Emektar Hocalarımız

PROF. DRAHMED ATEŞ (1917-1966)

Ates

1917 yılında Birecik’e bağlı Ağcaköy’de doğdu. 1935 yılında girdiği İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’ndan sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı’nda devam etti. O dönemlerde Türk Dili ve Edebiyatı’nda yardımcı disiplin olarak bulunan Arapça ve Farsça derslerine ağırlık verdi ve 1939 yılında Helmut Ritter’in asistanı olarak İstanbul Üniversitesi’nde göreve başladı. 1943 yılında doçent, 1953 yılında ise profesör oldu. Pek çok uluslarası  konferans ve toplantılara katıldı. Ahmet Ateş, kurucusu da olduğu Şarkiyat Enstitüsü Müdürlüğü, İslâm Ansiklopedisi Yazı Heyeti Başkanlığı, yine kurucusu olduğu Milletlerarası Şark Tedkikleri Cemiyeti yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Arap, Fars dilleri ve edebiyatları sahasında dünya çapında bir otorite olan Prof. Dr. Ahmet  Ateş, 20 Ekim 1966’da vefat etti.

PROF. DR. HELMUT RITTER (1892-1971)

 Ritter

28 Şubat 1892 yılında Almanya’da Hess.-Lichtenau şehrinde doğdu. 1910’da liseyi Kassel’de bitirdikten sonra Halle Üniversitesine girdi ve burada ünlü şarkiyatçı Carl Brockelmann ve Paul Kahle gibi büyük âlimlerden ders alma fırsatı elde etti. Türkçe, Arapça, ve Farsçadan başka İbrani ve Süryani dillerine de vakıftı. Türkiye’de modern anlamda filoloji tetkik ve usullerinin tanınmasında önemli hizmetleri bulunan hocamız, 1933 yılında İstanbul Üniversitesi’nde  Arap ve Fars filolojisi bölümüne önce okutman olarak davet edildi, sonra 1938 yılında bu bölüme profesör  olarak atandı. O zamanlar Şarkiyat Enstitüsü adıyla anılan şimdiki Şarkiyat Araştırma Merkezi’nin kurulmasında önemli bir rol oynadı. 1971 yılında vefat eden hocamız Şarkiyat araştırmaları sahasında ilk akla gelen alimlerdendir.

ÖĞR. GÖRİHSAN ÖRÜCÜ (1918-1986)

 Orucu

Merhum hocamız İhsan Örücü 1334 (1918) yılında İstanbul'da doğdu. Orta tahsilini Suriye'de Şam Koleji'nde, yüksek tahsilini ise İ. Ü. İktisat Fakültesi'nde yapmıştır. İktisat Fakültesi'nde talebeliği sırasında, Prof. Dr. H. Ritter'in de derslerine devam etmiş ve Arapçaya olan hâkimiyetiyle onun dikkatini çekti. Öğrenciliği sırasında fakültemizdeki Arapça eğitimine yardımcı olarak ka­tılıp sonra Arapça okutmanı olan, daha sonra öğretim görevliliğine atanan hocamız, vefat ettiği 1986 yılına kadar Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında görev yaptı. Kendisi yalnız öğrencilerin değil, öğretim üye ve yardımcılarının yetişmelerine de hizmet etti. Nitekim bölümümüz öğretim ele­manlarının hemen hepsi onun öğrencisi oldu. Arapçayı olduğu kadar Fransızcayı da iyi bilen hocamız liyakatli ve bilgili bir öğreticiydi. Hizmet yılları boyunca, önce okut­man daha sonra öğretim görevlisi olarak, vazifesine bağlı, olgun ve vakur şahsiyetiyle bölümümüzde daima huzur ve güven unsuru oldu.

PROF. DR. NİHAD M. ÇETİN (1924-1991)

 Cetin

1924 yılında Amasya'nın Gümüşhacıköyü kazasında doğdu. Orta öğrenimini Yozgat Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yaptı (1944- 1948). Bir müddet orta öğretim okulla­rında öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra 1953 yılında Arap-Fars Fi­lolojisi kürsüsü asistanı olarak İ. Ü. Edebiyat Fakültesi'ne intisab etti. 1958 yılında Doçent, 1971 yılında. Profesör oldu. Uzun bir dönem Doğu Dilleri ve Ede­biyatları Bölümü ile Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı ve Şarkiyat Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürüten, ayrıca İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü de yapan hocamız 1991 yılında vefat etti.

