde arkeolojik incelemeler, 313. Karadeniz kıyıları tarih ve coğrafyası 1817-1819, 132. Karahna şehri kült-envanteri. Keilschrifturkunden aus Boghazköi XXXVIII 12, 204. Karaman devri sanatı, 224. Karatepe Kadirli ve dolayları. (İkinci ön rapor), 162. Karekter formasyonu, 706. Karekter formasyonu, 707. Karl. Felsefe tarihi. 2.c. Yeni zamanda Kant’a kadar felsefe, 899. Kartografya dersleri, 210. Kartografya dersleri, 211. Kartografya dersleri, 212. Kastamonu ve çevresi iklimi, 536. Kastamonu ve çevresinin doğal görünümü, 537. Kayalar ve ayrışma, 695. Kıyı morfolojisi ve deniz altı reliefi, 426. Kıyı morfolojisi ve deniz altı reliefi, 427. Kitab al-idrak li-lisan al-atrak, 4. Klimatoloji tatbikatı, 61. Klimatoloji ve metodları, 288. Klimatoloji ve metodları, 289. Kocaeli yarımadasında kırsal yerleşme, 674. Kocaeli yarımadasının bitki coğrafyası, 233. Korelasyon metodları, 783. Köroğlu destanı. Türk halk hikayelerine ve saz şairlerine ait  metinler ve tetkikler: 6, 588. Köroğlu destanı. Türk halk hikayelerine ve saz şairlerine ait metinler ve tetkikler 6, 643. Köylerimiz, 666. Kuantatif spektral analiz yardımıyla Anadolu’da başlangıcından Asur kolonileri çağına kadar bakır ve tunç madenciliği.(Metin, katologlar, resim ve haritalar). Cilt I- kısım I-II. Metin, analiz ve tipoloji katologları, 306. Kuram-eylem bağlamı: Çözümleyici bir felsefe denemesi, 871. Kuruçay höyüğü kazıları 1978-1979 çalışma raporu, 244. Kutadgu-Bilig’deki toplum ve devlet anlayışı, 84 Kutb’un Husrev’ü Şirin’i ve dil hususiyetleri, 378. Küçük Mederes havzasında arazinin kullanılış ve sınıflandırılması, 362. Külliyat-ı Divan-ı Kabuli, 471. Kültepe “Kanes” ve Kayseri tarihi üzerine araştırmalar. (En eski çağlardan 395 yılına kadar), 108. Kültür değişmeleri. Sosyal psikoloji bakımından bir tetkik, 817. Kültür değişmeleri. Sosyal psikoloji bakımından bir tetkik, 818. Kültür kuramı, 872. Kültür ve dil, 483. Kütahya ovası ve çevresinin fiziki coğrafyası, 234. Kütüphanecilik alanında yeni kavramlar araçlar, yöntemler, 116. Kütüphanecilik alanında yeni kavramlar araçlar, yöntemler, 117. Kütüphanecilik terimleri, 43. Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca metinler ve belgeler I, 301. Kütüphanecilikle ilgili Osmanlıca metinler ve belgeler II, 302. Kütüphaneler için maliyet hesaplamasına giriş, 937. L’enseignement du Français. Une methodologie, 166. L’imaginaire de Bernanos, 940. Latin edebiyatından örnekler. Cicero-Livius-Catallus-Horatius’dan seçme parçalar ve şiirleri. (Helen-Latin Eskiçağ bilgisine ek), 109. Le Français. Adapte aux etudes scientifiques et medicales. Premiere annee, 167. Le meandre de Gölcük pres de Bosphore. Göksu vadisinde Boğaziçi’nde Gölcük menderesi, 186. Likya tarihi, 25. Linguistic form, 120. Lojistik prensipleri ve muassır tenkit, 656. Lojistik, 655. Lütfi divanı, 552. M.