Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

           Anabilim Dalımız Hakkında            Temelde insan ve mekan ilişkilerini konu edinen Beşeri ve İktisadi Coğrafya, oldukça geniş bir araştırma yelpazesine sahip bulunmaktadır. Esas olarak coğrafi çevrenin insan yaşamına etkisi ve insanın mekanda yaptığı değişiklikleri konu alan Beşeri Coğrafya, başta nüfus ve yerleşme olmak üzere insanların yeryüzünde gerçekleştirdiği çeşitli ekonomik faaliyetleri incelemektedir. Anabilim Dalında Lisans öğreniminin ilk yılında, Beşeri Coğrafyanın temel kavramları ve metodlarını içeren dersler ağırlıktayken; sonraki dönemlerde daha spesifik ve uygulamaya yönelik bir öğrenim müfredatı izlenmektedir.               Anabilim Dalında verilen dersler genel olarak, Beşeri Coğrafya Metotları, Nüfus Coğrafyası, Kır ve Şehir Yerleşmeleri, Ziraat Coğrafyası, Turizm Coğrafyası, Enerji Kaynakları, Ulaşım Coğrafyası, Siyasi Coğrafya, Sanayi Coğrafyası, Kırsal ve Şehirsel Mekan Kullanımları, Ticaret Coğrafyası, Beşeri Coğrafyada Analitik Yöntemler, Tarihi Coğrafya ve Maden Coğrafyasının Esasları gibi konuları içermektedir.             Anabilim Dalında, teorik derslerin yanı sıra yıl içinde ülkemizin çeşitli yörelerine arazi çalışmaları yapılarak, derslerde edinilen teorik bilgilerin arazide pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Yine çeşitli ödev ve projeler yoluyla öğrencilere araştırma yapma becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır.             Anabilim Dalında aynı zamanda lisansüstü eğitimi de verilmektedir.
04/12/2012
12145 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00