PROF. DR. TAHSİN YAZICI (1922-2002)

 yazici

1922 yılında Bingöl’e bağlı Kiğı ilçesinin Hoğas köyünde dünyaya geldi. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde hem Türkoloji hem de Arap-Fars Filolojileri bölümlerini bitirerek çift dal mezunu oldu. 1952 yılında İ.Ü. Arap-Fars filolojisi bölümünde Prof. Dr. Ahmet Ateş’in yanında asistan olarak göreve başladı. 1955 yılında doçent, 1965 yılında ise Profesör olan hocamız 1970 yılından itibaren iki dönem Edebiyat Fakültesi dekanlığını yürüttü. 1981’de yürürlüğe giren yeni Yüksek Öğretim Kanunu gereğince, fakültelerde öngörülen sisteme göre kurulan Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü başkanlığına atandı. Ayrıca 1966 yılında Prof. Dr. Ahmet Ateş’in vefatı üzerine boşalan İslam Ansiklopedisi’nin Yazı Kurulu başkanlığını üstlendi ve bu görevi 1986 yılına kadar sürdürdü. 1986 yılında emekli olan hocamız 2002 yılında vefat etmiştir.

 

PROF. DR. NAZİF HOCA (1928-2007)

 hoca

1928'de Yugoslavya'nın Üsküp şehrinde dünyaya geldi. 1952 yı­lında Sarayeva Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Bölümü'ne girdi. 1954 yılında Türkiye'ye gelerek eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisi'nde sürdürdü. Mezun olduğu yıl aynı bölüme asistan oldu. 1960- 1961 yıllarında Tahran Üniversitesi'nde bulundu. 1963 yılında doktor, 1969'da doçent oldu. 1978'de Profesör olan hocamız 2007 yılında vefat etti.

PROF. DR. GHULAM HUSSAIN ZULFIQAR (1924-2007)

 zolfekar

1924'de, bugün Hindistan'ın Doğu Pencab bölgesinde kalan Batala şehrinde doğdu. Aynı şehirde ilk, orta ve lise tahsilini tamamladık­tan sonra Lahor'da Şarkiyat Fakültesi'ne intisab etti. Daha sonra Pen­cab Üniversitesi'nde Urdu Dili ve Edebiyatı sahasında araştırmacı ve bilahere okutman olarak vazife gördü. 1982 yılında aynı fakültede Profesör oldu.

1956 - 1985 yılları arasındaki öğretim faaliyetleri yanında 30'dan fazla eser kaleme alan Prof. Dr. Zulfiqar 1985 yılında Urdu Dili ve Edebiyatı derslerini okutmak ve Pakistan kültürü sahasında konferanslar ver­mek üzere İstanbul Üniversitesi'ne misafir Profesör olarak geldi. 1990 yılına kadar İ.Ü Edebiyat Fakültesinde Urduca dersleri vererek Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın kurulmasında önemli rol oynadı. Hocamız 2007 yılında Lahor’da vefat etti.

DOÇ. DR. TEVFİK RÜŞTÜ TOPUZOĞLU (1942-2008)

 topuzoglu

1942 yılında Uşak'ta doğdu. İlk tahsiline Uşak 1 Eylül İlkokulu'nda başlayıp, üçüncü sınıftan itibaren, İstanbul'da Talatpaşa İlkokulu'nda devam etti. Orta ve Lise tahsilini İstanbul Erkek Lisesi’nde yaptı. 1963'te buradan mezun oldu. Aynı sene İstanbul Üniversite­si Edebiyat Fakültesi Arap - Fars Filolojisi'ne girip 1967'de mezun oldu. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursu ile dok­tora çalışması için İngiltere'ye gitti. 1974'te yurda dönüp 1975'te İs­tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı kür­süsüne doktor asistan olarak intisab etti. 1982'de Doğu Dil­leri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı daha sonraları ise aynı anabilim dalında doçent olan hocamız 2008 yılında vefat etmiştir.

DOÇ. DR. ZÜLFİKAR TÜCCAR (1949-2014)

 

1949 yılında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Büget köyünde doğdu. 1963 yılında (Tokat) Gazi Paşa ilkolunu dışarıdan bitirdi. 1970'te İstanbul İmam Hatip Okulu'ndan mezun oldu ve aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nda (imam-hatip olarak) görev aldı. 1980 yılına kadar İstanbul Eyüp, Eminönü ve Fatih müftülüklerin bağlı camilerde bu görevini sürdürdü. 1971'de İstanbul Eyüp Lisesi'nden (Fark dersleri sınavlarına girerek) mezun oldu. 1977 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arap - Fars filolojisini bitirdi. 1980'de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı kürsüsüne asistan olarak atandı.

