2015-2016 Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi

Dersin Adı Gün Yer Saat Öğretim Üyesi
Dil Kültür ve İletişim 27.10.2015 Amfi 7 11:00-12:25 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Klasik Belagat 27.10.2015 264 14:00-15:25 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Biçim Bilimi (Morfoloji) 28.10.2015 201 12:00-13:00 Prof. Dr. Mesut Şen
Tarihsel Dil Bilimi 28.10.2015 264 09:30-10:55 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Dil Atölyesi I 30.10.2015 Amfi 3 09:30-10:55 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Dil Dışı Göstergeler 30.10.2015 457 15:30-16:55 Yard. Doç. Dr. Selin Gürses
Toplum Dilbilimi 30.10.2015 264 11:00-12:25 Yard. Doç. Dr. Turgut Gümüşoğlu
Ekolinguistik 02.11.2015 268 09:30-10:55 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Psikolinguistik 02.11.2015 201 11:00-12:25 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Sesbilgisi ve Sesbilimi 02.11.2015 Amfi 10 09:30-10:55 Prof. Dr. Mesut Şen
Sözlük Bilimi 02.11.2015 419 12:30-13:55 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Anlam Bilimi 03.11.2015 264 15:30-16:55 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Söz Dizimi  (Sentaks) 03.11.2015 226 14:00-15:25 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Dil Felsefesi 04.11.2015 457 15:30-16:55 Prof. Dr. Aydın Topaloğlu
Dil Kullanımı 04.11.2015 264 12:30-13:55 Doç. Dr. Bekir SAVAŞ
Dilbilimi Uygulamaları 1 04.11.2015 421 11:00-12:25 Doç. Dr. Bekir SAVAŞ
Yazılı Anlatım 04.11.2015 Amfi 10 11:00-12:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Yalçın
Dil Atölyesi 5 05.11.2015 328 09:30-10:55 Doç. Dr. Fazlı Aydın
Dil Atölyesi III 05.11.2015 233 15:30-16:55 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Dilbilime Giriş 05.11.2015 Amfi 8 14:00-15:25 Prof. Dr. Nurcan Delen Karaağaç
Dil Atölyesi 7 (Latince/Rusça) 06.11.2015 351 09:30-10:55 Prof. Dr. Bedia Demiriş
Kısa Öykü Çevirisi 1 06.11.2015 435 13:15-14:40 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Minimalist Sözdizimi 06.11.2015 435 11:00-12:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
Osmanlı Türkçesine Giriş 06.11.2015 457 11:00-12:25 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Osmanlı Türkçesine Giriş 06.11.2015 Amfi 1 11:00-12:25 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
20/10/2015
1731 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00