2013-2014 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav Takvimi

 
Dersin Adı Tarih Yer Saat Öğretim Üyesi
Yazılı Anlatım 3.1.2014 233 14:00-15:00 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Biçim Bilimi (Morfoloji) 3.1.2014 420 14:00-15:00 Yard. Doç. Dr. Murat Elmalı
Anlam Bilimi 3.1.2014 452 09:30-10:30 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Klasik Belagat 3.1.2014 460 15:30-16:30 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Dil Atölyesi 5 6.1.2014 307 15:30-16:30 Doç.Dr. Abdullah KIZILCIK
Psikolinguistik 6.1.2014 328 09:30-10:30 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Dil Kültür ve İletişim 6.1.2014 457 09:30-10:30 Prof. Dr. Hayati Develi
Dilbilimi Uygulamaları 1 6.1.2014 460 12:30-13:30 Doç. Dr. Bekir SAVAŞ
Dil Atölyesi 7 (Latince/Rusça) 7.1.2014 231 12:30-13:30 Prof. Dr. Bedia Demiriş
Dil Dışı Göstergeler 7.1.2014 310 15:30-16:10 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Minimalist Sözdizimi 7.1.2014 419 10:00-11:00 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
Dil Felsefesi 8.1.2014 420 15:30-16:30 Doç. Dr. Yücel Yüksel
Dilbilime Giriş 8.1.2014 435 11:00-12:00 Doç. Dr. Nurcan Delen Karaağaç
Metin Dilbilimi 8.1.2014 Amfi 11 14:00-14:40 Doç. Dr. Canan Ayata Şenöz
Osmanlı Türkçesine Giriş 9.1.2014 226 14:45-16:45 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Toplum Dilbilimi 9.1.2014 310 11:00-12:30 Yard. Doç. Dr. Turgut Gümüşoğlu
Söz Dizimi  (Sentaks) 9.1.2014 328 10:00-11:00 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Söylem Bilimi 9.1.2014 419 15:30-16:30 Doç. Dr. Bekir SAVAŞ
Sesbilgisi ve Sesbilimi 10.1.2014 328 09:30-10:30 Yard. Doç. Dr. Murat Elmalı
Eski Türk Yazı Dilleri 1 10.1.2014 417 11:00-12:00 Yard. Doç. Dr. Murat Elmalı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 10.1.2014 452 12:30-13:30 Yard. Doç. Dr. Elif KIR
Evrensel Dilbilgisi 10.1.2014 460 09:30-10:30 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Bilimsel Araştırma Semineri 1 13.1.2014 233 09:30-10:30 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Dil Kullanımı 13.1.2014 233 15:30-16:30 Doç. Dr. Bekir SAVAŞ
Dil Atölyesi III 13.1.2014 457 10:30-11:30 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Sözlük Bilimi 13.1.2014 460 12:30-13:30 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Dil Atölyesi I 13.1.2014 Amfi 4 09:00-10:00 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Kısa Öykü Çevirisi 1 14.1.2014 231 12:30-13:30 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Ses Bilimi Çalışmaları 15.1.2014 226 14:00-15:00 Yard. Doç. Dr. Murat Elmalı
Tarihsel Dilbilimi 15.1.2014 310 10:15-11:15 Yard. Doç. Dr. Murat Elmalı