2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı (13.09.2015)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Gün Yer Saat Öğretim Üyesi
DILB1048 Dil Atölyesi I 1 Cuma 233 08:00-08:40 Okut. Dr. Serpil Tuncer
DILB1048 Dil Atölyesi I 1 Cuma 233 08:45-09:25 Okut. Dr. Serpil Tuncer
DILB1048 Dil Atölyesi I 1 Cuma 233 09:30-10:10 Okut. Dr. Serpil Tuncer
DILB1048 Dil Atölyesi I 1 Cuma 233 10:15-10:55 Okut. Dr. Serpil Tuncer
DILB1001 Dilbilime Giriş 1 Perşembe 233 14:00-14:40 Prof. Dr. Nurcan Delen Karaağaç
DILB1001 Dilbilime Giriş 1 Perşembe 233 14:45-15:25 Prof. Dr. Nurcan Delen Karaağaç
DILB1005 Osmanlı Türkçesine Giriş 1 Cuma 226 15:30-16:10 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
DILB1005 Osmanlı Türkçesine Giriş 1 Cuma 226 16:15-16:55 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
DILB1005 Osmanlı Türkçesine Giriş 1 Cuma 226 17:00-17:40 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
DILB1002 Dil Kültür ve İletişim 1 Perşembe 420 08:00-08:40 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
DILB1002 Dil Kültür ve İletişim 1 Perşembe 420 08:45-09:25 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
DILB1003 Sesbilgisi ve Sesbilimi 1 Perşembe 233 15.30-16:55 Prof. Dr. Mesut Şen
DILB1003 Sesbilgisi ve Sesbilimi 1 Perşembe 233 15.30-16:55 Prof. Dr. Mesut Şen
DILB1006 Yazılı Anlatım 1 Perşembe 420 11:00-11:40 Yard. Doç. Dr. Mehmet Yalçın
DILB1006 Yazılı Anlatım 1 Perşembe 420 11:45-12:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Yalçın
DILB2050 Dil Atölyesi III 3 Perşembe 433 08:00-08:40 Okut. Dr. Serpil Tuncer
DILB2050 Dil Atölyesi III 3 Perşembe 433 08:45-09:25 Okut. Dr. Serpil Tuncer
DILB2050 Dil Atölyesi III 3 Perşembe 433 09:30-10:10 Okut. Dr. Serpil Tuncer
DILB2050 Dil Atölyesi III 3 Perşembe 433 10:15-10:55 Okut. Dr. Serpil Tuncer
DILB2065 Dil Dışı Göstergeler 3 Cuma 457 15:30-16:10 Yard. Doç. Dr. Selin Gürses
DILB2065 Dil Dışı Göstergeler 3 Cuma 457 16:15-16:55 Yard. Doç. Dr. Selin Gürses
DILB2065 Dil Dışı Göstergeler 3 Cuma 457 17:00-17:40 Yard. Doç. Dr. Selin Gürses
DILB2091 Kısa Öykü Çevirisi 1 3 Cuma 307 13:15-13:55 Okut. Dr. Serpil Tuncer
DILB2091 Kısa Öykü Çevirisi 1 3 Cuma 307 14:00-14:40 Okut. Dr. Serpil Tuncer
DILB2016 Dil Felsefesi 3 Perşembe 452 15:30-16:10 Prof. Dr. Aydın Topaloğlu
DILB2016 Dil Felsefesi 3 Perşembe 452 16:15-16:55 Prof. Dr. Aydın Topaloğlu
DILB2013 Biçim Bilimi (Morfoloji) 3 Perşembe 420 14:00-14:40 Prof. Dr. Mesut Şen
DILB2013 Biçim Bilimi (Morfoloji) 3 Perşembe 420 14:45-15:25 Prof. Dr. Mesut Şen
DILB2014 Söz Dizimi  (Sentaks) 3 Cuma 433 08:00-08:40 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
DILB2014 Söz Dizimi  (Sentaks) 3 Cuma 433 08:45-09:25 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
DILB2015 Evrensel Dilbilgisi 3 Cuma 417-A 11:00-11:40 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
DILB2015 Evrensel Dilbilgisi 3 Cuma 417-A 11:45-12:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
DILB2017 Psikolinguistik 3 Perşembe 458 12:30-13:10 Okut. Dr. Serpil Tuncer
DILB2017 Psikolinguistik 3 Perşembe 458 13:15-13:55 Okut. Dr. Serpil Tuncer
DILB3028 Tarihsel Dil Bilimi 5 Cuma 366 08:00-08:40 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
DILB3028 Tarihsel Dil Bilimi 5 Cuma 366 08:45-09:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
DILB3073 Minimalist Sözdizimi 5 Cuma 112 14:45-15:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
