İletişim

Adres:      İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dilbilimi Bölümü, Beyazıt Mahallesi, Ordu Caddesi, 196 34126 Fatih, İstanbul, Türkiye Telefon: +90 (212) 455 57 00 Faks:      +90 (212) 511 43 71            

Bölümün konumunu haritada görmek için tıklayınız

Akademik Personel İletişim Bilgileri                                                             Oda No.     Dahilî Tel.          E-posta Prof. Dr. Hayati DEVELİ                      -            15961              hayatideveli@gmail.com Yard. Doç. Dr. Murat ELMALI            -            15961              muratelmali1@gmail.com Yard. Doç. Dr. Ahmet ISPARTA         125            15958              ahmet_is@yahoo.com Yard. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK       119            15961              mehmetgurlek@gmail.com Yard. Doç. Dr. Mehmet AYGÜNEŞ    120           15953              mehmet.aygunes@gmail.com Okut. Dr. Serpil TUNÇER                    125           15958              serpiltuncer@hotmail.com Araş. Gör. Ahmet N. ÇİÇEKLER        120           15953              acicekler@gmail.com Araş. Gör. Pınar KARAKILÇIK           119           15961               kara.badel@gmail.com