Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Anabilim Dalımız Hakkında

Kuruluş tarihi 1915’lerin çok öncesine giden Coğrafya Bölümü, 1 Temmuz 1933 yılında yürürlüğe giren Üniversite Reformu sonucunda ve Darülfünun devrinden beri devam eden ihtisaslaşma eğilimi neticesinde kürsü (Anabilim dalı) sistemiyle yapılandırılmıştır. Bu dönemde aynı zamanda Bölüm Başkanı olan İbrahim Hakkı Akyol Fiziki Coğrafya Kürsüsü’nün (Anabilim dalı) başına getirilmiştir. 1957 yılında Sırrı Erinç’in kürsünün başına getirilmesine kadar devam eden dönemde ilerleme kaydeden Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı, bu tarihten sonra modern coğrafyanın getirdiği yenilikleri bünyesine taşımış ve bu günkü seviyesine ulaşmıştır. Bu gün, yurt içi ve yurt dışı çalışmaları, yürütülen proje ve yayınlarıyla Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı, 3 profesör,  1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile modern coğrafya çalışmalarını sürdürmektedir.

Jeomorfoloji, Klimatoloji, Hidrografya, Kartografya, Bitki ve Toprak Coğrafyası, Biyocoğrafya, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama gibi konuları bünyesinde barındıran Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı, öğrencilerin modern coğrafyadaki gelişmeler doğrultusunda yetişmesini ve coğrafya biliminin toplum yararına kullanımının öğretilmesini amaçlamaktadır. Öte yandan Fiziki Coğrafya Anabilim Dalında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası projeler ve yayınlar ile fiziki coğrafya konularında elde edilen bilgi ve tecrübelerin yine toplum yararına kullanılmasına çalışılmaktadır.

Gerek eğitim faaliyetlerinde ve gerekse Fiziki Coğrafya araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolojilerinin kullanılması metodoloji olarak tercih edilmektedir. Eğitim faaliyetlerinde; öğrencilerimizin mezuniyetlerinden sonra CBS konusunda çalışabilecek yeterliliğe ulaşmalarını sağlamak bu konudaki amaçlardan bir tanesidir. Fiziki Coğrafya araştırmalarının CBS ve UZAL teknolojileri uygulanarak gerçekleştirilmesi ile çalışmaların diğer ilgili bilim dalları tarafından paylaşılması da sağlanmıştır.

Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL (Anabilim Dalı Başkanı)

07/12/2012
24389 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00