DILB3073 Minimalist Sözdizimi 5 Cuma 112 15:30-16:10 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
DILB3073 Minimalist Sözdizimi 5 Cuma 112 16:15-16:55 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
DILB3073 Minimalist Sözdizimi 5 Cuma 112 17:00-17:40 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
DILB3026 Metin Dilbilimi 5 Perşembe 421 14:00-14:40 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
DILB3026 Metin Dilbilimi 5 Perşembe 421 14:45-15:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
DILB3056 Dil Kullanımı 5 Perşembe 310 12:30-13:10 Doç. Dr. Bekir SAVAŞ
DILB3056 Dil Kullanımı 5 Perşembe 310 13:15-13:55 Doç. Dr. Bekir SAVAŞ
DILB3094 Ekolinguistik 5 Perşembe 307 15:30-16:10 Okut. Dr. Serpil Tuncer
DILB3094 Ekolinguistik 5 Perşembe 307 16:15-16:55 Okut. Dr. Serpil Tuncer
DILB3025 Toplum Dilbilimi 5 Cuma 264 11:00-11:40 Yard. Doç. Dr. Turgut Gümüşoğlu
DILB3025 Toplum Dilbilimi 5 Cuma 264 11:45-12:25 Yard. Doç. Dr. Turgut Gümüşoğlu
DILB3029 Dil Atölyesi 5 5 Perşembe 328 08:00-08:40 Doç. Dr. Fazlı Aydın
DILB3029 Dil Atölyesi 5 5 Perşembe 328 08:45-09:25 Doç. Dr. Fazlı Aydın
DILB3029 Dil Atölyesi 5 5 Perşembe 328 09:30-10:10 Doç. Dr. Fazlı Aydın
DILB3029 Dil Atölyesi 5 5 Perşembe 328 10:15-10:55 Doç. Dr. Fazlı Aydın
DILB3027 Anlam Bilimi 5 Perşembe 264 11:00-11:40 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
DILB3027 Anlam Bilimi 5 Perşembe 264 11:45-12:25 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
DILB4038 Sözlük Bilimi 7 Perşembe 104 14:45-15:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
DILB4038 Sözlük Bilimi 7 Perşembe 104 15:30-16:10 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
DILB4040 Bilimsel Araştırma Semineri 1 7 Perşembe 104 08:00-08:40 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
DILB4040 Bilimsel Araştırma Semineri 1 7 Perşembe 104 08:45-09:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
DILB4092 Söylem Bilimi 7 Cuma 104 12:30-13:10 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
DILB4092 Söylem Bilimi 7 Cuma 104 13:15-13:55 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
DILB4041 Dil Atölyesi 7 (Latince/Rusça) 7 Cuma 351 08:00-08:40 Prof. Dr. Bedia Demiriş
DILB4041 Dil Atölyesi 7 (Latince/Rusça) 7 Cuma 351 08:45-09:25 Prof. Dr. Bedia Demiriş
DILB4041 Dil Atölyesi 7 (Latince/Rusça) 7 Cuma 351 09:30-10:10 Prof. Dr. Bedia Demiriş
DILB4041 Dil Atölyesi 7 (Latince/Rusça) 7 Cuma 351 10:15-10:55 Prof. Dr. Bedia Demiriş
DILB4040 Bilimsel Araştırma Semineri 1 7 Cuma 305 14:00-14:40 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
DILB4040 Bilimsel Araştırma Semineri 1 7 Cuma 305 14:45-15:25 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
DILB4059 Dilbilimi Uygulamaları 1 7 Perşembe 305 11:00-11:40 Doç. Dr. Bekir SAVAŞ
DILB4059 Dilbilimi Uygulamaları 1 7 Perşembe 305 11:45-12:25 Doç. Dr. Bekir SAVAŞ
DILB4081 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 7 Perşembe 104 09:30-10:10 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
DILB4081 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 7 Perşembe 104 10:15-10:55 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
DILB4039 Klasik Belagat 7 Perşembe 104 13:15-13:55 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
DILB4039 Klasik Belagat 7 Perşembe 104 14:00-14:40 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
13/09/2015
2900 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00