Ö. II. Binyılında Anodolu’da bulunmuş olan matara biçimli kaplar, 133. Maarifname-i Sinan Paşa, 686. Maniler, 520. Manisa tarihi. Magnesia ar Siplylum. Başlangıçtan M.S. 395 yılına kadar, 26. Mantık tarihi, 880. Mantık. Saf mantık sistemi, 551. Manyas havzasının morfolojik etüdü, 911. Marie de France’den iki manzum hikaye, 322. Max Frish’in oyunlarında kişinin kendini gerçekleştirme çabası, 542. Max Scheler’de kişilik problemi, 17. Mecmua-i Tevarih, 380. Mehasinü’l-Asar ve Hakaikü’l-Ahbar, 11. Melâmilik ve Melâmiler., 3. Merzifon depresyonu, 264. Metin tamiri. Seminer çalışmaları I., 744. Metin Tuncel. Ege bölgesi coğrafyası, 213. Metin Tuncel. Ege bölgesi coğrafyası, 214. Metin Tuncel. Marmara bölgesi coğrafyası, 215. Meva’idü’n nefa-is fi kavaidi’l-mecalis, 330. Mevzii coğrafya. Avrupa, 394. Mısır ve Ege tarihi notları, 556. Millet ve tarih şuuru, 881. Milletlerarası Türkoloji kongresi, II.(Second international congress of Turkology) 4-9 ekim 1976. İstanbul, program, 574. Milletlerarası Türkoloji kongresi, II.(Second international congress of Turkology)4-9 ekim 1976. İstanbul: Tebliğ Özetleri, 575. Milletlerarası Türkoloji kongresi, III.(Third international congress of Turkology) 24-29 eylül 1979. İstanbul. Program, 576. Milli edebiyat cereyanının ilk mübeşşirleri ve Divan-ı Türki basit, 521. Mirat-ı hakikat. Tarihi hakikatların aynası, 577. Mitab Tercüman al- Balaga, 583. Mizancı Murad Bey. Hayatı ve eserleri, 253. Moğol tarihi, 368. Molla Lütfi, 922. Montale’nin şiir evreninde anlamsal yapılar, 38. Montele’nin şiir evreninde anlamsal yapılar, 412. Morfoloji, 291. Morfoloji, 292. Morphological charesteristics and peogenesis of the soils in the Elbistan basin, 561. Muasır fransız psikolojisi, 247. Mukayeseli bir sanat ilmini temellendirme, 323. Mukayeseli edebiyat, 763. Munzur doğu kısmının glasiyal periglasiyal morfolojisi, 145. Muqaddimat al-Adab. Harezmce tercümeli, 943. Mürit-i Tevarih, 698. Mürit-i Tevarih, 699. Müslüman Türk devletleri tarihi, 572. Namık Kemal hayatı ve eserleri, 484. Namık Kemal’in mektupları, 34. Nasıl hoşunuza giderse, 683. Neandreia. Kuzey Ege’de arkaik ve klasik çağlara ait bir şehir, 12. Nef’i divanın’dan seçmeler, 493. Nesayimü’ül-mahabbe min şemayimi’l-fütüvve, 36. Nev’i divanı. Tenkidli Basım, 589. Note preliminare sur les schistes a graptolithes du silurien de feke au nod d’Adana, Turqie. Adana kuzeyinde feke graptolitli silur sistleri hakkında ilk not., 912. Oğuz Kağan destanı, 100. Okul olgunluğu, 593. Okulda başarısızlık. Sosyo-kültürel açıdan şanssız çocuklar, 708. Okuma kitabı, 20. On the miniatures in İstanbul libraries, 775. Ordu alfa testleri. Army alpha tests. Alfa testleriniin Türkçeye adaptasyonu, çevrilmesi ve üniversite, yüksek mühendis okulu ve bazı liselere tatbiki, 709 Orta Anadolu ağızlarından derlemeler. Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Ankara vilayetleri ile Afşarları, 175. Orta Anadolu’da bulunan kabrien ve silur arazilerine dair, 913. Orta Asya Türk tarihi hakkında dersler, 103. Orta Asya’da Arap futuhatı, 334. Orta Asya’da Arap futuhatı, 335. Orta dereceli okullarda verilen disiplin cezaları üzerinde karşılaştırmalı bir inceleme, 594. Orta ve Güney Amerika coğrafyası, 363. Orta zaman tarihi için kısa bir bibliyografya, 535. Ortaçağ Fransız edebiyatı antolojisi, 112. Oseanografya. Kimyasal, fiziksel, 540. Osmaneli değişen bir Anadolu kasabası, 19. Osmanlı bilim araştırmaları, 601. Osmanlı bilimi araştırmaları, 374. Osmanlı devrinde Türkiye madenleri (967-1200), 10. Osmanlı devrinde Türkiye madenleri. (967-1200-), 654. Osmanlı diplomasisinde Ermeni meselesinin ortaya çıkışı (1878-1879), 543. Osmanlı edebiyatına hazırlık dersleri, 254. Osmanlı İmpaatorluğu devrinde boğazlar meselesi, 792. Osmanlı İmparatorluğu medeniyet tarihi çerçevesinde Osmanlı paleografya ve diplomatik ilmi, 347. Osmanlı İmparatorluğu’nda aşiretleri iskan teşebbüsleri (1691-1696), 597. Osmanlı İmparatorluğu’nda derbend teşkilatı, 598. Osmanlı İmparatorluğu’nun güney siyaseti. Habeş eyaleti, 599. