2014-1015 Güz Dönemi Bütünleme Programı

Dersin Adı Gün Yer Saat Öğretim Üyesi
Tarihsel Dilbilimi 20.01.2015 Amfi 4 09:30-11:00 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Toplum Dilbilimi 21.01.2015 417 A 12:30-13:55 Yard. Doç. Dr. Turgut Gümüşoğlu
Biçim Bilimi (Morfoloji) 22.01.2015 226 14:00-15:25 Prof. Dr. Mesut Şen
Söz Dizimi  (Sentaks) 22.01.2015 328 09:30-10:55 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Psikolinguistik 23.01.2015 310 11:00-12:25 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Dil Felsefesi 26.01.2015 203 16:30-17:00 Prof. Dr. Teoman DURALI
Dil Atölyesi 7 (Latince/Rusça) 20.01.2015 231 12:30-13:55 Prof. Dr. Bedia Demiriş
Bilimsel Araştırma Semineri 20.01.2015 Amfi 4 09:30-11:00 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Sözlük Bilimi 20.01.2015 Amfi 4 09:30-11:00 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Yazılı Anlatım 20.01.2015 Amfi 4 09:30-11:00 Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürlek
Dilbilime Giriş 21.01.2015 435 11:00-12:25 Doç. Dr. Nurcan Delen Karaağaç
Osmanlı Türkçesine Giriş 21.01.2015 460 09:30-10:55 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Minimalist Sözdizimi 21.01.2015 Amfi 11 14:00-15:00 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
Evrensel Dilbilgisi 21.01.2015 Amfi 11 14:00-15:00 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
Metin Dilbilimi 21.01.2015 Amfi 11 14:00-15:00 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
Söylem Bilimi 21.01.2015 Amfi 11 14:00-15:00 Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
Sesbilgisi ve Sesbilimi 22.01.2015 226 14:00-15:25 Prof. Dr. Mesut Şen
Klasik Belagat 22.01.2015 328 09:30-10:55 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Dil Kültür ve İletişim 22.01.2015 328 09:30-10:55 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Anlam Bilimi 22.01.2015 328 09:30-10:55 Yard. Doç. Dr. Ahmet Isparta
Dil Kullanımı 22.01.2015 460 12:30-13:55 Doç. Dr. Bekir SAVAŞ
Dilbilimi Uygulamaları 1 22.01.2015 460 12:30-13:55 Doç. Dr. Bekir SAVAŞ
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 23.01.2015 268 14:00-15:25 Yard. Doç. Dr. Elif KIR
Dil Atölyesi 3 23.01.2015 310 11:00-12:25 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Dil Atölyesi I 23.01.2015 310 11:00-12:25 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Kısa Öykü Çevirisi 1 23.01.2015 310 11:00-12:25 Okut. Dr. Serpil Tuncer
Dil Atölyesi 5 26.01.2015 Kitaplık 203 12:30-13:55 Yard. Doç. Dr. Cahit ŞENEL
Dil Dışı Göstergeler 27.01.2015 420 09:00-10:00 Yard. Doç. Dr. Buket Altınbüken
16/01/2015
1465 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00