2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı, Yıl Sonu Sınav Programı

Dersin Adı Gün Yer Saat Öğretim Üyesi
Dil Kültür ve İletişim 22.12.2015 Amfi 5 10:15:11:40 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Biçim Bilimi (Morfoloji) 23.12.2015 420 14:00-15:25 Prof. Dr. Mesut Şen
Tarihsel Dil Bilimi 23.12.2015 264 12:30-13:55 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Evrensel Dilbilgisi 25.12.2015 226 09:30-10:55 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
Toplum Dilbilimi 25.12.2015 264 11:00-12:25 Yard. Doç. Dr. Turgut Gümüşoğlu
Dil Felsefesi 29.12.2015 226 15:30-16:55 Prof. Dr. Aydın Topaloğlu
Anlam Bilimi 22.12.2015 264 14:00-15:25 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Söz Dizimi  (Sentaks) 22.12.2015 Amfi 11 15:30-16:55 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Bilimsel Araştırma Semineri 1 23.12.2015 421 14:00-15:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Dil Atölyesi III 24.12.2015 420 11:00-12:25 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Dil Kullanımı 24.12.2015 310 12:30-13:55 Doç. Dr. Bekir SAVAŞ
Dilbilimi Uygulamaları 1 24.12.2015 421 11:00-12:25 Doç. Dr. Bekir SAVAŞ
Yazılı Anlatım 24.12.2015 Amfi 8 14:00-15:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Yalçın
Dil Atölyesi 7 (Latince/Rusça) 25.12.2015 233 09:30-10:55 Prof. Dr. Bedia Demiriş
Dilbilime Giriş 25.12.2015 226 15:30-16:55 Prof. Dr. Nurcan Delen Karaağaç
Dilbilime Giriş 25.12.2015 Amfi 4 15:30-16:55 Prof. Dr. Nurcan Delen Karaağaç
Dil Atölyesi I 28.12.2015 Amfi 10 09:30-10:55 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Ekolinguistik 28.12.2015 264 11:00-12:25 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Psikolinguistik 28.12.2015 Amfi 4 13:15-14:40 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Sözlük Bilimi 28.12.2015 420 14:00-15:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Klasik Belagat 29.12.2015 226 14:00-15:25 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Metin Dilbilimi 29.12.2015 310 09:30-10:55 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
Osmanlı Türkçesine Giriş 29.12.2015 Amfi 5 12:30-13:55 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Dil Dışı Göstergeler 30.12.2015 Amfi 9 14:00-15:25 Yard. Doç. Dr. Selin Gürses
Minimalist Sözdizimi 30.12.2015 310 11:00-12:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
Söylem Bilimi 30.12.2015 421 09:30-10:55 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
Dil Atölyesi 5 31.12.2015 328 09:30-10:55 Doç. Dr. Fazlı Aydın
Sesbilgisi ve Sesbilimi 31.12.2015 Amfi 5 16:00-17:30 Prof. Dr. Mesut Şen
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 31.12.2015 310 11:00-12:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
Kısa Öykü Çevirisi 1 04.01.2016 Amfi 1 14:00-15:25 Okut. Dr. Serpil Tuncer
14/12/2015
1498 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00