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu, 336. Osmanlı kitap sanatında natüralist üslupta çiçekler, 220. Osmanlı müesseseleri teşkilatı ve medeniyeti tarihine genel bakış, 348. Osmanlı şiiri tarihi, 333. Osmanlı tarihine ait belgeler: Telhisler(1597-1607), 600. Osmanlı-İngiliz iktisadi menasebetleri. II.(1838-1850), 545. Osmanlı-İran siyasi münasebetleri, 544. Osmanlı-İran-Rus ilişkilerine ait iki kaynak. I. Petros di Sarkis Gilanentz’in kronolojisi. II. Nadir Şah devrine ait bir anonim kronoloji, 602. Osmanlı-Türk diplomatiği semineri, 30-31 Mayıs 1994: bildiriler, 603. Osmanlıca dersleri, 269. Osmanlıca dersleri, 270. Osmanlıca dersleri. Cilt I. Giriş ve Türk dilbigisi, 271. Osmanlıca dersleri. Cilt II. Eski yazı-Arapça unsurlar, 272. Osmanlıca I. Eski yazı-gramer-metin, 765. Osmanlılar devrinde Kütahya çinileri, 86. Osmanlılar ve batı teknolojisi. Yeni araştırmalar. Yeni görüşler, 416. Osmanlılarda narh müessesesi ve 1640 narh defteri, 546. Othello, 684. Öğrenme psikolojisine giriş, 79. Ölümünün 100. yıldönümü münasebetiyle Namık Kemal’in Türk dili ve edebiyatı üzerine görüşleri ve yazıları, 930. Önasya tarih öncesi çağları. Mısır, Filistin, Suriye, 152. Örf ve adetler sosyolojisi bakımından  sanat ve ahlak, 728. Özel bir okuma bozukluğu (disleksi) okumayan çocuklarda disleksi belirtilerinin araştırılması, 651. Patrona isyanı 1730, 31. Pedagoji Enstitüsü psikoloji ve pedagoji çalışmaları. Studies in psychology and pedagogy from the Insttitute of Pedagogy University of Istanbul, 625. Pedagoji Enstitüsü psikoloji ve pedagoji çalışmaları. Studies in psychology and pedagogy from the Insttitute of Pedagogy University of Istanbul, 626. Pedogogie du Français. Langue etrangere, 169. Petrus Abelardus’un ahlak anlayış, 200. Platon. Cilt I. Hayatı, eserleri. Sekratik diyaloglar, 258. Polonyalı Simeon’ un seyahatnamesi 1608-1619, 48. Pozitif bilimde basitlik ilkesinin belirlenmesi yolunda bir deneme, 856. Pozitivist felsefe, bilimde ve felsefede doğrulama, 857. Pratik Farsça konuşma kılavuzu ve turizm rehberi, 475. Problemes geomorphologiques du Taurus central et de sa Bordure Mediterraneenne (Turquie), 71. Psiko-sosyal açıdan çocuk suçluluğu., 924. Psikoloji açısından dört inceleme, 647. Psikoloji açısından I. Zeka sorunu- II. Toplum hizmetinde psikoloji, 308. Psikoloji açısından suçluluk sorunu ve psiko sosyolojik izahı denemesi, 309. Psikoloji açısından şahsiyette bir buud olarak içedönüklük-dışadönüklük (introversion-extraversion) sorunu üzerinde bir araştırma, 310. Psikoloji Bölümü ve Tecrübi Psikoloji Enstitüsü çalışmaları bibliyografyası.Tecrübi psikoloji çalışmalarına ilavedir, 784. Psikoloji dersleri. “Terbiye bakımandan”, 806. Psikoloji, 248. Psikoloji, 249. Psikoloji, 370. Psikolojide bilimsel yöntem, 80. Psikolojide deneylerin düzenlenmesi ve analiz metodları., 785. Psikolojide yeni çalışmalar.