Bölümümüz “Uluslararası Küresel Anlayış Yılı” (International Year of Global Understanding) Bölgesel Aksiyon Merkezi Oldu

Uluslararası Coğrafya Birliği’nin inisiyatifi ile başlayan çalışmalar, giderek küreselleşen dünyamızda, toplumların ve kültürlerin farklı davranış alışkanlıklarıyla doğayı nasıl şekillendirdiği, sürdürülebilirlik adına nelerin yapılması gerektiği gibi konularda farkındalık yaratmak amacıyla küresel bir faaliyete dönüşmüştür. Başta iklim değişikliği olmak üzere insan faaliyetlerinin dünya çapında ortaya çıkardığı değişimlere karşılık yine insan, çözümü yaratacaktır. Bireysel hareketin yanında küresel farkındalık ve anlayışla sorunların çözümüne katkıda bulunmak önem kazanmıştır. “Uluslararası Küresel Anlayış Yılı” tüm dünya insanlarının bir arada, sürdürülebilir bir yaşama ulaşmasını hedefliyor. Bunun için araştırma, eğitim ve bilginin önemini vurguluyor. Günlük ve yerel faaliyetlerin etkilerinin sosyal bilimcilerle, doğa bilimcileriyle araştırılmasını amaçlıyor. Ve elde edilen bilgilerin yine küresel ölçekte kamu bilincini arttırmak üzere yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlıyor. Bölümümüz ise dünyanın farklı bölgelerinde de var olan “Bölgesel Aksiyon Merkezi” olarak bu çalışmaların yaygınlaştırılması için IYGU faaliyetlerine destek verecek faaliyetleri yine IYGU programları çerçevesinde gerçekleştirecektir. Daha detaylı bilgiye http://www.global-understanding.info/ adresinden ulaşılabilir. İngilizce metni pdf olarak bu linkten indirebilirsiniz Flyer-Global-Understanding
26/09/2016
956 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00