Dilbilimi Bölümü Hakkında

Dilbilim, insanı doğada yaşayan diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği olan dili ve dile bağlı düşünce yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Ülkemizde bilhassa İstanbul Üniversitesi’nin öncülüğünde gelişen dilbilim, birkaç üniversitede bağımsız bölüm çatısına kavuşmuş; üniversitemizde ise 2010 yılında Dilbilimi Bölümü’nün kurulmasıyla bu bilim alanıyla ilgili bağımsız bir birim oluşmuştur. Dilbilimi Bölümü, dili salt dilbilgisi kuralları çerçevesinde değil; diğer bilim dalları ile olan yakın ilişkilerinin de bir bütün olarak incelendiği geniş açılı bir yaklaşımı benimseyerek incelemektedir. Bölümümüzde bulunan öğrencilere çok geniş kapsamlı bir biçimde dilbilim hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan sağlayacak bir müfredat takip edilmektedir. Başta Türk dili olmak üzere belirli dillerin yapılarını ve gelişmelerini incelemek ana amaçlarımızdandır. Bölümümüzün misyonu genel dilbilimin yanında, Türk dilbilimi kazanımlarını en iyi şekilde öğrencilere aktararak ülkemizdeki dilbilim birikimine katkıda bulunmak; Türk dili üzerinde dilbilimsel yöntemlere dayalı araştırmalar yapılmasını mümkün kılacak teorik ve pratik uygulamalar gerçekleştirmektir.