(XVIIII. Milletlerarası Psikoloji Kongresi. Moskova . 1966.), 648. Psikolojide yeni çalışmalar.(XVIIII. Milletlerarası Psikoloji Kongresi. Moskova. 1966.), 649. Psikolojiye giriş, 807. Publius. Aeneas I, 893. Publius. Aeneas II, 894. Publius. Aeneas III, 895. Recherches sur la structure de la Region de Smyrne. İzmir civarının bünyesine ait tetkikler, 187. Remarques sur la circulation et l’utilisation des eaux environs d’Angora. Ankara civarında suların cereyanına ve onlardan istifadeye dair mülahazalar, 188. Risale-i Sultan Hüseyin Baykara, 406. Roma İmparatorluk tarihi (M.Ö. 27-M.S.395), 27. Roma İmparatorluk tarihi (M.Ö.27-M.S.192), 28. Roma İmparatorluk tarihi (M.S. 193-395), 29. Roma tarihinin anahatları. Kısım I. Cumhuriyet, 156. Roma tarinin anahatları. I.Kısım. Cumhuriyet devri, 98. Roman dillerinin doğuşu ve gelişmesi, 113. Roman filolojisine giriş, 99 Romen dil ve edebiyatına giriş. L. Roman edebiyatı tarihi. Romen edebiyatında Türkler. Romen antolojisi, 165. Ruh sağlığı, 853. Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve evladı Fatihan, 345. Rus işgali devrinde Osmanlı devleti ile Türkistan Hanlıkları arasındaki siyasi münasebetler (1775-1875), 669. Rusça-Türkçe sözlük, 21. Rusça-Türkçe sözlük, 22. Ruzbihan al-Bakli ve Kitab Kaşf al-Asrar’ı ile Farsça bazı şiirleri, 395. Sadreddin Konevi’nin felsefesinde Allah, kainat ve insan., 510. Saklı kilise. (une eglise rupestere en Cappadoce), 436. Samanlı dağları. Coğrafi etüd, 146. Sami Paşazade Sezai’nin hikaye-hatıra-mektup ve edebî makaleleri, 513. Sanat ontolojis, 800. Sanat ontolojis, 801. Sanat tarihinde mimari çizim için küçük rehber I, 45. Sanat tarihinin temel kavramları, 905. Sanayi coğrafyası, 837. Sanayi coğrafyası, 838. Sanayi coğrafyası, 839. Seçilmiş parçalar, 387. Seçme metinleri ve kıraat parçaları ile ahlak tarihi. Cilt I. Kısım I. (Başlangıçtan) Yunan klasik devrine kadar, 318. Seçme metinleri ve kıraat parçaları ile ahlak tarihi. Cilt I. Kısım II. Klasik devirden Roma’ya kadar, 319. Seçme metinleri ve kıraat parçaları ile ahlak tarihi.Cilt I. Kısım III. Roma’dan hristiyanlığa kadar, 320. Selahaddin devrinde Eyyubiler devleti.(Hicri 569-589/miladi 1174-1193), 715. Selçuk. Beyşehir gölü havzasının strüktüral ve jeomorfolojik etüdü, 150. Sembolik mantık I. Önermeler mantığı, 369. Serebral paysi, akiz (sonradan kazanılmış) ve konjenital beyin hasarlı çocuklarda görsel motor sendromu kapsayan idrak yetersizliklerinin ölçümü, 855. Shakespeare I, 860. Shakespeare I, 861. Shakespeare II, 862. Sıcak bölgelerde ziraat hayatı, 350. Sıcak bölgelerde ziraat hayatı. cilt 4, 349. Sıcak kuşak, 813. Simav depresyonu ve çevresinin jeomorfolojisi, 265. Sindbad-name, 584. Siyasi coğrafya, 352. Siyasi coğrafya. Cilt 2, 351. Son devir Bizans mimarisi. İstanbul’da Palaiologos’lar devri anıtları, 314. Sosyal ahlak. Laik ahlaka giriş I, 729. Sosyal determinizm’in çeşitleri ve insan hürlüğü üzerine 6 konferans. (Determenesmes sociauxs et liberte humaine), 372. Sosyal psikoloji. Nazariye ve problemler, 530. Sosyal psikoloji. Nazariye ve problemler, 531. Sosyoloji rehberi, 882. Sosyoloji tarihi, 526. Sosyolojinin ana başlıkları, 678. Sosyolojiya