2015-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Programı

Dersin Adı Yarıyıl  Zor./Seç. Gün Yer Saat Öğretim Üyesi
Karşılaştırmalı Türk Dilleri 2 4 Z 22.03.2016 328 15:00-16:00 Yard.Doç.Dr. Mehmet Gürlek
Dil Öğretme Yöntemleri 6 Z 22.03.2016 419 10:00-11:00 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
Sinir Dilbilimi 4 S 22.03.2016 Amfi 9 12:30-13:30 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
Dil Atölyesi 4(İngilizce/Fransızca) 4 Z 24.03.2016 310 11:00-12:00 Okt. Dr. Serpil Tunçer
Altayistik 8 Z 24.03.2016 460 16:45-17:45 Prof. Dr. Mesut Şen
Dil Bilimi Tarihi 2 Z 24.03.2016 Amfi 3 10:30-11:30 Doç. Dr. Nurcan D. Karaağaç
Cümle Tahlilleri 4 S 25.03.2016 226 10:00-11:00 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Osmanlı Türkçesi Dilbilgisi 2 Z 25.03.2016 Amfi 4 15:30-16:30 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Dilbiliminde Yeni Yönelişler 8 Z 28.03.2016 226 12:00-13:00 Yard.Doç.Dr. Mehmet Aygüneş
Dil Atölyesi 6 (Arapça/Farsça) 6 Z 28.03.2016 419 14:00-15:00  Doç. Dr. Fazlı Arslan
Dil Edinimi 4 Z 28.03.2016
420
09:30-10:30 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
Dil Atölyesi 8 (Latince/Rusça) 8 Z 28.03.2016 435 14:00-15:25 Prof. Dr. Bedia Demiriş
Toplum Dilbilimi Uygulamaları 6 S 29.03.2016 233 11:00-12:00 Okt. Dr. Serpil Tunçer
Diyalektoloji 6 Z 29.03.2016 268 13:00-14:00 Yard.Doç.Dr. Mehmet Gürlek
Türk Dili Tarihi 4 Z 29.03.2016 328 16:00-17:00 Yard.Doç.Dr. Mehmet Gürlek
Dilbilim Metin Çevirileri 6 Z 30.03.2016 226 15:30-16:30 Okt. Dr. Serpil Tunçer
Yorum Bilimi (Hermeneutik) 8 S 30.03.2016 420 11:45-12:45 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Dil Atölyesi 2(İngilizce/Fransızca) 2 Z 30.03.2016 Amfi 10 09:00-10:00 Okt. Dr. Serpil Tunçer
Gösterge Bilimi 2 Z 30.03.2016 Amfi 5 16:30-17:30 Yard. Doç. Dr. Selin Gürses Şanbay
Medya ve Dil 8 Z 31.03.2016 226 14:00-15:00 Yard.Doç.Dr. Ahmet Isparta
Dilbilimi Metinleri 4 S 31.03.2016 328 16:00-17:00 Okt. Dr. Serpil Tunçer
Karşılaştırmalı Türk Dilleri 1 2 Z 31.03.2016 Amfi 10 14:00-15:00 Prof. Dr. Mesut Şen
Antropolojik Dil Bilimi 6 Z 01.04.2016 420 13:00-14:00 Yard.Doç.Dr. Mehmet Gürlek
Türk Şiir Dili 6 S 01.04.2016 420 15:00-16:00 Yard.Doç.Dr. Ahmet Isparta
Edebiyat Bilimlerine Giriş 4 Z 01.04.2016 Amfi 7 10:00-11:00 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
11/03/2016
1673 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00