1987 yılında 'el-Ferra Hayatı Eserleri Arap Dili ve Edebiyatı'ndaki Mevkii' adlı çalışmasını bitirerek doktor unvanını aldı. 1988 yılında aynı bölümde ARap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyeliğine (Yrd. Doç. Dr. olarak) atandı. Bu görevini 2001 yılına kadar sürdürdü. Ayrıca 1988 yılında Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde müellif-redaktör ve Arap Dili  Edebiyatı İlim Heyeti Başkanı olarak çalışmaya başladı. Bu çalışmalarına uzun bir süre devam etti. 1996-1997 öğretim yılında Ürdün Alu'l-Beyt üniversitesine davet edildi ve 1 yıl bu üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi'nden emekli oldu. 2002 yılında kurucuları arasında yer aldığı Bakırköy Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na seçildi. En son Trakya üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeliği görevinde bulunan Tüccar, evli ve 5 çocuk babası idi.

OKT. MUSTAFA SEÇKİN (1932-)

 seckin

1932'de Eskişehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­kültesi Arap Filolojisi'nden mezun oldu. Kütüphanecilik, gazetecilik, mütercimlik ile uğraştıktan sonra 1983 yılından itibaren Arap Filolojisi'nde okutmanlığa başladı. Hocamız 1997 yılında emekli oldu.

PROF. DR. AHMET SUPHİ FURAT (1940-)

 SAMSUNG

1940 yılında Uzunköprü'de doğdu. 1962 yılında İstanbul Üniver­sitesi Edebiyat Fakültesi Arap - Fars Filolojisi'ne girdi. 1965 ve 1966 yı­llarında, Almanya Erlangen Üniversitesi'nde Türkçe okutmanlığı yaptı. 1966 yılında Türkiye'de doktor oldu. 1971 - 1972 döneminde doçent, 1978'de profesör olan hocamız 2007 yılında emekli oldu.

DR. KIYAMEDDİN BARLAS (1940-)

1963'de Kabil Edebiyat Fakül­tesini bitirip aynı fakülteye asistan olarak atandı. 1963 - 1966 yılları arasında Pekin Üniversitesi'nde Çin Dili ve Edebiyatı üzerinde master yaptı. 1966 - 1971 yıllarında Kabil Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1971 - 1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türkoloji üzerinde doktora yaptı. 1976 - 1980 yıllarında Kabil Edebiyat Fakültesinde doçent olarak görevine devam etti. 1980 yılında Rusların Afganistan’ı işgal etmesinden sonra Türkiye’ye gelen hocamız İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

YRD. DOÇ. DR. MEHMET SAMİ BENLİ (1943-)

 SAMSUNG

1943 yılında Gaziantep’te doğdu. 1955’te ilkokul, 1958’de ortaokul ve 1962 yılında lise tahsilini tamamladı. 01.01.1966-30.06.1966 tarihleri arasında Adana’da Türk Hava Yolları’nda, 1966-1973 yılları arasında da Gaziantep’te Yapı Kredi Bankası’nda ve 1974-1982 seneleri arasında ise özel bir şirkette memur olarak çalıştı.

1982-1983 Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek tahsiline başladı. 1985-1986 Öğretim yılında üniversite öğretimini bitirdikten sonra aynı yıl Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak atandı. 1992 yılında yüksek lisans, 1996 senesinde de doktora eğitimini tamamlayıp, 1999’da yardımcı doçent oldu. 15.11.2003 tarihinde emekliye ayrıldı.

PROF. DR. NACİ TOKMAK (1945-)

 SAMSUNG

1945 yılında Divriği'de dünyaya geldi. 1967 - 1968 öğretim yılın­da Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsü'ne girdi. 1972'de mezun olduktan sonra 1976 yılına kadar İran'da bulundu ve Tahran Üniversitesi'nde master ve doktorasını yaptı. Dönüşünde bir yıl İngiltere'de lisan eğitimi gördü. 1978'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde asistan oldu. 1972'de Yardımcı Doçent, 1983'de Doçent ve 1989 yılında profesör olan hocamız 1998 yılında emekli oldu.

PROF. DR. MEHMET KANAR (1954-)

 SAMSUNG

1954'de Konya'da doğdu. 1970 - 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap - Fars filolojisine girdi. 1974 -1975 yılında bu bölümü bitirdikten sonra aynı bölümün Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsü'nde doktoraya başladı. 1976 yılında adı geçen kürsüye asistan ol­du. 1979 yılında doktor unvanı aldı. 1986 yılında yardımcı doçent, 1990 yılında doçent ve 1996 yılında profesör olan hocamız 2007 yılında emekli oldu.

13/12/2012
7508 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00