giriş, 883. Sosyometrinin temelleri. Who shall surviv, 581. Soyutlama ve einfühlung. Üslup psikolojisi üzerine bir araştırma, 906. Structure fundamentale du vocabulaire sociel et politique en France, de 1815 a 1830, 888. Struktüral morfoloji, 915. Struktüral morfoloji, 916. Struktüral morfoloji., 914. Struktüral morfoloji, 917. Sudi, hayatı, eserleri ve iki risalesi metni, 396. Sultan Cem, 298. Sultan Melikşah devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 474. Sultan Veled’in Türkçe manzumeleri, 558. Symbolisme Medieval. Beroul, Marie, Chretien, 114. Şahsiyet alanında psikososyolojik bir kavram olarak rol sorununa giriş, 311. Şara Sayın yönetiminde  çağdaş  Avusturya öyküleri (milo-dor-komşular), 730. Şarh şavahid şarh al-tuhfat al-Vardiya, 1. Şartlı refleksler ve sinir bozuklukları, 623. Şartlı refleksler ve sinir bozuklukları, 624. al-Şayh Abu Muhammed Ruzbihan al Baklî al-Şirazi. Kitab maşrab al- arvah, 697. Şehir coğrafyası I, 353. Şehir coğrafyası I, 354. Şehir içi arazi kullanılışı, 787. Şehirlerin ortaya çıkış ve yaygınlaşması üzerine  sosyolojik bir deneme, 796. Şehirsel merkeziyetin gelişmesi, 341. Şemdanizade Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi Müri’t-Tevarih I, 32. Şeyhi (Germiyanlı) divanını tetkik, 745. Şeyhi’nin harnamesi, 767. Şeyhi’nin harnamesi. Atatürk’ün doğumunun 100. yıl münasebetiyle, 766. Şeyhi’nin Hüsrev ü Şirin’i. İnceleme- metin, 768. Şeyhi’nin Hüsrev ü Şirin’i. İnceleme- metin, 769. Şeyhi. Hayatı ve eserleri. Eserlerinden seçmeler, 770. Şiir Mecmualarında XVI ve XVII asır divan  şiiri. Seri I  fasikül I.  Rahmi ve Fevri, 747. Şiir ecmualarında XVI ve XVII asır divan  şiiri. Seri I  fasikül IV. Revani, Hayreti,  Haveri, Ahi, Peyami, Sani, 746. Şiir mecmualarında XVI ve XVII asır divan  şiiri. Seri I  fasikül II. Ubeydi, Aşki, Şem’i, Işreti, 748. Şiir mecmualarında XVI ve XVII asır divan  şiiri. Seri I  fasikül III.  Ulvi, Me’ani, Nihani, Feyzi, Katibi, 749. Şiir tahlilleri Akif Paşa’dan Yahya Kemal’ e kadar, 477. Şiir tahlilleri Akif Paşa’dan Yahya Kemal’e kadar, 486. Şirvanlı Mahmut Kemelliye, 927. Tabiatname (ve Aydınoğulları), 717. Tam psikoloji ve farklar psikolojisine dair dört konferans, 942. Tanrılar ve kahramanlar, 121. Tanzimat devrinde Shakespeare tercümeleri ve tesiri, 257. Tanzimat edebiyatında Fransız tesiri, 642. Tarih araştırmalarında usûl, 547. Tarih üzerine, 591. Tarih, insan ve dil felsefesi üzerine altı konferans, 902. Tarih-i Edirne. Hikayet-i Beşir Çelebi, 126. Tarih-i Edirne. Hikayet-i Beşir Çelebi, 127. Tarih-i Selâniki (1003-1008/1595-1600), 672. Tarihi eserlerden seçilmiş  eski  metinler için sözlük, 732. Tarihi eserlerden seçilmiş  eski  metinler, 733. Tarihi eserlerden seçilmiş  eski  metinler, 734. Tarihi Türkiye  Türçesi  araştırmaları II, 735. Tarihi Türkiye Türkçesi  araştırmaları III. Osmanlı Türkçesi grameri. Eski yazı ve imla -Arapça-Farsça- Eski Anadolu Türkçesi, 771. Tarihsel bakımdan öztürkçe ve yabancı sözlerin fonetik ayraçları, 613. Tarihte Araplar, 550. Tarihte gelişme ve krizler, 659. Tarihte usül, 776. Tarihte usül, 777. Tartuffe, 578. Taşköprülüzade, eş-şaka’iku’n-numaniye, 326. Tecrübi psikoloji çalışmaları, 781. Tecrübi sosyoloji (Metod), 17 Telif-tahkik-tercüme. Zuheyr’ubun harb ve kitab’ul-ilm adlı eseri (h.60-234-/m.776-849), 791. Temel mantık, 858. Temel Türkçe sözlük.  