Lisans öğrencilerinin ders seçimi hakkında bilgilendirme

Ders seçimi ile ilgili öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken durumlar şu şekildedir: 1) Her yarıyıl için en az 18 kredi ve en az 30 akts'lik ders seçiniz.  Seçmiş olduğunuz derslerin akts'si yada kredisi daha düşükse bu değerlere tamamlayacak şekilde yeniden düzenleyiniz 2) Ortalaması 1.80'in altında olan öğrenciler öncelikle önceki dönemlerden kaldıkları zorunlu ve seçmeli dersleri almalıdırlar. Üst dönemden ise, en fazla 3 seçmeli ders alabilirler. Örnek durum: 5. döneme başlayacak bir öğrencinin not ortalaması 1.70'tir. Bu durumda öğrenci 5. dönem derslerini alamamaktadır. Bunun yerine, 3. dönemden kaldığı dersleri öncelikli olarak alacaktır. Daha sonra  5. döneme ait olan 3 seçmeli dersi de seçebilir. 3) Seçmeli dersler için öğrencilerimiz bölüm içi veya dışı istedikleri dersleri seçebilirler. Ancak bölüm dışı seçmeli dersler için sınırlı kontenjan (genellikle 10) olduğu için hemen dolabilmektedir. 4) Ders seçimleri AKSİS sistemi üzerinden yapılmaktadır: http://aksis.istanbul.edu.tr/Account/LogOn İstanbul Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/03/26.07.2015-29426-%C3%96NL%C4%B0SANS-L%C4%B0SANS-Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B01.pdf
06/09/2016
1898 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00