Kamus-i Türk-i, 793. Terakki fikri menşei ve tekamülü, 804. Terbiye ve ahlaka müteallik tatbikatıyla içtimaiyat dersleri, 338. Tercüme-i Kaside-i Bürde, 716. Tercümeli Latince grameri I, 632. Tercümeli Latince grameri II, 633. Tercümeli Latince grameri III, 634. Tercümeli Latince grameri. Bölüm I-II, 635. Tercümeli Latince grameri. Türkçeye göre bazı değişiklikler ve eklemeler yapılarak F. Ritehie’nin First steps in L adlı eserinden alınmıştır, 636. Terimler meselesi münasebetiyle dilimizin ıslahı üzerine muhtıra, 614. Terman- kollektik zeka testi, 761. Tevarih-i Al-i Osman, 128. The life and works of Tacizade Cafer Çelebi, with a critical edition of his divan, 303. The old city of Van and and fortress Turkey, 731. The picture of Dorian Gray: the genesis of a painting, 280. Theseus ve Kentauromakhi, 794. Toplum farklılaşmaları ve din olayı, 679. Trakya’da epigrafya araştırmaları, 758. Trakya’da epigrafya araştırmaları. Cilt II. (Biga Yarımadasında bulunan kitabelerle  birlikte), 757. Trakya’nın bitki coğrafyası, 235. Trakya’nın bitki coğrafyası, 236. Turizm coğrafyası, 618. Tür dili tarihi. I, 178 Türk dil bilgisi, 273. Türk dil bilgisi, 274. Türk dil bilgisi, 275. Türk dil tarihi notları. I, 176. Türk dil tarihi notları. II. IX-XV. asırlarda edebi Türkçenin gelişmesi, 177. Türk dili tarihi II, 171. Türk dili tarihi. Cilt II. (XI.-XVI. Yüzyıllar Orta Asya Kıpçak ve Çağatay Türkçesi gelişme tarihi), 180. Türk dili tarihi. I, 179. Türk dili üzerine araştırmalar. Uygur devrine ait dil örnekleri: Altun Yaruk, 58. Türk dünyasının beşeri ve iktisadi coğrafyası, 237. Türk dünyasının beşeri ve iktisadi coğrafyası, 238. Türk halk edebiyatı ansiklopedisi. Ortaçağ ve yeniçağ Türklerinin halk kültürü üzerine coğrafya, etnografya, etnoloji, tarih ve edebiyat lugati. sayı 1, 845. Türk ilmi transkripsiyon kılavuzu, 59. Türk inkılabı dersleri. Ekonomik değişmeler, 760. Türk inkılabı kronolojisi, 466. Türk inkılabı kronolojisi, 467. Türk inkılabı’nın mahiyeti ve önemi, 495. Türk kimya eserleri bibliyografyası. 1830-1928 ve modern kimya biliminin Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna kadar olan durumu ve gelişmesi, 417. Türk lisanı tarihi dersleri tatbikat nümuneleri I Uygurca’ya ait metinler, 181. Türk musiki antolojisi. Cilt I. Dinî eserler, 276. Türk musiki antolojisi. Cilt II. Dinî eserler, 277. Türk sanatı, 225. Türk sanatı. Başlangıcından günümüze kadar, 226. Türk sosyolojisinde ve cumhuriyet döneminde köy tartışmaları, 299. Türk tarihinin ilk devirleri. Uzak şark kadim Çin ve Hint, 373. Türk-İslam felsefesi açısından felsefenin ilkeleri, 511. Türk-Macar kültür münasebetleri ışığında II.Rakaczi Ferenc ve Macar mültecileri sempozyumu. <31 Mayıs-3 Haziran 1976>, 846. Türkçe öğreniyorum. Yabancı uyruklu öğrenciler için, 331. Türkiye atlası, 718. Türkiye bitki coğrafyasına giriş, 428. Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. yıldönümü dolayısiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsünce düzenlenen I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi. 15-20.10 1973, İstanbul: <Bildiri özetleri>, 847. Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. yıldönümü dolayısiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsünce düzenlenen I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi. 15-20.10 1973, İstanbul: < Açılış töreni>, 848. Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. yıldönümü dolayısiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsünce düzenlenen I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi. 15-20.10 1973, İstanbul: < Program>, 849. Türkiye devletinin dış siyaseti. 18-19. bin, 118. Türkiye devletinin dış siyaseti. 20-21. bin, 119. Türkiye eğitim haritası, 814. Türkiye gölleri. Morfolojik ve hidrolojik özellikler, 429. Türkiye iktisadî haritası: 1; 800.000, 918. Türkiye iktisadi coğrafyası, 216. Türkiye iskân coğrafyası. Kır iskânı, 815. Türkiye jeolojisine giriş, 919. Türkiye jeomorfolojisinde neoteknik, 72. Türkiye nüfus haritası, 836. Türkiye nüfusu. The population of Turkey, 808. Türkiye ovalarının jeomorfolojisi, 73. Türkiye ovalarının jeomorfolojisi, 74. Türkiye ovalarının jeomorfolojisi, 75. Türkiye tarihi. Selçuklular devri I. Anadolu’nun fethi, 934. Türkiye ziraatinin coğrafi esasları 1, 355. Türkiye ziraatinin coğrafi esasları I, 356. Türkiye’de evlenme ve boşanmalar hakkında psiko-sosyal bir araştırma. 1927-1960 arasındaki evlenme ve boşanmaların istatistik yönden taşıdıkları mana, 83. Türkiye’de iç göçler, 840. Türkiye’de jeolojik ve jeomorfojenik tetkik seyahatları, 189. Türkiye’de jeolojik ve jeomorfojenik tetkik seyahatları, 190. Türkiye’de kuaterner jeomorfolojisi, 76. Türkiye’de kütüphanecilik alanında bilgisayar uygulamaları I. sempozyumu. İstanbul 7-9 Mayıs 1984. Sonuç raporu., 850. Türkiye’de neojen ve kuaterner omurgalı araziler ve jeomorfolojik karakterleri, 920. Türkiye’de orman ve ormancılık, 393. Türkiye’de şehirleşme ve şehirsel fonksiyonlar, 841. Türkiye’deki şehirlerin fonksiyonel sınıflandırılması, 842. Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde bulunan silüriene ait graptotitli seri, 921. Türkiye’nin kır potansiyeli ve sorunları, 816. Türkiye’nin morfoklimatik bölgeleri, 541. Türklerle ilgili İngilizce yayınlar bibliyografyası. Onbeşinci yüzyıldan onsekizinci yüzyıla kadar, 580. Ulaşım coğrafyası, 843. Ulaşım coğrafyası, 844. Uluğ Bey ve zamanı, 102. Umumi coğrafya dersleri, 62. Umumi coğrafya dersleri. Cilt I. Klimatoloji, 63. Umumi coğrafya dersleri. Cilt I. Klimatoloji, 64. Umumi coğrafya dersleri. Cilt II-Fasikül I. Hidrografya, okyanuslar ve denizler, 65. Umumi coğrafya dersleri. Cilt II. İdrografya. Okyanuslar ve denizler, 66. Umumi coğrafya dersleri. Cilt III: Jeomorfolojinin prensipleri, 60. Umumi coğrafya dersleri. Cilt III: Jeomorfolojinin temelleri. Kısım I; Akarsular topoğrafyası, bünyeler, karst topografyası ve volkan reliefi, 67. Umumi coğrafya, 35. Umumi didaktik, 52. Umumi didaktik, 53. Umumi klimatoloji ve iklim çalışmaları, 239. Umumi klimatoloji ve iklim çalışmaları, 240. Umumi Türk tarihine giriş. Cilt I. En eski devirlerden 16. asıra kadar, 778. Une introduction a la phonologie, 889. Une introduction a la phonologie, 890. Urfa bölgesi tarihi. (Başlangıçtan H.210=M.825’e kadar), 413. Urfa Haçlı Kontluğu tarihi (1098 den 1118’e kadar), 221. Urla yarıımadasında arazinin sınıflandırılması ile kullanılışı arasındaki ilişkiler, 562. Uygur sözlüğü. Birinci bölüm A-K, 182. Uygur sözlüğü. İkinci bölüm K-S, 183. Uygur sözlüğü. Üçüncü bölüm S-Z, 184. Üç makale. Estetiğin, edebiyat tarihinin ve lenguistiğin birbirleriyle münasebeti, 192. Ülkemiz için isabetli olabilecek bir mesleğe yöneltme denemesi, 612. Üniversite yayınları bibliyografisi 1933-1940. İstanbul Üniversitesi’nce bastırılan eserleri ve tedris heyetince bastırılmış eserlerden ancak bulunanları ihtiva eder, 607. Vak’a Nüvis Ahmet Lütfi Efendi tarihi, 33. Van bölgesinde bulunmuş yeni Urartu yazıtları, 227. Varaka ve Gülşah, 939. Varoluş felsefesi üzerine. Zum problem der existtenphilosophie, 657. Vefayat-ı selatin ve meşahir-i rical, 379. Vejetasyon coğrafyası, 294. Venedik menbalarına nazaran Türk imparatorluğunun zuhuru zamanında şark meselesi, 685. Veraset ve cemiyet, 884. Vergilius’un ekloglarında İnsan ve mücadelesi, 713. Volkan coğrafyası, 77. Vücut imajı ve içedönüklük-dışadönüklük, 608. Wechsler zeka ölçeğinin İstanbul çocuklarına uygulanması, 710. Wolfgang von Faust. 1.-2. Kısımların Tahlil ve Tefsiri, 339. Wolfgang von. Faust. 1.-2. Kısımların tahlil ve tefsiri, 340. World bibliography of translation of the meanings of the Holy Qur’an printed translation 1515-1980, 430. Yabancı-dil öğretimi: İlkeler ve çözümler, 105. Yağış müesseriyeti üzerine bir deneme ve yeni bir indis, 295. Yapısal dilbilimi, 115. Yaratıcı muhayyele hakkında bir kalem tecrübes, 805. Yaratıcı muhayyele hakkında bir kalem tecrübesi, 803. Yaşama felsefesi, 873. Yeni bir Eti harabesi. (İlk rapor), 161. Yeni Osmanlıca metinleri, 772. Yeni Türk edebiyatı antolojisi 1865-1876, 479. Yeni Türk edebiyatı antolojisi I.(1839-1865), 928. Yeni Türk edebiyatı antolojisi, 481. Yeni Türk edebiyatı antolojisi, 482. Yeni Türk edebiyatı antolojisi. Ekrem, Hamid, Sezaî ve ara nesil, 929. Yeniçeri ocağının kaldırılışı ve II.Mahmud’un Edirne seyehati: Mehmed Daniş Bey ve eserleri, 587. Yerleşme coğrafyası. Cilt 1. Şehir coğrafyası. Kısım 1, 357. Yerleşme coğrafyası. Cilt 1. Şehir coğrafyası. Kısım 1, 358. Yerleşme coğrafyası. Kır yerleşmeleri, 222. Yerleşme coğrafyası. Kır yerleşmeleri, 788. Yunan adalarının Fransızlar tarafından işgali, 496. Yunan ve Roma sanatı, 660. Yurt dışına işçi gönderme olayının sosyolojik eleştirisi, 797. Yusuf ile Züleyha, 37. Yusuf ve Zeliha. Tenkidli basım, 908. Yüz ifadelerinin tefsiri hakkında tecrübî bir tetkik, 819. Zati Divanı. Edisyon kritik ve transkripsiyon. Gazeller kısmı, 750. Zati divanı. Edisyon kritik ve transkripsiyon.  Gazeller kısmı, 751. Zekanın değerlendirilmesi. Binet Stanford testlerinin İstanbul çocuklarına standardizasyonu, 711. Zekanın değerlendirilmesi. Binet Stanford testlerinin İstanbul çocuklarına standartlanması, 712. Zihni inkişafın esasları, 514. Zihniyetler: Kişi ve toplum açısından zihin yapılarına dair psikososyolojik bir inceleme, 163. Ziraat hayatı cilt I.  Ziraat tarihine  bir bakış ve orta iklim memleketlerinde ziraat, 724. Ziraat hayatı  I. Orta iklim memleketlerinde ziraat, 725.
24/02/2015
1055 hits

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No:6, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0 (212) 455 57 00